Co zyskujesz, studiując bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie WSB Merito?

NOWY forma studiów

Studia na tym kierunku możesz realizować w jednej z dwóch form: niestacjonarnej lub stacjonarnej.

 • Jeśli wybierzesz studia niestacjonarne, Twój plan zajęć będzie zorganizowany w weekendowe zjazdy (i niektóre poniedziałki lub piątki po 17:30 – zajęcia online) zgodnie z harmonogramem zjazdów na dany rok akademicki (dostępny w Extranecie), średnio raz na dwa tygodnie.
 • Na studiach stacjonarnych będziesz miał zajęcia w murach uczelni w wybrane dni od poniedziałku do piątku. Staramy się tak ułożyć plany, aby obowiązkowe zajęcia były tylko 3-4 dni w tygodniu. Część zajęć wykładowych oraz lektoratów może być realizowana z wykorzystaniem MS Teams.
   

Zajęcia planowane są w taki sposób, aby nie tworzyć długich okienek. 

NOWY sposób realizacji studiów

Studia na tym kierunku zrealizujesz w sposób:

 • hybrydowy - studia realizowane w formie niestacjonarnej. Nową wiedzę i umiejętności zdobywasz zarówno na zajęciach odbywających się online, jak i tych w murach uczelni. Jak wygląda taki hybrydowy układ zajęć? Przykładowo, w sobotę uczysz się online z domu, a na uczelnię przyjeżdżasz w niedzielę. Dopuszczalne są zdalne zajęcia synchroniczne w piątki lub poniedziałki po południu (wybrane zajęcia i seminaria).
 • tradycyjny - zajęcia na studiach tradycyjnych zrealizujesz spotykając się z wykładowcami i pozostałymi studentami z grupy w salach w murach uczelni.
WSB Wrocław, ekipa dochodzeniowa, miejsce przestępstwa, pies tropiący

Jako student(ka) bezpieczeństwa wewnętrznego poznasz wiele różnorodnych zagadnień związanych m.in. z analizą kryminalną, a także z ,pracą śledczego w policji i innych służbach związanych z ochroną życia i mienia obywateli. Wszechstronne wykształcenie da Ci szansę na pewne zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, takich jak np. : policja, wojsko różnego rodzaju straże, służby i inspekcje oraz  w innych podmiotach współpracujących z nimi. Biorąc udział w zajęciach praktycznych w laboratorium poznasz m.in. tajniki  pracy technika kryminalistyki czy ratownika medycznego. Nauczysz się reakcji na nieprzewidywalne zdarzenia losowe. 

 

Na zajęciach będziesz korzystać z nowoczesnych narzędzi, np.

 • Walizki kryminalistycznej, czyli zestawu przenośnego laboratorium kryminalistycznego, którego wyposażenie służy do zbierania materiału dowodowego. Przedmioty te mają zastosowanie w pracy techników kryminalistycznych takich służb jak Policja, ŻW, Straż Graniczna oraz KAS
 • Wirtualnej strzelnicy wyposażonej w trenażery strzeleckie. Urządzenie posiada kilka jednostek replik broni palnej takich jak: pistolet GLOCK oraz pistolet maszynowy HK. W trakcie zajęć przedstawiane są dane taktyczno-techniczne jednostek broni oraz podstawy z zakresu zgrywania urządzeń celowniczych. Podczas zajęć zdobędziesz umiejętności dotyczące warunków bezpieczeństwa, budowy broni, prowadzenia ognia w różnych postawach strzeleckich oraz poruszania się z bronią (strzelanie dynamiczne).

Praktyczne zajęcia z wykorzystaniem tych sprzętów zrealizujesz w specjalistycznej pracowni Crime Lab.

