Badania i projekty

Pracownicy naukowi uczelni uczestniczących i stowarzyszonych w Federacji Naukowej WSB–DSW Merito prowadzą innowacyjne badania naukowe w dziedzinach nauk społecznych, humanistycznych oraz medycznych i o zdrowiu. Realizują również nowatorskie projekty, których efekty w bezpośredni sposób wpływają na funkcjonowanie gospodarki zarówno lokalnej, jak i na arenie międzynarodowej.

Wyniki badań naukowych publikują czasopisma o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Jednocześnie znajdują one zastosowanie w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego, m.in. poprzez wspólnie realizowane projekty, usługi badawcze oraz ekspertyzy i opinie wykonywane na zlecenie podmiotów prywatnych i publicznych.

nauka

Dzięki wymianie informacji naukowców z różnych ośrodków badania mają charakter kompleksowy i interdyscyplinarny. Pracownicy naukowi współpracują z międzynarodowymi uczelniami, przedsiębiorcami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz samorządami lokalnymi, wychodząc naprzeciw aktualnym istotnym wyzwaniom o charakterze społecznym i gospodarczym.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www federacji o współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

nauka