Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy prawa
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy psychologii
 • BHP
 • Matematyka
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Ekonomia behawioralna
 • Zarządzanie projektami
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Informatyka w biznesie
 • Prawo II
 • Elementy socjologii
 • Metody efektywnego uczenia się
 • Język obcy
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Finanse behawioralne
 • Ecology and Environmental Protection
 • Competitiveness in financial sector
 • Statystyka i elementy badań operacyjnych
 • Przygotowanie do rynku pracy

Makrofinanse

 • Podstawy finansów
 • Finanse publiczne
 • Systemy bankowe
 • Rynki finansowe
 • Finanse międzynarodowe

Mikrofinanse

 • Finanse przedsiębiorstw
 • Analiza finansowa
 • Finanse gospodarstw domowych

Rachunkowość

 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość podatkowa
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
 • Wychowanie fizyczne - zajęcia fakultatywne.

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego:

 • Podstawy audytu finansowego i operacyjnego
 • Formy opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce
 • Regulacje prawne finansów i rachunkowości
 • Biznesplan
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Prowadzenie rozliczeń mikroprzedsiębiorstwa z zastosowaniem oprogramowania
 • Planowanie finansowe
 • Kontrola finansowo-księgowa
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Rachunkowość małych firm
 • Ewidencja podatkowa
 • Optymalizacja finansowa przedsiębiorstw
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Systemy informatyczne w rachunkowości
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Rachunkowość zarządcza.