Ofertę studiów i szkoleń tworzymy dla osób pracujących w różnych branżach, w różnym wieku i z różnymi zainteresowaniami, zawsze jednak na podstawie badań i potrzeb płynących z rynku pracy.

Studenci

Programy kształcenia powstają po konsultacjach z ekspertami zatrudnionymi w danej branży. To oni wiedzą najlepiej, jakie umiejętności musi nabyć student lub uczestnik, aby w przyszłości ubiegać się o wymarzone stanowisko, zdobyć awans lub zmienić miejsce pracy. 

studia licencjackie, Wyższa Szkoła Bankowa

Na uczelni powołaliśmy Rady Partnerów Biznesowych - grupy ekspertów składające się z kadry kierowniczej reprezentującej partnerów biznesowych. Ich celem jest dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dzięki opiniom i rekomendacjom przedstawicieli pracodawców mamy pewność, że nasi studenci poszerzają swoją wiedzę o najbardziej potrzebne kompetencje.

Studenci

Na naszej uczelni możesz wybrać naukę na:

  • jednym z 14 kierunków studiów I stopnia, na których do wyboru masz ponad 100 specjalności o różnorodnej, ciekawej tematyce
  • studiach magisterskich możesz wybrać dwie ścieżki kształcenia– studia II stopnia i studiów II stopnia ze studiami podyplomowymi.
  • Bez względu na to, jaki kierunek ukończyłeś na I stopniu, możesz swobodnie wybierać dalszą drogę edukacji. Studia II stopnia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów ze wszystkich uczelni.
  • studiach w formule on-line, gdzie samodzielnie decydujesz kiedy się uczysz, dostosowując czas nauki pod swoje prywatne zobowiązania. Rodzinne życie i częste wyjazdy służbowe nie będą więc stały na przeszkodzie możliwości dalszego kształcenia
  • specjalności anglojęzycznej na studiach I stopnia i specjalności anglojęzycznej na studiach II stopnia
  • jednym z ponad 100 kierunków studiów podyplomowych
  • szkoleniach otwartych i zamkniętych
  • w ofercie edukacyjnej znajdują się również studia dla kadry menedżerskiej Master of Business Administration