Solidarni z Ukrainą | Солідарні з Україною

Jako Wyższe Szkoły Bankowe pragniemy wyrazić solidarność z całym Narodem Ukraińskim, naszymi studentami i współpracownikami pochodzącymi z Ukrainy. Zależy nam na tym, żeby wspomóc Was w tym trudnym momencie. Dołożymy wszelkich starań, abyście mogli teraz skupić się na tym, co dla Was najważniejsze – bezpieczeństwie Waszym i Waszych bliskich.

 

Як вищі банківські школ, ми хочемо висловити нашу солідарність з усім українським народом, нашими студентами та колегами з України. Ми хочемо допомогти вам у цю важку хвилину і зробимо все можливе, щоб тепер ви могли зосередитися на найважливішому для вас – своїй безпеці та ваших близьких.

 

 

ukraina
Projekt

Deklaracja Solidarności Grupy WSB i DSW z Narodem Ukraińskim

Uścisk dłoni

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą

Porozumienia

FUNDACJA EMIC

 

Koszmar wojny, ucieczka z ojczyzny i ludzkie cierpienie wymagają natychmiastowej reakcji – podania pomocnej dłoni tym, którzy czują się zagubieni i samotni w obcym kraju wśród nieznanych sobie ludzi, często pozostając bez środków do życia i dachu nad głową. Każdy najmniejszy i bezinteresowny odruch serca ma w takiej sytuacji ogromne znaczenie. A form wsparcia, którego można udzielić poszkodowanym, jest naprawdę wiele: od pomocy psychologicznej, poprzez zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy, bezpłatne kursy językowe, aż po poradnictwo prawne. Zawarcie porozumienia Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu z Fundacją EMIC jest motywowane chęcią udzielenia pomocy mieszkańcom Ukrainy, którzy na skutek konfliktu zbrojnego szukają schronienia w Polsce - w województwie kujawsko-pomorskim. Nasza współpraca ma na celu dostarczać realne wsparcie wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne.

 

porozumienie

TORUŃSKI SZTAB POMOCY UKRAINIE

 

Na mocy zawartego z TSPU porozumienia wyraziliśmy chęć i zobowiązaliśmy się do udzielenia wsparcia w zakresie organizacji szkoleń językowych i udostępnienia przestrzeni biurowej na potrzeby ich realizacji, utworzenia psychologicznych grup wsparcia dla uchodźców i wolontariuszy, a także organizacji zbiórek najpotrzebniejszych rzeczy dla obywateli Ukrainy pozostających w atakowanej przez wrogie wojska ojczyźnie.

Toruński Sztab Pomocy Ukrainie
Palec

Zbiórka pieniędzy realizowana przez Fundację Emic