prof. Flejterski
Prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Wykładowca, prof.zwyczajny na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. W latach 1991-1999 menedżer w trzech bankach komercyjnych (PEKAO SA, BIG SA, Bank Austria Creditanstalt SA),  w latach 1999-2005 prodziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US ds.nauki. Promotor wielu prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. Autor wielu książek i artykułów z zakresu ekonomii, metodologii, finansów i bankowości. Autor "Alfabetu SF. Na pograniczu sacrum i profanum". Członek  redakcji i rad naukowych kilku czasopism, ponadto członek Komitetu Nauk o Finansach PAN (2007-2019). Staże i pobyty studialne w Szwajcarii, Holandii, w Niemczech, we Włoszech i w USA, wykłady gościnne w Niemczech, we Włoszech, w Meksyku i Turcji. Laureat licznych nagród, odznaczeń i wyróżnień. Do swoich ulubionych sentencji zalicza m.in.: „wszystko można zrobić lepiej” oraz „teoria bez praktyki jest jałowa, praktyka bez teorii ślepa”.

dr Marek Czyż

Doktor nauk ekonomicznych. Od wielu lat wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. Obecnie jest wiceprezesem zarządu w Grupa Azoty Polyolefins S.A. Wcześniej pracował jako zastępca dyrektora ds. ekonomicznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Wiedzę praktyczną nabywał również jako pracownik międzynarodowej firmy audytorskiej, banku komercyjnego, a także właściciel prywatnych biznesów. Studia magisterskie z finansów i bankowości ukończył na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie następnie obronił pracę doktorską z dziedziny marketingu usług. Obecnie specjalizuje się naukowo w zakresie finansów przedsiębiorstw i analizy finansowej. Uczestnik i referent na wielu konferencjach naukowych z dziedziny finansów przedsiębiorstw. Autor licznych publikacji z tego zakresu.

Lubomska
dr Jolanta Lubomska

Doktor nauk ekonomicznych oraz wykładowca akademicki z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując na uczelni publicznej, jak i na uczelniach niepublicznych oraz prowadząc szkolenia. Wyznaje zasadę nieustannego rozwoju. Z tego powodu podejmuje stale nowe wyzwania. Osiągnęła tytuł doktora nauk ekonomicznych. Zdobywała doświadczenie w zakresie zarządzania organizacją zarówno w obszarach miękkich, jak i w obszarach twardych. Posiada również doświadczenie w praktyce gospodarczej. Zgromadziła obszerny dorobek publikacji w języku polskim i angielskim, w tym książek. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) Oddział w Szczecinie.

WSB
dr Rafał Koczkodaj

Doktor nauk ekonomicznych w specjalności Bankowość i Badania Operacyjne. Jest wykładowcą studiów MBA na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin, gdzie prowadzi moduł Systemy Wspomagania Decyzyjnego. Doświadczenie praktyczne zdobył dzięki ponad 20-letniej pracy w systemie bankowym, również na stanowiskach menedżerskich, jako dyrektor oddziału, czy dyrektor Centrum Bankowości dla Firm w Banku Pekao SA. Dodatkowo w ramach współpracy z firmami doradczymi opracowywał analizy finansowe dla firm oraz brał udział w opracowaniu studiów wykonalności projektów inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Studia doktoranckie z ekonomii ukończył na Uniwersytecie Szczecińskim. Specjalizuje się w zakresie: Bankowości, Rynków Finansowych oraz Metod Ilościowych w Ekonomii.

dr Zasadzki
dr Włodzimierz Zasadzki

Doktor nauk ekonomicznych i wieloletnim wykładowca szkół wyższych. Członek rad nadzorczych i zarządów, w tym również spółek giełdowych. Od 2008 r. związany z Uniwersytetem WSB Merito Szczecin. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych i ponad 30 opracowań konsultingowych na rzecz przedsiębiorstw oraz instytucji rządowych i samorządowych. Od wielu lat związany również z praktyką gospodarczą, na takich stanowiskach jak m.in.: Burmistrz Międzyzdrojów, Skarbnik Powiatu Kamieńskiego.

dr Grażyna Gołębiowska
dr Grażyna Gołębiowska

Doktor nauk ekonomicznych. Współpracuje z Uniwersytetem WSB Merito Szczecin i prowadzi zajęcia z zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, nauki o organizacji i zachowań organizacyjnych. Jest wieloletnim wykładowcą i promotorem prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich). Doświadczenie zdobywała pracując jako wykładowca w wielu uczelniach niepublicznych oraz publicznych w Szczecinie, m.in. na Politechnice Szczecińskiej oraz Uniwersytecie Szczecińskim, a także w instytucjach kształcenia podyplomowego. Doświadczenie praktyczne uzyskała na stażu przemysłowym w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”.