Federacja Naukowa WSB-DSW Merito posiada pełne uprawnienia awansowe w 8 dyscyplinach naukowych, które zostały poddane ewaluacji jakości działalności naukowej:

  • Ekonomia i finanse
  • Językoznawstwo
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
  • Nauki o kulturze fizycznej
  • Nauki o zarządzaniu i jakości
  • Pedagogika
  • Psychologia

Kontakt

Dział Awansów Naukowych

Maria Sikorska-Gąsior

Tel.: + 48 539 670 454

Email: maria.sikorska-gasior@federacja.merito.pl