Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie wymaganiami i analiza biznesowa na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu.

Liczba miesięcy nauki: 8
Liczba godzin: 128
Liczba zjazdów: 8
Liczba semestrów: 2
Analiza procesów
(48 godz.)
 • Wprowadzenie do pojęć, zarządzanie procesowe w organizacji. Zarządzanie jakością, definicje jakości, VoC, SIPOC, techniki planowania jakości, elementy lean i six sigma, analiza przepływu i wydolności procesu (8 godz.)
 • Narzędzia procesowe, schematy przepływu informacji, mapy procesów, swim lane, VSM, Bizagi, BPMN, wymagania biznesowe przy zmianach procesów (8 godz.)
 • Techniki i metody kreatywne, mindmapping, mindwriting, burze mózgów, filtrowanie pomysłów, lejkowanie (8 godz.)
 • Architektura korporacyjna, analiza architektury informatycznej w kontekście architektury korporacyjnej, elementy TOGAF (16 godz.)
 • Metodyka design for six sigma, wprowadzenie do DMADV, podstawy quality function deployment (8 godz.)
   

Nauczysz się modelowania procesów biznesowych i spojrzenia na analizę biznesową z perspektywy klienta.
 

Modelowanie systemów IT
(56 godz.)
 • Struktura i wprowadzenie do BABOK guide (16 godz.)
 • Warsztat na temat zbierania, analizy wymagań (8 godz.)
 • Standard UML, analiza i modelowanie procesów w systemie informatycznym, podstawowe techniki: use case, activity diagram, storyboarding (16 godz.)
 • Planowanie i realizacja testów IT (8 godz.)
 • Przygotowanie do certyfikacji CCBA, test próbny na poziomie CCBA, podsumowanie wiedzy na temat analizy wymagań biznesowych i struktury BABOK Guide (8 godz.)
   

Zdobędziesz umiejętności dotyczące stosowania metodyki UML w modelowaniu wymagań.
 

Zarządzanie projektem
(24 godz.)
 • „Massawa” – symulacyjna biznesowa gra z komunikacji i współpracy w projekcie (PMI Award 2007 oraz ISAGA 2014 Award) (16 godz.)
 • Zarządzanie wymaganiami w zwinnej metodyce, symulacja biznesowa „Scrum Droid” (PMI Award 2014) (8 godz.)
   

Zapoznasz się ze społecznym aspekt pełnienia funkcji członka zespołu projektowego.
 

Forma zaliczenia
Projekt
egzamin końcowy
Laptop
projekt zaliczeniowy