Co zyskujesz studiując bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie WSB Merito?

.

Kierunek bezpieczeństwo narodowe możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie. Jeśli wybierzesz studia stacjonarne, zajęcia będziesz mieć od wtorku do czwartku a jeśli wybierzesz studia niestacjonarne, zajęcia będziesz mieć w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend. 

 

Stawiamy na niekonwencjonalne podejście do nauki, dlatego na zajęciach wykorzystujemy takie metody, jak case studies, gry strategiczne czy wyjścia terenowe. Podczas wizyt studyjnych odwiedzisz jednostki organizacyjne służb mundurowych i ratunkowych, np. Policji, Straży Pożarnej czy Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w sposób:

 • Hybrydowy: wykłady zrealizujesz online (synchronicznie, na platformie Teams) a ćwiczenia w salach. 
  W jednym dniu odbywają się tylko wykłady albo tylko ćwiczenia. 

 

 

 

Bezpieczeństwo narodowe

Wykształcenie na tym kierunku daje perspektywę stabilnego zatrudnienia. Program studiów gwarantuje, że zyskasz interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności. Podczas zajęć będziesz korzystać ze specjalistycznego oprogramowania, które wykorzystywane jest w pracy kryminologów i detektywów, wspomagającego podejmowanie decyzji w reagowaniu kryzysowym.

 

Zajęcia prowadzone są przez praktyków. Na zajęciach spotkasz przedstawicieli służb mundurowych, którzy na bazie własnego doświadczenia wprowadzą Cię w tematykę bezpieczeństwa. Dzięki porozumieniu z Komendą Główną Policji kandydaci do służby mogą odbyć krótsze szkolenie przygotowujące do pracy.

Specjalności na bieżąco są adaptowane do aktualnych potrzeb rynkowych w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Program studiów opracowaliśmy we współpracy z partnerami biznesowymi, m.in. terenowym organem administracji wojskowej (WKU), policją, Europejskim Instytutem Bezpieczeństwa. Dzięki temu masz pewność, że przekazywana wiedza jest stale aktualizowana.

 

Organizacja
zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków
Książki
specjalistyczna wiedza
Uścisk dłoni
współpraca z służbami mundurowymi
wizyty studyjne

Nie czekaj, zapisz się online. Pierwsi korzystają najwięcej!

do 27 maja
czesne już od
395 zł
328 zł
miesięcznie

Zapisując się do 27 maja, zyskujesz: 

 • 800 zł dzięki zniżce w czesnym, która na studiach I stopnia rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego.
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł.
 • Jeśli jesteś naszym absolwentem, zyskasz jeszcze więcej. Twoja zniżka w czesnym wyniesie 1200 zł i będzie rozliczana jest na pierwszym roku studiów, obniżając proporcjonalnie każdą kolejną ratę czesnego. 
 • Dodatkowo jesteś zwolniony(-na) z opłaty wpisowej w wysokości 85 zł. 

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 395 zł

Mateusz Milej

Uniwersytet WSB Merito był strzałem w dziesiątkę, ponieważ to tutaj poznałem świetnych przyjaciół i wykładowców. W czasie studiów rozwinąłem umiejętności pracy w grupie, stałem się bardziej otwarty na nowe wyzwania i doświadczenia. Aktualnie jestem na stażu, na którym zajmuję się sprzedażą produktów oraz obsługą klienta.

Mateusz Milej

Student Uniwersytetu WSB Merito

Ważna jest dla mnie samodzielność, dlatego łączę naukę z pracą. Największym plusem studiowana na Uniwersytecie WSB Merito jest fakt, że tutaj mogę łączyć te dwie rzeczy. Wybrałem studia, by móc poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, a także mieć styczność z praktykami, którzy mogą mnie wiele nauczyć. W przyszłości chciałbym, aby prowadzony przeze mnie biznes przynosił jeszcze większe zyski, i wiem, że studia mi w tym pomogą.

