Opis kierunku

Celem kierunku jest przygotowanie absolwenta do pełnienia roli kierownika projektu lub lidera w projekcie zwinnym. Studia obejmują zarówno podejście kaskadowe, jak i zwinne oraz eksploracyjne/discovery i hybrydowe. Zajęcia prowadzą wyłącznie praktycy z branż finansowej, IT, konsultingowej, sektora publicznego. Trenerzy posiadają również szereg certyfikacji PgMP, PMP, ACP, PRINCE2, PSM, Six Sigma Black Belt, ECBA dzięki czemu są w stanie przybliżyć proces zdobywania tych certyfikatów.

Studia są realizowane przy wykorzystaniu dużej ilości symulacji szkoleniowej (ok. 40% czasu), które w praktyce demonstrują zagadnienia współpracy w zespołach. Wszyscy uczestnicy otrzymają dostęp do portalu z wiedzą o zarządzaniu projektami (ponad 600 artykułów i ponad 300 pytań testowych) wyposażonego w model AI (RAG).
 

Ludzie spotkanie biznes

Studia realizowane w formie niestacjonarnej (tradycyjnej), czyli w salach wykładowych w weekendy.
Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz, dzięki zajęciom realizowanym w murach uczelni podczas weekendowych zjazdów, zgodnie z ustalonym harmonogramem zjazdów.

sposób realizacji tradycyjny nowy

Co zyskujesz?

  • W praktycznych symulacjach poznasz zasady współpracy zwinnej i kaskadowej w zespołach.
  • Będziesz potrafił zorganizować zespół, aby był w stanie sprawnie realizować projekt w różnych środowiskach.
  • Przygotujesz się do najważniejszych certyfikatów z zarządzania projektami.
  • Poznasz pełne spektrum metodyk zarządzania projektami (agile, waterfall, optymalizacyjne, discovery) i będziesz w stanie dopasować je do konkretnego sektora gospodarki i napotkanego problemu.
  • Spotkasz się z doświadczonymi menedżerami pracującymi od kilkunastu lat w projektach.
     

Dla kogo?

Studia kierowane są do osób biorących udział w projektach oraz do takich, które zamierzają wejść do tego świata i zostać dopiero liderami projektów w różnych sektorach gospodarki. Projekty realizowane są w wielu różnych sektorach, jak budownictwo, IT, finanse, produkcja, badania i rozwój, usługi, handel, sektor publiczny. Studia obejmują swym zakresem całego to spektrum. 

Dokument ukończenia studiów

Jako absolwent naszej uczelni otrzymasz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z przepisami, jakie zostały określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Bezpłatne szkolenia biznesowe

Uczestnikom naszych studiów podyplomowych i naszym absolwentom dajemy możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji przez uczestnictwo w 4 bezpłatnych szkoleniach biznesowych (tematyka szkoleń podawana jest w II semestrze).

 

Udział w szkoleniach potwierdzany jest certyfikatami, które wydawane są wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. Szkolenia realizowane są zazwyczaj w wybrany weekend majowy.

 

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

 

Zasady rekrutacji

Pamiętaj, że studia podyplomowe możesz zacząć, jeśli masz wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie). Oznacza to, że nie musisz posiadać dyplomu magistra i już po studiach I stopnia możesz zacząć studia podyplomowe. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz konieczność złożenia kompletu dokumentów i spełnienia wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

 

Pierwszym krokiem do zapisów na studia jest wypełnienie internetowego formularza rekrutacyjnego.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną zasada rekrutacji, na której krok po kroku przeprowadzimy Cię przez formularz rekrutacyjny. Na stronie znajdziesz też regulaminy oraz wzory dokumentów do druku.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI REKRUTACJI

 

Zastrzegamy sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

W zarządzaniu firmą i współpracy z klientami potrzebujemy usystematyzowanej wiedzy i umiejętności na temat zarządzania projektami. Kierunek zarządzanie projektem wybrałem z dwóch powodów. Pierwszy z nich to wiedza, że owo zarządzanie projektami, to metodologia oparta o teorię ograniczeń. Drugi powód to sylwetka prowadzącego, Pana Marka Kowalczyka, którego znałem z konferencji i nagrań w Internecie. Jestem co prawda dopiero w połowie semestru, lecz już z całą pewnością mogę stwierdzić, iż wybór był bardzo udany. Wiedza i sposób przekazywania wiedzy bardzo mi odpowiada. Jest to uzupełnione praktycznymi ćwiczeniami i poparte realnymi przykładami z życia biznesu. Cieszę się, że mogę brać udział w tak szczególnym cyklu szkoleń, jakim są te studia podyplomowe. A na sam koniec dodam, że niezwykłą wartość wnoszą ludzie jacy studiują wraz ze mną. Mnóstwo pozytywnych i bardzo wartościowych osób. Gorąco polecam! 

Tomasz Utkowski

Absolwent WSB (obecnie Uniwersytet WSB Merito)

Studia na kierunku zarządzanie projektami pozwoliły mi lepiej organizować własną pracę oraz znacznie poprawiły jakość komunikacji. Ogromną zaletą studiów w WSB (obecnie Uniwersytet WSB Merito) były świetnie zorganizowane zajęcia prowadzone przez specjalistów, którzy poza teorią posiadają ogromne doświadczenie w branży. A co najważniejsze, są w stanie zainteresować każdego, prowadząc zajęcia w sposób ciekawy, dynamiczny, oparty na realnych przykładach. Jestem bardzo zadowolona z wyboru studiów, polecam uczelnię i zarządzanie projektem.

Katarzyna Rudowicz

Absolwentka WSB (obecnie Uniwersytet WSB Merito)

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie projektem na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia podyplomowe

bud. A, pok. 100
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

E-mail: sp@wroclaw.merito.pl
Tel.: +48 604 138 344 71 376 23 70
Infolinia: 71 758 22 30

Godziny otwarcia:
  • pn-pt: 08:00 - 16:00
Pobierz stronę do PDF