Kolegium doktorskie

Kierunek „Kolegium doktorskie” jest efektem współpracy Uniwersytetów WSB Merito oraz Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW Wrocław.

Studia podyplomowe w obszarze nauk społecznych – z zakresu pedagogiki, nauk o komunikacji społecznej i mediach, psychologii, ekonomii, zarządzania czy nauk o bezpieczeństwie – dla osób o dociekliwych umysłach i ambicji są zaledwie początkiem drogi naukowej. To dziedziny inspirujące i wciąż pełne białych plam, które zapraszają do intensywnych badań. 

„Kolegium doktorskie” to kierunek studiów podyplomowych stworzony dla tych, którzy pragną podążać drogą rozwoju naukowego i osobistego. Wymaga to odpowiednich podstaw metodologicznych, umiejętności pisania tekstów naukowych oraz właściwych postaw etycznych. Ważne jest także poszerzenie wiedzy w obrębie dyscypliny oraz podążanie za najnowszymi trendami badawczymi.

Podczas studiów uczestniczki i uczestnicy pod opieką opiekuna naukowego będą mieli okazję rzetelnie przygotować się do napisania rozprawy doktorskiej, stworzyć zestaw narzędzi badawczych, zdobyć umiejętność pisanie tekstów naukowych, a także zapoznać się z charakterem pracy wykładowcy akademickiego. Dzięki spotkaniom z ludźmi nauki i intensywnym ćwiczeniom, wytężonej pracy nad własnymi umiejętnościami i poszerzeniu wiedzy z zakresu nauk społecznych absolwenci studiów „Kolegium doktorskie” na Uniwersytecie WSB Merito będą gotowi do rozpoczęcia kariery naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej.
 

Korzyści

  • Uzyskanie zaawansowanej wiedzy naukowej umożliwiające realizację własnego badania naukowego.
  • Stworzenie koncepcji badania naukowego, które może stanowić podstawę do przygotowania rozprawy doktorskiej.
  • Przygotowanie narzędzi badawczych do realizacji własnego badania naukowego.
  • Prowadzenie badań naukowych na podstawie wiedzy z zakresu etyki i metodologii badań społecznych.
  • Zrozumienie i aplikacja teorii naukowych w projektach badawczych oraz projektowanie badań naukowych.
  • Realizacja autorskiego projektu naukowego we współpracy z doświadczonym opiekunem naukowych.
  • Zdobycie umiejętności samodzielnego pisania tekstów naukowych.

Program studiów

Zajęcia dydaktyczne studiów podyplomowych Kolegium doktorskie będą trwały przez 4 semestry,  podczas 13-15 zjazdów oraz 15-20 spotkań seminaryjnych, w 3-5 osobowych grupach. 

Kontakt

Na wszelkie pytania odpowiedzą Biura Rekrutacji Studiów Podyplomowych naszych uniwersytetów:

 

w Poznaniu 
budynek GG, pokój 03, parter
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
e-mail: rekrutacja-sp@poznan.merito.pl
tel.: 61 655 33 00, 532 795 478
 

w Toruniu 
budynek A, pokój nr 005
Młodzieżowa 31A 87-100 Toruń
87-100 Toruń
e-mail: anna.adamczyk@wsb.torun.pl
tel.: +48 538 688 806

w Gdańsku 
budynek A parter pokój 022
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk
e-mail: rekrutacjasp@wsb.gda.pl
tel.: 58 522 75 13
 

we Wrocławiu
budynek Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW
ul. Strzegomska 55
53-611 Wrocław
e-mail: sp@dsw.edu.pl
tel.: 728 971 989, 693 010 162, 539 670 477;