Najważniejsi są studenci

Jesteśmy uniwersytetem, który stawia na praktyczność przekazywanej wiedzy i umiejętności oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Najważniejsi są dla nas studenci i ich potrzeby.

 

Nasze wartości od lat pozostają bez zmian. To na nich budowaliśmy sukces WSB – są nimi praktyczność i przyjazność.

Grupa kolorowa aparat

Praktyczność

Jesteśmy uniwersytetem, w którym uczymy praktycznie.

Rozpoznajemy i tworzymy nowe możliwości rozwoju dzięki ciągłej współpracy z otoczeniem.

 

Nasze programy studiów odpowiadają na aktualne trendy rynku pracy.

Konsultujemy je z Radą Biznesu i pracodawcami – przedstawicielami poszczególnych branż.


Tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń, umiejętności i wiedzy.
Jesteśmy otwarci na zmiany zarówno w kwestii sposobów prowadzania zajęć, jak i kształtowania środowiska przyjaznego otoczeniu.  

 

Stawiamy na przydatność przekazywanych kompetencji.

Współpracujemy z wieloma partnerami biznesowymi. Nasi studenci mają szansę zweryfikować swoją wiedzę w praktyce.  

 

Wykorzystujemy innowacyjne metody prowadzenia zajęć.

Korzystamy z najnowszych dostępnych rozwiązań technologicznych (laboratoria, specjalistyczne oprogramowania, gry biznesowe i symulacje).
 

Nasza działalność naukowa ma realny wpływ na otoczenie. 
Tworzymy przestrzeń do innowacji i zachęcamy do wdrażania ich w życie – nie tylko poprzez tworzenie startupów, ale też wdrażanie rozwiązań do codziennej pracy zawodowej.

 

Prowadzimy interdyscyplinarne projekty badawcze. 
Łączenie doświadczeń i ludzi z różnych dziedzin (np. biznesu, nauk ścisłych, nauk humanistycznych) pozwala nam tworzyć innowacje.

Przyjazność

Stwarzamy przyjazne środowisko sprzyjające łączeniu pracy z nauką i rozwojem.

Kształcimy w taki sposób, aby łączenie pracy i studiów było możliwe nie tylko na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, ale również stacjonarnych na wszystkich profilach kształcenia.

 

Dbamy o dobrą organizację studiów i obsługę administracyjną.
Pomagamy sprawnie załatwiać wszystkie formalności związane ze studiami. Oferujemy studiowanie w sposób hybrydowy, tradycyjny lub online.


Nasi studenci i pracownicy traktują siebie po partnersku.
Nasi wykładowcy praktycy, pracownicy i studenci mogą wymieniać swoje doświadczenia.


Oferujemy szeroki profil kształcenia z wieloma kierunkami.  
Jesteśmy członkiem Federacji Naukowej WSB-DSW Merito. Nasza działalność naukowa obejmuje wiele dziedzin.
 

Jesteśmy otwarci na zmiany – systematycznie realizujemy badania satysfakcji.
Wsłuchujemy się i odpowiadamy na potrzeby naszych studentów, absolwentów, pracowników i firm, z którymi współpracujemy, realizując systematyczne badania satysfakcji.

 

Mamy elastyczny system finansowania studiów.
To student decyduje, kiedy i jak chce płacić za studia.

 

Tworzymy społeczność w 11 miastach Polski.

Stanowimy grupę uczelni, które wzajemnie się wspierają i tworzą nową wartość, powodzenie oraz stabilność.

Nowa nazwa Merito

Szukaliśmy nazwy, która wyrazi nasze wartości i szeroki zakres działania. Już od dawna oferujemy znacznie więcej, nie tylko kierunki związane z bankowością. W naszej ofercie znajdziesz m.in. takie kierunki jak, dietetykę, filologie czy prawo.

Merito nawiązuje znaczeniowo do meritum, które kojarzy się z pragmatyzmem i skutecznym działaniem – cechami doskonale charakteryzującymi naszą uczelnię.
grupa ludzi
Nowa nazwa podkreśla szeroką ofertę i praktyczność naszych studiów – tworzymy kierunki, które odpowiadają na dzisiejsze trendy na rynku pracy.
Laptop słuchawki
Lab VR
Stawiamy na synergię pomiędzy nową kategorią uczelni i możliwościami, jakie ona daje, a naszym doświadczeniem w praktycznym przekazywaniu wiedzy oraz we współpracy z otoczeniem.
grupa korytarz
Nie rozstajemy się ze skrótem WSB – jesteśmy tą samą uczelnią, z tymi samymi wartościami. Nadal stawiamy na przyjazność i praktyczność.