Uniwersytet WSB Merito w Toruniu posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS i innych funduszy zewnętrznych.

 

Od 2008 roku Uczelnia złożyła 176 wniosków i uzyskała dofinansowanie o łącznej kwocie ponad 110 mln złotych. Jako GTA Uczelnia pozyskała w latach 2014-2020 aż 357 mln zł dla Uczelni WSB Merito.

 

Poniżej prezentujemy aktualnie realizowane oraz już zakończone projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

GTA

Projekty aktualnie realizowane

 • Doskonałość dydaktyczna uczelni – więcej informacji
 • Welcome to Łódź, welcome to WSB – więcej informacji
 • WSB Toruń – miejsce przyjazne cudzoziemcom – więcej informacji
 • Projektowanie uniwersalne – wykwalifikowana kadra to świadomy student – więcej informacji
 • Welcome Centre Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu – wzmocnienie potencjału uczelni w zakresie umiędzynarodowienia oraz przyjmowania i obsługi cudzoziemców – więcej informacji
 • ZINTEGROWANI 2.0 – kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu – więcej informacji
 • Zintegrowany program Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rzecz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego – więcej informacji
 • Uniwersytet Każdego Wieku w WSB w Toruniu – Program Aktywność 50+ – więcej informacji
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – program kształcenia nauczycieli w WSB w Toruniu – więcej informacji
 • STUDIA DUALNE – kształcimy praktycznie – więcej informacji

Projekty zrealizowane

 • Solidarni z Ukrainą – więcej informacji
 • ZINTEGROWANI – kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu – więcej informacji
 • POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ – Akademia kompetencji dla młodzieży szkół średnich – więcej informacji
 • LSP for employability – więcej informacji
 • WSB w Toruniu – uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami – więcej informacji 
 • ZazieleniaMY – dotacja na urządzenie terenów zieleni dla obszaru rewitalizacji objętego Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Łodzi – więcej informacji
 • Dostosowanie i realizacja kształcenia na kierunku Inżynieria zarządzania I st. w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu – więcej informacji
 • Informatyka w biznesie I stopień – zmodyfikowany program kształcenia WSB w Toruniu spełniający potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa – więcej informacji
 • Zmodyfikowany program kształcenia na kierunku Turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu jako odpowiedź na zapotrzebowanie regionu – więcej informacji
 • Zmodyfikowany program kształcenia na kierunku Design w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu jako odpowiedź na zapotrzebowanie na regionalnym rynku pracy – więcej informacji
 • Studia MBA dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi więcej informacji
 • Studia podyplomowe dla pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi – więcej informacji
 • Specjaliści dla BPO – program rozwoju kompetencji i staże zawodowe dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość – więcej informacji
 • Nowe kompetencje szansą na zawodowy sukces – program rozwoju kompetencji studentów WSB w Toruniu – więcej informacji
 • DZIAŁAJ WSPÓLNIE Z GENERACJĄ Z! – osiąg i wykorzystywanie nowoczesnych technologii IT w celu zwiększenia efektywności w pracy z Generacją Z – więcej informacji
 • EASY START – zwiększenie gotowości instytucjonalnej Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu do obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej – więcej informacji
 • Konferencja „Bajka w ekonomii, ekonomia w bajce" – więcej informacji
 • YOU. A.C.E.! – Innovating Youth Work to Foster Youth Active Citizenship, (Social) Entrepreneurship and (Self-) Employability
 • WELCOME EAST – nowoczesna promocja Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu – więcej informacji
 • Profesjonalne Biuro Karier kluczem do zwiększenia konkurencyjności studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rynku pracy – więcej informacji
 • STAŻ NA START! – program wysokiej jakości krajowych staży zawodowych dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia WSB w Toruniu – więcej informacji
 • Studia podyplomowe Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych – więcej informacji
 • STAŻ PRZEPUSTKĄ DO KARIERY! – staże zawodowe dla studentów Turystyki i Rekreacji oraz Pedagogiki WSB w Toruniu – więcej informacji
 • STUDIUJ I PRAKTYKUJ – wysokiej jakości staże zawodowe dla studentów czterech kierunków studiów stacjonarnych WSB w Toruniu – więcej informacji
 • Finanse bez tajemnic – cykl szkoleń dla osób 50+
 • Trening Umiejętności Zarządczych – gra decyzyjna jako skuteczna metoda kształtowania umiejętności miękkich przyszłego menadżera – więcej informacji
 • Socjologia w Bankowej – poszerzenie profilu kształcenia WSB w Toruniu o wymiar społeczny – więcej informacji
 • Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego – studia podyplomowe dla pracowników naukowych – więcej informacji
 • PI-PWP Gra w studia podyplomowe – więcej informacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu – Centrum Kształcenia Logistycznego – więcej informacji
 • Logistyka w nowoczesnej gospodarce – nowe kierunki studiów podyplomowych w WSB w Toruniu – więcej informacji
 • Akademia Eko Marki – więcej informacji
 • Fabryka młodych kadr – więcej informacji
 • Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro – więcej informacji
 • Finanse pod kontrolą – cykl szkoleń przygotowujących do zarządzania finansami osobistymi
 • Nowa jakość kształcenia i zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu – więcej informacji
 • Języki obce drogą do sukcesu w biznesie i administracji – więcej informacji

 • Szkolenia szansą na podniesienie potencjału biznesowego MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego – więcej informacji

 • WSB w Toruniu jako Centrum Kształcenia Otwartego kadr sektora turystycznego – więcej informacji

   

„REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników”

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt „REGIONALNY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – usługi rozwojowe dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego i ich pracowników” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP, posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, będą mogli skorzystać z dofinansowania przeznaczonego na szkolenia i studia podyplomowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych.

Kontakt z WSB: rekrutacja@wsb.torun.pl

TARR

Na uczestnictwie w studiach i szkoleniach współfinansowanych ze środków EFS zyskają zarówno firmy, jak i ich pracownicy, dla których zdobywanie wiedzy wiązało się dotychczas z dużymi inwestycjami.

Szczegółowe informacje