Prezentowanie informacji w efektywny oraz interesujący sposób to umiejętność, która przydaje się w różnych sytuacjach. Ułatwia nie tylko codzienność zawodową, ale także studencką. Sprawdzi się tam, gdzie liczy się zdolność przekonywania.

 

Podczas wszelkich wydarzeń informacyjnych, edukacyjnych i sprzedażowych liczą się nie tylko elementy osobowości mówcy, ale także odpowiednie przygotowanie. O czym warto pamiętać podczas pracy nad scenariuszem prezentacji? Jak argumentować? W jaki sposób wzmocnić swój przekaz elementami wizualnymi? Choć nie istnieje uniwersalny przepis, to jednak warto mieć na względzie kilka etapów pracy nad prezentacją.

 

Rozpocznij od określenia celów prezentacji

 

Każda grupa słuchaczy kieruje się odmiennymi potrzebami i preferencjami. Dobry prezenter potrafi je zidentyfikować. Definiując cele spotkania, powinien zastanowić się, co chce podczas niego osiągnąć. Niektórym mówcom zależy na szybkim rezultacie (np. sprzedażowym), zaś innym – na efekcie długoterminowym, polegającym m.in. na zbudowaniu w danej grupie odbiorców obrazu godnej zaufania marki (osobistej lub firmowej). Ponieważ cele mogą być różne, więc należy je zdefiniować jeszcze przed przystąpieniem do opracowania scenariusza prezentacji.

 

Określ poziom wiedzy słuchaczy

 

Dla odbiorców nie istnieje nic gorszego niż wysłuchiwanie informacji, które doskonale znają. Uczestniczenie w takich prezentacjach to dla nich strata czasu. Odbiorcy czują się niekomfortowo również wtedy, kiedy prelegent raczy ich wiedzą zbyt trudną lub wymagającą specjalistycznego przygotowania. Przedstawiając takie treści osobom nie mającym podstaw merytorycznych być może kształtuje on wizerunek eksperta, jednak buduje wokół siebie mur niezrozumienia. Z tych powodów warto przed prezentacją dowiedzieć się, kim są jej przyszli odbiorcy.

 

Stwórz scenariusz prezentacji

 

Dobre przygotowanie to podstawa. Nie chodzi jednak tylko o precyzyjne określenie punktów scenariusza, ale także o przewidzenie ewentualnych sytuacji trudnych, jakie mogą się wydarzyć. Przygotowanie się na okoliczności, które wybiegają poza idealny plan, pozwala lepiej nad nimi zapanować już w trakcie prezentacji. Jednym z istotnych elementów jest np. opracowanie odpowiedzi na potencjalne trudne pytania ze strony słuchaczy.

 

Wybierz metody prezentacji

 

Współczesnym prezentacjom towarzyszy zazwyczaj pokaz multimedialny. Minęła już era slajdów, których autorzy prześcigali się w oryginalnych pomysłach na ich urozmaicanie. Do łask wróciły klasyczne rozwiązania, a także tradycyjne metody – m.in. notatki na flipcharcie. Ciekawym pomysłem jest połączenie różnych metod prezentacji – na przykład pokazu multimedialnego ze schematami, wykonywanymi w czasie prezentacji przez prelegenta.

 

Zaktywizuj słuchaczy

 

Dobry mówca umiejętnie korzysta z technik pobudzania uwagi odbiorców. Zadaje słuchaczom pytania, zachęca ich do wymiany opinii, a także zaprasza do udziału w ćwiczeniach (podczas prezentacji edukacyjnych). Takie zabiegi nie tylko ożywiają spotkanie, ale także pokazują, że prowadzącemu zależy na zdaniu i aktywnym udziale odbiorców. Wydarzenia, których słuchacze zachęcani są do aktywności, są przez nich o wiele lepiej odbierane niż typowo konferencyjne wykłady z jednostronnym udziałem mówcy.

 

Zbierz argumenty

 

U źródeł każdej decyzji – przede wszystkim zakupowej – leży odpowiednie uzasadnienie. Do kupna przekonują umiejętnie dobrane argumenty. Bardziej od ilości liczy się jednak jakość przesłanek. Błędem niektórych prezenterów jest przedstawianie długiej listy argumentów, niedobranych do profilu, potrzeb i preferencji klientów. Pamiętajmy, że uniwersalne przesłanki nie istnieją, a każdy zainteresowany kieruje się indywidualną motywacją. Na tym etapie pracy nad prezentacją ponownie przydaje się wiedza o jej odbiorcach. Warto przyjrzeć się ich profilowi, a następnie wybrać kilka najważniejszych i najsilniej działających na wyobraźnię argumentów.

Zobacz także