Studia MBA w WSB Merito

Od 2013 roku oferujemy program studiów Master of Business Administration, którego celem jest wykształcenie u uczestników umiejętności strategicznego myślenia w kontekście funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz rozwijanie w nich postawy przywódczej.

 

Programy studiów MBA Merito budujemy i rozwijamy ściśle współpracując z biznesem. Partnerem merytorycznym programu jest Franklin University (USA). 

 

Kandydaci na studia MBA na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin mogą wybierać wśród 3 programów:

 • Master of Business Administration – program polskojęzyczny, 4 semestry
 • Master of Business Administration HR – program polskojęzyczny, 3 semestry
 • Master of Business Administration Zarządzanie w podmiotach leczniczych – program polskojęzyczny, 3 semestry

Kandydaci na studia MBA na Uniwersytecie WSB Merito w Szczecinie mogą wybierać wśród 3 programów:

Program Master of Business Administration przygotowaliśmy we współpracy z amerykańską uczelnią, Franklin University – partnerem strategicznym Uniwersytetów WSB Merito. Celem studiów jest rozwijanie umiejętności menedżerskich poprzez dostarczanie aktualnej wiedzy o najnowszych trendach w zarządzaniu.

 • Studia trwają 2 lata i obejmują 20 modułów. 
 • Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim.
 • Zjazdy odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedziele.
 • Zajęcia prowadzą praktycy biznesu – wiedza, którą można od razu wykorzystać.
 • Absolwenci otrzymują świadectwo Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu oraz dyplom w języku angielskim sygnowany przez Franklin University wraz z wykazem modułów oraz ocen. 

Program Master of Business Administration HR przygotowaliśmy we współpracy z amerykańską uczelnią, Franklin University. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwinięcie niezbędnych kwalifikacji w pracy menedżera. Uczestnicy programu przygotowują się do tworzenia strategii HR oraz opracowywania planów rozwoju zatrudnienia i szkoleniowych dla pracowników. Ponadto, program umożliwia poznanie najnowszych trendów i innowacji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

 • Studia trwają 1,5 roku.
 • Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim.
 • Studia realizujemy w trybie online (synchronicznie) na MS Teams. 
 • W trakcie studiów organizujemy 3 zjazdy wyjazdowe stacjonarne. 
 • Na zajęciach wykorzystujemy praktyczne narzędzia takie jak Style Myślenia FRIS®
 • Absolwenci otrzymują świadectwo Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu oraz dyplom w języku angielskim sygnowany przez Franklin University wraz z wykazem modułów oraz ocen. 

Program Master of Business Administration Zarządzanie w podmiotach leczniczych przygotowaliśmy we współpracy z amerykańską uczelnią, Franklin University. Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej i odpowiedzialnej kadry zarządzającej, a także przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania publicznymi i komercyjnymi podmiotami leczniczymi oraz innymi podmiotami sektora ochrony zdrowia.

 • Studia trwają 1,5 roku.
 • Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim.
 • Studia realizujemy w trybie online (synchronicznie) na MS Teams. 
 • W trakcie studiów organizujemy 3 zjazdy wyjazdowe stacjonarne. 
 • Na zajęciach wykorzystujemy praktyczne narzędzia takie jak Style Myślenia FRIS®
 • Absolwenci otrzymują świadectwo Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu oraz dyplom w języku angielskim sygnowany przez Franklin University wraz z wykazem modułów oraz ocen. 
MBA
Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA