Dyskusje nad przyszłością od zawsze towarzyszą szkołom wyższym, które są miejscem narodzin i wzrastania wielu idei i przełomowych odkryć. Całe szczęście, mimo konieczności ograniczenia aktywności społecznej, współczesna technologia pozwala nam na kontynuowanie dyskusji naukowych w formie online.

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie zaprasza na debatę:

5g

"5G jako jeden z filarów Przemysłu 4.0 – szanse i zagrożenia"

Kiedy: Wtorek, 1 grudnia 2020 r.

Start: 18.00

Czas trwania: 60 minut + 15 minut (Q&A)

Transmisja: Strona WSB Warszawa na Facebooku

Cele debaty:

W ostatnim czasie technologia 5G to jeden z bardziej popularnych tematów w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Mimo, że rozwiązanie jeszcze na dobrze nie zadomowiło się w naszym kraju, to już wokół niego narosło wiele mitów. Dlatego, w czasie kolejnej debaty na WSB w Warszawie wraz z zaproszonymi Ekspertami porozmawiamy właśnie o technologii 5G.

 

Zaproszeni goście rozwiną zagadnienia: co w praktyce oznacza wprowadzenie tej technologii? Jakie są jej możliwości, wyzwania stojące przed polskim przemysłem szczególnie MŚP oraz relację 5G z infrastrukturą 4.0. Dlaczego ta technologia jest istotna dla transformacji cyfrowej gospodarki i społeczeństwa? Jakie szanse niesie Przemysł 4.0 dla Polski, szczególnie w dobie możliwego kryzysu?


Po debacie goście odpowiadać będą na pytania widzów.

Uczestnicy panelu:

Moderator: 

  • Tomasz Haiduk, Instytut Industry 4.0

Uczestnicy:

  • Prof. Bogdan Nogalski, WSB Gdańsk, Polska Akademia Nauk 
  • Prof. Mariusz Bednarek, WSB Warszawa, Instytut Industry 4.0
  • Marcin Cichy, Prezes UKE w latach 2016-2020 ; Dyrektor Centrum Danych i Analiz Strategicznych Politechniki Łódzkiej
  • Andrzej Soldaty, Prezes Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Agenda:

18:00 – 18:05

Przedstawienie uczestników, wprowadzenie – Tomasz Haiduk

18:05 – 19:00

Debata ekspercka

19:00 - 19.15

Sesja pytań i odpowiedzi