Z dniem 1 listopada 2023 Uczelnia WSB Merito Warszawa połączyła się z Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu,  zostaliśmy uniwersytetem i zmieniliśmy nazwę na Uniwersytet WSB Merito Warszawa.

 

Wiemy, że zmieniając się w uniwersytet wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom studentów i kandydatów. Nowa nazwa podkreśla szeroką ofertę i praktyczność naszych studiów. Nie zmieniamy jednak tego, co najważniejsze, na czym od lat budowaliśmy WSB. Zapewniamy Cię, że praktyczne kształcenie i przyjazna organizacja studiów, która umożliwia łączenie studiów z pracą, nadal są dla nas najważniejsze.

Uniwersytety WSB Merito znajdziesz w 11 miastach w Polsce.
 

To kontynuacja zmian, które zaszły w kwietniu w całej grupie naszych uczelni. Wyższe Szkoły Bankowe w: Gdańsku, Toruniu, Poznaniu, Wrocławiu stały się uniwersytetami.

Zaufało nam ponad 450 000 studentów.

 

Mapa Uniwersytet

Nowa nazwa Merito

merito
Merito nawiązuje znaczeniowo do meritum, które kojarzy się z pragmatyzmem i skutecznym działaniem – cechami, które doskonale charakteryzują nasze uniwersytety.
merito2
Nowa nazwa podkreśla szeroką ofertę i praktyczność naszych studiów – tworzymy kierunki, które odpowiadają na dzisiejsze trendy na rynku pracy.
Jesteśmy uczelnią, która stawia na synergię pomiędzy praktycznym przekazywaniem wiedzy i współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
merito3
Nie rozstajemy się ze skrótem WSB – jesteśmy tą samą uczelnią. Nadal to student i jego potrzeby są dla nas najważniejsze.
merito4

Przyjaźni i praktyczni  

Jesteśmy uniwersytetem, który stawia na rzeczy istotne, aktualne, konkretne, które mają znaczenie dla naszej społeczności i otoczenia. Kluczowa jest dla nas praktyczność przekazywanej wiedzy i umiejętności oraz efektywna współpraca z otoczeniem zewnętrznym. Najważniejszy jest dla nas student i jego potrzeby – chcemy dać możliwość rozwoju tym, którzy zdecydowali się łączyć pracę ze studiami.

Niezmiennie stawiamy na to, co od zawsze było dla nas priorytetem – praktyczność kształcenia i przyjazność organizacji studiów, które wyrażamy m.in. w następujących obszarach:

Praktyczność

Jesteśmy uniwersytetem, w którym uczymy praktycznie.

Rozpoznajemy i tworzymy nowe możliwości rozwoju dzięki ciągłej współpracy z otoczeniem.

 

Nasze programy studiów odpowiadają na aktualne trendy rynku pracy.

Konsultujemy je z Radą Biznesu, przedstawicielami poszczególnych branż, dzięki temu odpowiadamy na potrzeby pracodawców.

 

Tworzymy przestrzeń do wymiany doświadczeń, umiejętności i wiedzy między studentami, ekspertami (wykładowcami) i biznesem.

Jesteśmy otwarci na zmiany – zarówno w kwestii sposobów prowadzania zajęć, jak i kształtowania środowiska przyjaznego otoczeniu.

 

Stawiamy na przydatność przekazywanej wiedzy i umiejętności.

Współpracujemy z wieloma partnerami biznesowymi. Nasi studenci mają szansę zweryfikować swoją wiedzę w praktyce.

 

Wykorzystujemy innowacyjne metody prowadzenia zajęć.

Korzystamy z najnowszych dostępnych rozwiązań technologicznych (laboratoria, specjalistyczne oprogramowania, gry biznesowe i symulacje).

Przyjazność 

Naszym priorytetem jest stwarzanie przyjaznego środowiska, które służy łączeniu pracy z nauką i rozwojem.

Kształcimy w taki sposób, aby łączenie pracy i studiów było możliwe – nie tylko na studiach niestacjonarnych, podyplomowych, ale również stacjonarnych na wszystkich profilach kształcenia.

 

Dbamy o dobrą organizację studiów i obsługę administracyjną.

Pomagamy sprawnie załatwiać wszystkie formalności związane ze studiami. Oferujemy studiowanie w sposób hybrydowy, tradycyjny lub online.

 

Nasi studenci i pracownicy traktują siebie po partnersku.

Nasi wykładowcy-praktycy, pracownicy i studenci mogą wymieniać swoje doświadczenia.

 

Oferujemy szeroki profil kształcenia z wieloma kierunkami z różnych branż.

 

Jesteśmy otwarci na zmiany.

Wsłuchujemy się i odpowiadamy na potrzeby naszych studentów, absolwentów, pracowników i firm, z którymi współpracujemy, realizując systematyczne badania satysfakcji.

 

Mamy elastyczny system finansowania studiów.

Dzięki temu to student decyduje, kiedy i jak chce płacić za studia.

Jak się zmieniliśmy FOTO

Jak się zmieniliśmy?

Pierwsza nasza uczelnia WSB powstała w 1994 roku w Poznaniu. Dzisiaj znajdziesz nas już w 11 miastach Polski. Obecność w wielu regionach pozwala nam m. in. w pełni wykorzystywać możliwości, jakie dają networking i wzajemna wymiana doświadczeń.