1 listopada 2023 r. Uczelnia WSB Merito została Wydziałem Przedsiębiorczości i Innowacji w Warszawie Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu! To integracja, która otwiera nowe możliwości i przestrzeń na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój naszej uczelni.

 

Stawiamy na synergię pomiędzy nową kategorią uczelni, tj. uniwersytetem i możliwościami jakie ona nam daje, a naszym doświadczeniem w praktycznym przekazywaniu wiedzy i współpracy z otoczeniem biznesowym. Nasze wartości się nie zmieniły, praktyczne kształcenie i przyjazność nadal są dla nas najważniejsze.  

 

 Jest to ważny moment i kolejny, duży krok w rozwoju naszej uczelni. Połączenie z poznańskim uniwersytetem pozwoli nam na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój. Nadal będziemy stawiać na praktyczność przekazywanej wiedzy i umiejętności, a studenci i ich potrzeby są i będą dla nas najważniejsze - mówi dr hab. Piotr Olaf Żylicz, prof. UWSB, dotychczasowy rektor Uczelni WSB Merito, który od 1 listopada objął stanowisko prorektora ds. prorektor ds. umiędzynarodowienia na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. 

 

Dzięki zmianie zyskujemy nowe możliwości! 

  • Możemy tworzyć szerszą ofertę dydaktyczną, która jeszcze lepiej odpowie na potrzeby kandydatów, obecnych studentów i rynku pracy. 
  • Nasi studenci otrzymają dyplom uniwersytetu,
  • Możemy prowadzić na większą skalę interdyscyplinarne projekty badawcze o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 

W wyniku konsolidacji uczelnia warszawska dołączyła do naszych trzech wydziałów w Chorzowie, Poznaniu i Szczecinie. Nasz uniwersytet składa się od tej pory z 4 wydziałów, które wzajemnie się inspirują i wspierają. To powód do dumy, ale i duża odpowiedzialność w stosunku studentów i wszystkich pracowników, którzy wybrali ją jako miejsce swojej nauki i rozwoju. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby temu wyzwaniu sprostać - mówi dr hab. Ryszard Sowiński, prof. UWSB, rektor Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu 

 

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu ma ugruntowaną pozycję na rynku edukacyjnym. To najczęściej wybierana uczelnia niepubliczna w Polsce wg informacji o wynikach rekrutacji opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na rok 2022/2023, z 30-letnim doświadczeniem w kształceniu studentów.  

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Kliknij

 

 

Uniwersytety WSB Merito należą do największej grupy uczelni niepublicznych w Polsce. Działają w 11 miastach (Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu). Uczelnie oferują studia I i II stopnia, podyplomowe oraz MBA i kształcą dziś ponad 100 tys. studentów.

Czytaj więcej