Postępowanie habilitacyjne

Federacja Naukowa WSB-DSW Merito posiada pełne uprawnienia habilitacyjne w 8 dyscyplinach naukowych:

  • Ekonomia i finanse
  • Językoznawstwo
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
  • Nauki o kulturze fizycznej
  • Nauki o zarządzaniu i jakości
  • Pedagogika
  • Psychologia
Projekt

Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Federacji Naukowej WSB-DSW Merito

Dział Awansów Naukowych

Maria Sikorska-Gąsior
maria.sikorska-gasior@federacja.merito.pl
tel. 539 670 454