Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku SAP S/4HANA - nowoczesny system ERP na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu (VI edycja).

 • 85% w formie ćwiczeń - będziesz wykonywał zadania i ćwiczenia w pracowni komputerowej na najnowszej wersji systemu SAP S/4HANA oraz SAP Fiori.
 • 15% w formie wykładu - będących praktycznych wprowadzeniem do modułów SAP od strony funkcjonalnej oraz konfiguracji.
   

We wszystkich niżej przedstawionych modułach zostanie dodatkowo pokazana i omówiona konfiguracja modułowa SPRO.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 192
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2
SAP FIORI/MM
(24 godz.)
 • Interfejs Fiori - podstawy (4 godz.)
 • Aplikacje transakcyjne (Workflow) in MM/Fiori (4 godz.)
 • Aplikacje typu fact-sheets in MM/Fiori (4 godz.)
 • Aplikacje analityczne in MM/Fiori (4 godz.)
 • SAP MM w S/4HANA (8 godz.)
SAP eWM - Extended Warehouse Management
(16 godz.)
 • Wprowadzenie, geneza i formy implementacji (1 godz.)
 • Struktury organizacyjne i dane podstawowe eWM (3 godz.)
 • Funkcjonalności i procesy (12 godz.), w tym:
  • Przegląd funkcjonalności eWM
  • Przyjęcia zewnętrzne
  • Ruchy wewnątrzmagazynowe
  • Wydania zewnętrzne
  • Inwentaryzacja
SAP PM – Gospodarka Remontowa i Utrzymanie ruchu
(16 godz.)
 • Koncepcja i integracja PM (1 godz.)
 • Struktury i obiekty techniczne PM (1 godz.)
 • Zawiadomienia i zlecenia PM (1 godz.)
 • Planowanie i prace okresowe PM (1 godz.)
 • Obsługa awarii (4 godz.)
 • Obsługa prac planowanych (4 godz.)
 • Obsługa prac okresowych (4 godz.)
SAP PP - Planowanie produkcji
(16 godz.)
 • Proces produkcyjny (4 godz.)
 • Strategie planistyczne (8 godz.)
 • MRP Live (2 godz.)
 • PP/DS - planowanie produkcji i szczegółowe harmonogramowanie (2 godz.)
SAP BI - S/4HANA
(16 godz.)
 • SAP Analytics Cloud (16 godz.)
SAP SD
(16 godz.)
 • Business Processes in SAP S/4HANA Sales (12 godz.)
 • Sales Analysis (2 godz.)
 • Business Partner – Customer-Vendor Integration S/4HANA (2 godz.)
SAP HR
(16 godz.)
 • Gospodarka kadrami (6 godz.)
 • Struktura organizacyjna (2 godz.)
 • Rozliczanie list płac (4 godz.)
 • Raportowanie (4 godz.)
Zagadnienia programistyczne i architektura S/4HANA
(8 godz.)
 • Zagadnienia Programistyczne ABAP i Architektura S/4HANA (6 godz.)
 • Skryptowanie SAP ERP z użyciem BAPI i ODATA (2godz.)
SAP QM S/4HANA
(8 godz.)
 • Plany inspekcji jakościowych
 • Sposoby kontroli
 • Plany próbkowania
 • Dane podstawowe
 • Typy inspekcji
 • Przypisywanie typów kontroli

 

 

Controlling (CO) w systemie SAP S/4HANA
(16 godz.)
 • Struktury Organizacyjne w module Controllingu w systemie SAP S/4HANA(min. Controlling Area, Operating Concern)
 • Dane Podstawowe w module Controllingu w systemie SAP S/4HANA( min. Cost Center Hierarchy, Cost Centers, Cost Elements, Activity Types, Internal Orders)
 • Przegląd Procesów w module Controllingu w systemie SAP S/4HANA: 
  • Distirbution and Settlements 
  • Reposting  and Reporting 
S/4HANA User and roles administration
(8 godz.)
 • Użytkownik SAP w kontekście uprawnień
 • Tworzenie ról technicznych w S/4HANA
 • Tworzenie ról dla aplikacji Fiori
 • Koncepcja rozdziału obowiązków (SoD) w architekturze uprawnień
 • Koncepcja uprawnień w SAP S/4HANA
 • Analizowanie uprawnień użytkowników
 • Rozbudowa koncepcji uprawnień - best practice rozszerzania uprawnień ról i użytkowników 
Zarządzanie finansami S/4HANA FI
(16 godz.)
 • S/4HANA Finance
 • General Ledger i Extension Ledger
 • Credit Management w S/4HANA
 • Zarządzanie środkami trwałymi w S/4HANA
 • Przegląd nowych zintegrowanych tabel, tabela ACDOCA
   
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM WDROŻENIA - SAP ACTIVATE
(8 godz.)

Zarządzanie prejektem wdrożenia  - SAP ACTIVATE.

Egzamin/prezentacja prac
(8 godz.)

Praca projektowa pisana w grupach (projekt wdrożenia systemu SAP w wybranej funkcjonalności) oraz egzamin końcowy.

Forma zaliczenia
Projekt
egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu poznanych modułów SAP
Organizacja
projekt funkcjonalny lub wdrożeniowy realizowany pod opieką konsultantów SAP