 

Dowiedz się więcej

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu nauk prawnych, praw człowieka, bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa. W trakcie studiów nauczysz się m.in., jak powinna wyglądać skuteczna współpraca instytucji rządowych z pozarządowymi, jak efektywnie gospodarować środkami samorządów oraz jak analizować i zwalczać zagrożenia bezpieczeństwa, związane z działalnością człowieka (taką jak przestępczość czy terroryzm). Na zajęciach spotkasz przedstawicieli armii, byłych i aktywnych funkcjonariuszy służb mundurowych (np. policji, Państwowej Straży Pożarnej), pracowników sztabów zarządzania kryzysowego i ratownictwa, prawników oraz dyplomatów i naukowców, którzy na bazie własnego doświadczenia wprowadzą Cię w tematykę bezpieczeństwa.

WSB Wrocław, ekipa dochodzeniowa, kobieta z telefonem

Studia przygotują Cię do pracy w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa również tej cyfrowej. Zdobędziesz dyplom dający szansę stabilnego i pewnego zatrudnienia w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także w wojsku i służbach mundurowych tj.

 • policja,
 • Straż Graniczna,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Celna,
 • ABW, CBA oraz wszelkiego rodzaju strażach i inspekcjach.

Kluczowe cechy kierunku:

Hantel
przewaga zajęć o charakterze praktycznym np. w wirtualnej strzelnicy
Organizacja
wizyty studyjne w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem wew.
Krawat
współpraca ze służbami mundurowymi
Mózg
zbiór kompleksowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i funkcjonowania państwa

Jeśli tak jak mnie fascynuje Cię tematyka współczesnych zagrożeń i przeciwdziałanie im, a w przyszłości chciałbyś pracować w zawodzie związanym z bezpieczeństwem – ten kierunek jest idealny dla Ciebie. Na Uniwersytecie WSB Merito wiemy, jak ważne jest, aby przekazać Ci zarówno teoretyczną, jak i praktyczną wiedzę. Jako student bezpieczeństwa wewnętrznego zgłębisz tajniki cyberprzestrzeni, poznasz zagadnienia związane z analizą kryminalną, a także z pracą śledczego w policji. Masz szansę poznać najnowocześniejsze osiągnięcia techniki kryminalistycznej. Dowiesz się też, jak przeprowadzić rekonstrukcję zdarzeń i ustalić sprawcę przestępstwa. Zajęcia z praktykami, staże, szkolenia oraz praktyki zawodowe przygotują Cię do pracy w instytucjach bezpieczeństwa wewnętrznego. 

dr Daria Hofman

Prodziekan ds. studenckich, wykładowca

opinia absolwenta bw bezpieczeństwo 1 i stopień

Praca w służbach mundurowych, a szczególnie w policji, była moim marzeniem od zawsze. Studiowanie bezpieczeństwa wewnętrznego było krokiem, który przybliżył mnie do tego celu. Wystarczą chęci, plan, jego dokładna realizacja i marzenia stają się rzeczywistością. Jestem bardzo zadowolona z toku studiów w WSB. Dzięki uczelni miałam okazję zobaczyć, jak pracuje Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a także spotkałam wiele osób, które zajmują w policji wysokie stanowiska. 

Kornelia Olender

Absolwentka WSB (obecnie Uniwersytet WSB Merito)

Od zawsze interesowałem się służbami mundurowymi i wymiarem sprawiedliwości. Uniwersytet WSB Merito dał mi możliwość sprawdzenia się w tej dziedzinie. Jako student studiów niestacjonarnych mam czas na swoje pasję oraz na naukę. Zajęcia są prowadzone w ciekawy sposób, wykładowcy przytaczają historie, na których zbudowali własne doświadczenie. Dzięki nim zdecydowałem, co chcę robić w przyszłości, a czas spędzony na uczelni pomógł mi ukierunkować swój rozwój. Podsumowując: jestem zadowolonym studentem bezpieczeństwa wewnętrznego.

