Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska,
 • geografię turystyczną,
 • hotelarstwo.
Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • BHP
 • Ekonomia
 • Język obcy I
 • Język obcy II
 • Język polski branżowy
 • Metody efektywnego uczenia się
 • Microsoft 365
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Praca zespołowa z wykorzystaniem narzędzi IT
 • Prawo w turystyce i rekreacji
 • Socjologia
 • Wprowadzenie do projektu kierunkowego
 • Wychowanie fizyczne
Przedmioty kierunkowe:
 • Dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska
 • Ekonomika turystyki i rekreacji
 • Geografia turystyczna
 • Hotelarstwo
 • Krajoznawstwo z elementami historii architektury
 • Obsługa ruchu turystycznego
 • Podstawy finansów przedsiębiorstwa turystycznego i rekreacyjnego
 • Podstawy marketingu i badań marketingowych
 • Podstawy rekreacji
 • Podstawy turystyki
 • Programowanie i organizacja rekreacji
 • Turystyka aktywna
 • Zachowania organizacyjne w turystyce i rekreacji
Przedmioty wybieralne:
 • Praktyka zawodowa (potencjalne miejsca odbywania praktyk: firmy e-sportowe, hotele, pensjonaty, motele, restauracje, ośrodki wypoczynkowe, atrakcje turystyczne, biura podróży, lotniska, firmy transportowe, organizacje turystyczne, urzędy, kluby sportowe, kluby fitness, sanatoria, ośrodki odnowy biologicznej).
 • Projekt kierunkowy
 • Wykład do wyboru