Krzysztof Piwowarski

Student Uniwersytetu WSB Merito

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Będziesz potrafił funkcjonować w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa i systemie bezpieczeństwa narodowego.
mozaika bezpieczenstwo-narodowe
Dowiesz się, jak funkcjonować w mundurowych i cywilnych instytucjach bezpieczeństwa państwa.
Studenci
Nauczysz się działać zgodnie z zasadami służb mundurowych i innych instytucji.
Nauczysz się planować, organizować i koordynować zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
Nauczysz się postępowania jako uczestnik powoływanych i działających sztabów kryzysowych.
Zapoznasz się z kierowaniem procesami w podsystemach bezpieczeństwa narodowego oraz w administracji państwowej i samorządowej.
Konferencja

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberprzestrzeni
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 328 zł 395 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 328 zł
Kryminologia z elementami kryminalistyki
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 328 zł 395 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 328 zł
Pracownik służby cywilnej
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 328 zł 395 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 328 zł
Służby policyjne
Niestacjonarne Stacjonarne Hybrydowe
od 328 zł 395 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 328 zł
od 328 zł 395 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 328 zł

Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:                  

 • Podstawy nauki i teorii bezpieczeństwa
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Polityka i strategie bezpieczeństwa
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zachowanie w sytuacjach kryzysowych - szkolenie praktyczne
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • Bezpieczeństwo militarne
 • Prawo konstytucyjne
 • Współczesne systemy polityczne
 • Postępowanie administracyjne
 • Administracja publiczna
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Najnowsza historia polski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
 • Geografia
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy psychologii
 • Filozofia
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy ekonomii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • Język obcy
 • Podstawy komunikacji
 • Metodyka pracy projektowej
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • Wyzwania rynku pracy
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym 
 • Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe (godziny w semestrze w zależności od specjalności)
 • Wychowanie fizyczne
 • Bhp
 • Język polski (tylko dla obcokrajowców)
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II roku studiów.

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Daniel Gaś
Maria Banaś
dr Alicja Bartuś
Nadkom. Wojciech Biernacki
Andrzej Cichy
dr hab. A. Czop
mgr Aleksandra Duda - Kwaśniewicz
Marzena Kraszewska
Krzysztof Krysieniel
Andrzej Machowski
Łukasz Makowski
Małoszyc
dr Radosław Molenda
dr Artur Orman
Jacek Ruszkowski
dr Siostrzonek-Sergiel
Jacek Stypa
dr Jarosław Szostak
Maciej Thorz
mgr Daniel Gaś

Menedżer kierunku bezpieczeństwo narodowe, Kierownik Zakładu Dydaktycznego Bezpieczeństwa Narodowego.

Menedżer z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu zasobami ludzkimi, sprzedażą i procesami dotyczącymi szeroko rozumianego bezpieczeństwa w sektorze finansowym....

dr Maria Banaś

Filolog z wykształcenia i zamiłowania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego, szczególnie interesuje się językiem ekonomii, finansów, bankowości i marketingu. Od lat współpracuje z Londyńską Izbą...

dr Alicja Bartuś

Specjalista z zakresu praw człowieka, reżimów totalitarnych, zbrodni przeciwko ludzkości i terroryzmu we współczesnym świecie. Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie, Zespołu...

mgr Wojciech Biernacki

Nadkomisarz Policji w stanie spoczynku. Zawodowo interesuje się medycyną sadową, fotografią i techniką kryminalistyczną. Na Uniwersytecie WSB Merito Chorzów prowadzi zajęcia m.in. z wprowadzenia do kryminalistyki czy z przyjęcie zgłoszenia i postępowania na miejscu zdarzenia.
Swoje...

dr Andrzej Cichy

Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, magister prawa oraz nadkomisarz policji. 
Swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał jako funkcjonariusz organów ścigania od 1992 roku oraz od 1999 roku jako wykładowca, nauczyciel, trener, adiunkt etc. w instytucjach o różnych profilach kształcenia,...

dr hab. Andrzej Czop

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji kierunek Prawo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, profesor Uniwersytetu WSB Merito Chorzów. Dyrektor generalny Krakowskiego Centrum Bezpieczeństwa oraz dyrektor zarządzający oraz wykładowca w Centralnym...

mgr Artur Dubiel

Asystent w Instytucie Naukowym Bezpieczeństwa WSB, koordynator Europejskiego Instytutu Bezpieczeństwa, wydawca serwisów grupy MIL.link, resortowy instruktor, weteran, doktorant wojskowej uczelni. Uczestnik spotkań eksperckich oraz Strategicznego Forum Bezpieczeństwa przy Biurze...

mgr Aleksandra Duda - Kwaśniewicz

Absolwentka kierunku Filologia Angielska Uniwersytetu Śląskiego o specjalności nauczyciel języka angielskiego, a także Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych w Sosnowcu współpracującego z PT TEPIS i STP . Nauczyciel języka angielskiego z ponad dwudziestoletnim stażem, Egzaminator Państwowy...