Jakub Mraczek

Student WSB (obecnie Uniwersytetu WSB Merito)

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Nauczysz się analizować i wykorzystywać w praktyce przepisy prawa związane z administracją i bezpieczeństwem wew.
Będziesz umiał wskazać zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa państwa.
WSB Wrocław, ekipa dochodzeniowa, miejsce przestępstwa, dowody
WSB Wrocław, grupa osób, profesjonaliści, dyskusja
Dowiesz się, jak projektować działania mające na celu zwalczanie i zapobieganie przestępczości czy zagrożeniom terrorystycznym.
sala budynek grupa ludzie rozmowa wykres
Będziesz potrafił tworzyć programy profilaktyczne i zarządzać w czasie kryzysu.
Przygotujesz się do pracy w perspektywicznym sektorze ochrony osób, mienia, obiektów i obszarów.
Grupa ludzie biuro
Nowe zagadnienia związane m.in z informatyką śledczą czy dotyczące zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni dadzą Ci solidne podstawy do przyszłego funkcjonowania w charakterze m.in funkcjonariusza publicznego.
Biznes grupa ludzie praca

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
od 419 zł 486 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 419 zł
Cyberbezpieczeństwo
Stacjonarne Tradycyjne
od 419 zł 486 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 419 zł
Cyberbezpieczeństwo
Niestacjonarne Hybrydowe
od 419 zł 486 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 419 zł
Ekspert bezpieczeństwa i higieny pracy
Niestacjonarne Hybrydowe
od 419 zł 486 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 419 zł
Kryminologia i kryminalistyka
Niestacjonarne Hybrydowe
od 419 zł 486 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 419 zł
Kryminologia i kryminalistyka
Stacjonarne Tradycyjne
od 419 zł 486 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 419 zł

Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne UE,
 • kryminologię i kryminalistykę,
 • zwalczanie przestępczości.
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Jan Świderski
Dariusz Wakasiak
WSB Wrocław, stojący mężczyzna w mundurze wojskowym.
Andrzej Łuczyszyn
prof. dr hab. Wiesław Bokajło
dr Daria Hofman

Doktor nauk społecznych, dyscyplina nauki socjologiczne. Stopień doktora uzyskała na podstawie dysertacji pt. Kultura organizacyjna Wojsk Specjalnych na przykładzie Jednostki Wojskowej GROM. Studium socjologiczne, obronionej z wyróżnieniem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu...

dr Jan Świderski

Politolog, medioznawca, wykładowca akademicki, Prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Finansów i Zarządzania na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z podstaw komunikacji społecznej, komunikowania społecznego i medialnego, systemów politycznych i ekonomicznych...

dr Dariusz Wasiak

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito, doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji, w tym ochronie danych osobowych oraz dostępie do informacji publicznej i prawie do prywatności. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa, w tym wykorzystywania klauzul...

ppłk. dr Kazimierz Rakowski

Podpułkownik rez. Wojska Polskiego, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1981r.), Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów (1985r.), Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie (1990r), doktor nauk humanistycznych w specjalności historia (UWr 2007 r.)....

insp. w st. sp. dr Andrzej Łuczyszyn

Menedżer kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne, wykładowca akademicki, inspektor Policji w stanie spoczynku. Pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, Komendanta Powiatowego Policji w Miliczu, Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach....

prof. dr hab. Wiesław Bokajło

Historyk, politolog, europeista – wypromował 19 doktorów. Specjalista z zakresu historii myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej, filozofii politycznej, teorii demokracji, federalizmu i polityki regionalnej, integracji gospodarczej UE, psychologii politycznej, międzynarodowych stosunków...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Policja
Logo Banku PKO
bojarski
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
AGAT GROUP

DNI OTWARTE KIERUNKU

Interesujesz się służbami mundurowymi, a może kryminologią? Zapraszamy na dni otwarte kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

W dniach 16.04.2024 oraz 18.04.2024 w murach naszej uczelni przeprowadzimy warsztaty z pierwszej pomocy, oględzin miejsca zbrodni, zbierania śladów kryminalistycznych i wiele więcej.

 

SZCZEGÓŁY I ZAPISY

Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

bud. A, pok. 100
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 08:00 - 16:00
 • so: 09:00 - 13:00
Pobierz stronę do PDF