Co zyskujesz studiując finanse i rachunkowość na Uniwersytecie WSB Merito?

FiR

W czasach ciągle zmieniających się warunków gospodarczych i przepisów prawnych firmy nie potrzebują księgowych, których praca polega na zliczaniu słupków liczb. Dziś potrzebni są specjaliści ds. finansów i rachunkowości, którzy będą partnerami w podejmowaniu ważnych decyzji mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Studia na kierunku finanse i rachunkowość, dzięki unikatowemu programowi, wypełnionemu warsztatami, ćwiczeniami, pracą z oprogramowaniem funkcjonującym na rynku biznesowym, grom strategicznym oraz partnerom kierunku, którzy oferują atrakcyjne i rzetelne praktyki zawodowe i staże, dają Ci możliwość zdobycia konkretnych umiejętności, które wykorzystasz na rynku pracy.

 
 
 
WSB

Studia na tym kierunku możesz realizować w formie niestacjonarnej:

 

W formie niestacjonarnej z wykładowcą oraz koleżankami i kolegami z grupy spotykasz się zdalnie lub w salach wykładowych, na zajęciach prowadzonych w weekendy. Podczas trzech ostatnich semestrów realizujesz seminaria dyplomowe, których formę i termin realizacji promotor ustali po pierwszym spotkaniu z grupą.  

 

Studia na tym kierunku realizujesz w sposób hybrydowy:

 • zdalnie (uczestnicząc w zajęciach online na platformie MS Teams oraz przyswajając wiedzę samodzielnie, przy pomocy materiałów zamieszczonych na platformie Moodle),
 • lub w salach wykładowych. 

W czasie jednego dnia odbywają się tylko zajęcia online albo tylko zajęcia na uczelni.

 
 
 
 
 
LIC

Na zajęciach nauczysz się wykorzystywać specjalistyczne oprogramowanie, które później wykorzystasz w pracy:

 • SAP (HANA/S lub BusinessOne) - oprogramowanie ERP do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem,
 • MS Power BI, Tableau - oprogramowanie do analizowania i wizualizacji danych, szczególnie dużych zbiorów,
 • COMARCH ERP,
 • SYMFONIA,
 • PŁATNIK ZUS,
 • INSERT,
 • STATISTICA.

Dodatkowo masz dostęp do narzędzi:

 • REVAS – branżowych symulacji biznesowych, które są przeznaczone do nauki prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstaw przedsiębiorczości,
 • OCULUS – wirtualne symulacje.
 
 
 
LIC

Możesz również korzystać z innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, m.in. elektronicznych podręczników do zajęć, które ułatwią Ci naukę oraz gier biznesowych. Jedną z nich jest „Czas na biznes” - symulacja przedsiębiorstwa uwzględniająca dział finansowy w przedsiębiorstwie, elementy związane z kredytami itp. 

 
Korzystasz z doświadczenia specjalistów z zakresu: finansów, audytu, rachunkowości, controllingu, kadr, doradców podatkowych, praktyków z zakresu księgowości, bankowości i ubezpieczeń. Indywidualnie kształtujesz swoją ścieżkę kariery, wybierając przedmioty specjalnościowe, które najbardziej Cię interesują.
 
 
 
psychologia

Dyplom z certyfikowanej specjalności finanse i podatki ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) gwarantuje: uzyskanie poszukiwanych, wysokich kwalifikacji i zatrudnienie w prestiżowych firmach, ścieżkę kariery zawodowej, jak również atrakcyjne wynagrodzenie i warunki zatrudnienia. Ukończenie akredytowanej specjalności umożliwia zaliczenie 6 z 13 egzaminów niezbędnych do osiągnięcia najwyższych uprawnień na poziomie Strategic Professional. Wysokość wynagrodzenia osób zdobywających te kwalifikacje lub już posiadających dyplomy ACCA wg corocznie publikowanego Goldman Recruitment Salary Survey od lat plasuje się na 1. miejscu.

 
 
 
LIC

Jako absolwent kierunku finanse i rachunkowość ze specjalnością finanse i podatki ACCA możesz uzyskać zwolnienie z 6 na 13 egzaminów ACCA. Zwolnienia dotyczą egzaminów: 

 • Business and Technology (BT)
 • Management Accounting (MA)
 • Financial Accounting (FA)
 • Corporate and Business Law (LW)
 • Taxation (TX)
 • Financial Management (FM)
 
 
 
LIC

Dzięki warsztatowej formie zajęć, realizowanym projektom czy case studies rozwiążesz realne problemy, a tym samym zdobędziesz praktyczne doświadczenie. Współpracujemy z uznanymi instytucjami świata finansów, organizując wspólnie wykłady eksperckie i konferencje. Studenci finansów i rachunkowości brali udział w wykładach eksperckich z: Piotrem Tomaszewskim - Prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, drem Marcinem Pawłowskim - Prezesem Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, wykładowcą Happy Febrina Hariyani z Wydziału Ekonomii i Biznesu Uniwersytetu Muhammadiyah w Malang Indonezia, drem inż. Jerzym Szkwarkiem - Prezesem Zarządu Grupy CSV oraz w konferencji edukacyjnej organizowanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

 
 
 
LIC

Współpraca z partnerami biznesowymi kierunku finanse i rachunkowość:

1. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych

2. Bank Pekao S.A.

3. Grupa Azoty Police

4. DGS Business Services Sp. z o.o. (prawdopodobnie były Demant)

5. Komenda Wojewódzka Policji

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

7. Business Club Szczecin

umożliwi Ci odbycie praktyk i staży. To szczególnie istotne w Twoim dalszym rozwoju zawodowym. Program studiów został opracowany przez menedżera kierunku we współpracy z Radą Kierunku Finanse i Rachunkowość, w której zasiadają doświadczone osoby ze świata nauki oraz praktycy biznesu. Zajmują oni wysokie stanowiska menedżerskie. Dzięki temu na zajęciach poznasz aktualne rozwiązania w dziedzinie finansów i rachunkowości.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Medal
Akredytacja IACBE
Indywidualna ścieżka studiów
Dyplom
Certyfikowane szkolenia
Laptop
Zajęcia na oprogramowaniach Płatnik ZUS, SAP, COMARCH ERP
Mózg
Wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Analizować i interpretować wyniki finansowe
szczecin2017
Przygotowywać plany finansowe i inwestycyjne
szczecin2
chorzow1
Korzystać z najnowocześniejszego oprogramowania dedykowanego do obsługi finansów
szczecin2022
Posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu finansów, audytu, rachunkowości, podatków, controllingu, administracji, prawa i ekonomii i prawa w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Bankowość i doradztwo finansowe
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 401 zł 435 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 368 zł
od 401 zł 435 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 368 zł
Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 401 zł 435 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 368 zł
Kadry i płace
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 401 zł 435 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 368 zł
Nowoczesne usługi dla biznesu
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 401 zł 435 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 368 zł
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Niestacjonarne Hybrydowe Od marca
od 401 zł 435 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 368 zł

Program studiów

 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy prawa
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy psychologii
 • BHP
 • Matematyka
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Ekonomia behawioralna
 • Zarządzanie projektami
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Informatyka w biznesie
 • Prawo II
 • Elementy socjologii
 • Metody efektywnego uczenia się
 • Język obcy
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Finanse behawioralne
 • Ecology and Environmental Protection
 • Competitiveness in financial sector
 • Statystyka i elementy badań operacyjnych
 • Przygotowanie do rynku pracy

Makrofinanse

 • Podstawy finansów
 • Finanse publiczne
 • Systemy bankowe
 • Rynki finansowe
 • Finanse międzynarodowe

Mikrofinanse

 • Finanse przedsiębiorstw
 • Analiza finansowa
 • Finanse gospodarstw domowych

Rachunkowość

 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
 • Wychowanie fizyczne - zajęcia fakultatywne.
 
 
 
 
 
Zobacz program studiów

Wykładowcy

prof. Flejterski
WSB
Lubomska
dr Marek Jasztal
dr Marek Czyż
dr Joanna Habelman
dr Zasadzki
Bartosz Niegrebecki
Prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin, prof. zwyczajny, dyscyplina — ekonomia i finanse, specjalizacja — finanse. Doświadczenie w praktyce gospodarczej: 9 lat pracy w bankach komercyjnych (menedżer w latach 1991-1999), pełnienie funkcji przewodniczącego rad nadzorczych...

dr Rafał Koczkodaj

Doktor nauk ekonomicznych w specjalności Bankowość i Badania Operacyjne. Jest wykładowcą studiów MBA na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin, gdzie prowadzi moduł Systemy Wspomagania Decyzyjnego. Doświadczenie praktyczne zdobył dzięki ponad 20-letniej pracy w systemie bankowym, również...

dr Jolanta Lubomska

Doktor nauk ekonomicznych oraz wykładowca akademicki z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując na uczelni publicznej, jak i na uczelniach niepublicznych oraz prowadząc szkolenia. Wyznaje zasadę nieustannego rozwoju. Z tego powodu podejmuje stale nowe wyzwania....

dr Marek Jasztal

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, praktyk. Obszar jego działalności naukowej obejmuje tematy z zakresu analizy ryzyka, zarządzania finansowego oraz praktyki związanej z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem procesów inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw, badania...

dr Marek Czyż

Doktor nauk ekonomicznych. Od wielu lat wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. Obecnie jest członkiem zarządu i dyrektorem finansowym w Europa Systems Sp. z o.o. Wcześniej przez 6 lat pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych w Grupie Azoty Polyolefins S.A., gdzie był...

dr Joanna Habelman

Doktor nauk ekonomicznych o specjalności: rachunkowość. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki. Nauczyciel akademicki przedmiotów Rachunkowość i finanse na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. Opiekun...

dr Włodzimierz Zasadzki

Doktor nauk ekonomicznych i wieloletnim wykładowca szkół wyższych. Członek rad nadzorczych i zarządów, w tym również spółek giełdowych. Od 2008 r. związany z Uniwersytetem WSB Merito Szczecin. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych i ponad 30 opracowań konsultingowych na rzecz...

Bartosz Niegrebecki

Przede wszystkim praktyk. Posiada ponad 25 lat doświadczenia w finansach przedsiębiorstw, rachunkowości, podatkach. Kiedyś controller finansowy, główny księgowy, dyrektor finansowy w Polsce i Ukrainie, członek zarządu spółki giełdowej. Obecnie zajmuje się głównie działalnością...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online
Pobierz stronę do PDF