dr Józef Haber, prof. UWSB Merito

Specjalista z zakresu integracji europejskiej, stosunków polsko-niemieckich, międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, bezpieczeństwa ekologicznego. Były współprzewodniczący Grupy Zadaniowej ds. Transferu Technologii Środowiskowych w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ...

dr Marzena Kraszewska

doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, absolwentka filologii angielskiej, wykładowca na kierunkach filologicznych i lektor języka angielskiego na uczelniach wyższych, tłumacz, ekspert w zakresie współpracy międzynarodowej na poziomie szkolnictwa wyższego,...

dr hab. Krzysztof Krysieniel, prof. UWSB Merito

Specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, bezpieczeństwa państw Europy Południowo-Wschodniej oraz konfliktów etnicznych. Członek Narodowego Zespołu Team Europe przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej oraz Ekspert Regionalnego Ośrodka debaty Międzynarodowej w Katowicach,...

mgr Andrzej Machowski

Specjalista z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania bezpieczeństwem, ochrony osób i mienia, profilaktyki kryminalistycznej i detektywistyki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach pracy Wydziału Techniki Operacyjnej, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą,...

dr Łukasz Makowski, prof. UWSB Merito

Menedżer, doradca i trener biznesu z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, PRu, sprzedaży, negocjacji, komunikacji oraz innych. Od roku 2010 prodziekan Uniwersytetu WSB Merito Chorzów. Autor oraz recenzent wielu publikacji z zakresu zarządzania, polityki i gospodarki....

Jolanta Malina

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie jako pedagog resocjalizacyjny. Zainteresowania naukowo-badawcze związane są z  problemami współczesnej pedagogiki społecznej, pedagogiki resocjalizacyjnej, problematyki dotyczącej pracowników grup...

mgr Małgorzata Małoszyc

Magister filologii angielskiej, lektor języka angielskiego z kilkunastoletnim doświadczeniem, egzaminator TOEIC. Pracuje zarówno ze studentami, jaki i klientami biznesowymi. Prowadzi szkolenia z zakresu języka ogólnego, biznesowego i specjalistycznego, a także zajęcia z konwersacji....

dr Radosław Molenda

Psycholog, pracownik Uniwersytetu WSB Merito Chorzów. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, wieloletni pracownik tegoż wydziału oraz Akademii WSB. Zajmuje się problematyką zarządzania wiedzą, znaczeniem mentoringu oraz zagadnieniami związanymi z...

dr Artur Orman

Specjalista z zakresu funkcjonowania policji w strukturach zarządzania kryzysowego, zabezpieczenia imprez masowych, inteligentnego monitoringu, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.

dr hab. Jacek Ruszkowski

Doktor nauk geograficznych, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, podróżnik i doradca do spraw turystyki biur podróży. Na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie prowadzi zajęcia na kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Bezpieczeństwo Narodowe. Zawodowo pasjonuje się nauką i dydaktyką,...

dr Adrianna Siostrzonek-Sergiel

Trener i wykładowca, prowadzi zajęcia z zagadnień dotyczących m.in. prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, a także prawa karnego oraz kryminologii.

 

Naukowo zainteresowana zagadnieniami związanymi z ograniczeniami praw jednostki (w szczególności w prawie...

mgr Jacek Stypa

Magister filologii angielskiej, wykładowca akademicki, lektor mający za sobą lata doświadczenia w nauczaniu języka angielskiego ogólnego i fachowego. Cyberentuzjasta śledzący rozwój nowych technologii i ich wpływu na społeczny wymiar funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie.

dr Jarosław Szostak

Pracuje w zawodzie nauczyciela języka angielskiego od roku 1993, kiedy to ukończył studia filologiczne na Uniwersytecie Śląskim. Niedawno poszerzył swoje wykształcenie o doktorat z nauk politycznych. Stale aktualizuje i podnosi swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach i...

dr Maciej Thorz

Prawnik konstytucjonalista, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

dr Łukasz Wawrowski

Adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie, a także: Prodziekan ds. Studentów oraz Pełnomocnik Rektora ds. Nauki; członek Rady Akademickiej i Komitetu Wydawniczego przy Wydawnictwie WSB Merito w Poznaniu; Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników; były wieloletni...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
WKU-Chorzow
kgp
um-bytom
chorzow-wprawia-w-ruch
Beta-Seciurity-System
silesia-tactical
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chorzowie
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia w Chorzowie

ul. Sportowa 29
41-506 Chorzów

E-mail: rekrutacja@chorzow.merito.pl
Tel.: +32 349 84 79

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00 - 16:00
Pobierz stronę do PDF