Organizacja Uniwersytetu Każdego Wieku

  • rok akademicki podzielony jest na 2 semestry
  • wykłady odbywają w środy od godz. 17.00 w auli Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 2a
  • zajęcia sekcji odbywają się raz w tygodniu

Udział w zajęciach

  • uczestnikiem Uniwersytetu Każdego Wieku może być każda pełnoletnia osoba, która złoży stosowne dokumenty i uiści opłatę
  • uczestnicy Uniwersytetu Każdego Wieku otrzymują legitymację, która uprawnia do wyboru sekcji, uczestnictwa we wszystkich wykładach, dodatkowych imprezach i spotkaniach oraz do korzystania z promocyjnej oferty przygotowanej przez partnerów Uniwersytetu
  • osoba, która nie posiada statusu uczestnika może uczestniczyć w wybranych wykładach po uiszczeniu opłaty za dany wykład

Kwestie organizacyjne reguluje Statut Uniwersytetu Każdego Wieku.

 

Wykłady odbywają się w budynku Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 2a, który, podobnie jak pozostałe budynki Uniwersytetu WSB Merito, znajduje się w centrum miasta. Budynek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.