dr Agata Basińska-Zych

Jest członkiem międzynarodowej organizacji zajmującej się problematyką czasu wolnego i wypoczynku Leisure Studies Association. Uczestniczyła w ponad 40 międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych oraz seminariach branżowych z zakresu turystyki i rekreacji. Autorka/ współautorka ponad 30 publikacji naukowych w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. W okresie 2010-2012 realizowała grant promotorski Narodowego Centrum Nauki, którego rezultatem jest rozprawa doktorska pt. „Rola samorządu terytorialnego w rozwoju rekreacji ruchowej i turystyki” oraz raport z badań „Rola samorządu gminnego w rozwoju rekreacji ruchowej i turystyki w woj. wielkopolskim”.
Pilot wycieczek i animator czasu wolnego z siedmioletenim stażem pracy specjalizującym się w zagranicznych wyjazdach biznesowych oraz motywacyjnych. Współpracowała m.in. z Tui Poland, Travel Profii Parter, Businessman Fun Club. Egzaminator Polskiej Izby Turystyki w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek.
Posiada doświadczenie w pisaniu i koordynowaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych głównie dot. aktywizacji lokalnej społeczności. Aktywna działaczka społeczna, współzałożycielka i członek Zarządu Stowarzyszenia „Kobieca Grupa Działalnia Fanaberia”.

Doktor nauk o kulturze fizycznej, absolwentka turystyki i rekreacji na Wydziale Turystyki i Rekreacji oraz Wydziału Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Obecnie uczestniczka studiów podyplomowych „Menedżer projektu badawczo-rozwojowego na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu pełniący funkcję Menedżera kierunku Turystka i Rekreacja.

Marcin Fijoł

Doradca Wsparcia Sprzedaży i Trener Biznesu wywodzący się z branży marketingowej, w której swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w kraju oraz za granicą pracując zarówno po stronie agencji reklamowych oraz klienta. Pracował dla takich marek jak The Mirror, 20th Century Fox, Philips, Ariston, Marwit, Chata Polska, Żywiec, SGB Bank, VW Poznań. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Marketing Usług na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu).

Arnold Bernaciak
dr hab. n.ekonomicznych Arnold Bernaciak

Od lat związany z Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu. Aktualny prorektor oraz wykładowca. 

Zainteresowania naukowe

  • Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych
  • Ekonomia ekologiczna i rozwój zrównoważony
  • Zarządzanie środowiskowe

Aktualne prace badawcze

  • Budżet obywatelski jako instrument wdrażania postulatów rozwoju trwałego i zrównoważonego
  • Zmiany relacji w systemie gospodarka-środowisko przyrodnicze w kierunku rozwoju trwałego i zrównoważonego
Agnieszka
Agnieszka Falborska

Dietetyk, pedagog. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w jednym z największych cateringów dietetycznych w Polsce. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą skupioną wokół szeroko pojętej edukacji dietetycznej. Jej artykuły od kilku lat pojawiają się w Magazynie Bieganie, prowadzi wykłady, webinary i konsultacje w ramach współpracy z czołowym dostawcą benefitów pracowniczych firmą DailyFruits. W Akademii Dietetyki Klinicznej realizuje dla specjalistów autorskie szkolenie z zakresu zaburzeń odżywiania.  Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Obszary zainteresowań zawodowych: żywienie w sportach wytrzymałościowych, trendy w gastronomii i dietetyce, prawo żywnościowe, zaburzenia jedzenia.

dr Alicja Kaiser

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień: rekreacja fizyczna jako element zdrowego stylu życia; aktywność turystyczna i rekreacyjna osób o różnym stanie zdrowia; zachowania zdrowotne osób o zwiększonej aktywności fizycznej (sportowcy, funkcjonariusze grup dyspozycyjnych); rozwój turystyki uzdrowiskowej, Spa&Wellness. Autorka/współautorka ponad 50 prac naukowo-dydaktycznych, w tym podręcznika Elementy promocji zdrowia rodziny w turystyce i rekreacji (2010).
Jest współorganizatorem Międzynarodowych Konferencji Biospołeczne skutki służby wojskowej jako podstawa doskonalenia przyszłych programów wychowania fizycznego i sportu. Członek Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki.  Współpracuje z Wielkopolskim Związkiem Zapasów oraz Klubem KS „Sobieski” w Poznaniu.

Na Uniwersytecie WSB Merito prowadzi przedmioty: Socjologia w turystyce i rekreacji, Komunikacja społeczna w turystyce, Socjologia czasu wolnego, Promocja zdrowia w miejscu pracy. 

Z wykształcenia socjolog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk o kulturze fizycznej, specjalizacja naukowa: promocja zdrowia. Pracowała w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz pełniła funkcję dziekana w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Turystyki i Zarzadzania w Poznaniu. Obecnie, adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu, członek Komitetu Wydawniczego Wydawnictwa Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu oraz sekretarz czasopisma Studia Periegetica.

Michał Preisler

Od 1998 roku wykładowca akademicki, wykładający: krajoznawstwo, geografię turystyczną Polski i Świata, pilotaż i przewodnictwo, planowanie turystyczne, hotelarstwo i agroturystykę. Od wielu lat aktywnie współpracujący przy różnych formach turystyki kwalifikowanej osób niepełnosprawnych.  Autor wielu publikacji krajoznawczych i turystycznych. Odwiedził ponad 20 krajów na całym świecie, ale uważa że najciekawsza jest Polska i ciągle można w niej coś nowego odkryć.

Z wykształcenia geograf (UAM 1975), z zamiłowania krajoznawca, założyciel i właściciel Biura Organizacji Doradztwa i Szkoleń Wanta (istniejącego od 1995 r.). Przewodnik Tatrzański  i Beskidzki, Przodownik Turystyki Górskiej PTT, Ratownik WOPR, Strażnik Ochrony Przyrody, Pilot Wycieczek Turystycznych, znawca najodleglejszych zakątków Polski. Przez 30 lat pracował jako nauczyciel przedmiotów: geografia i przedsiębiorczość. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Turystycznych FIJET. Narciarz, kajakarz. Instruktor ZHP w stopniu Harcmistrza.            

dr Bernadeta Hołderna-Mielcarek

Dziedziny zainteresowań naukowych to zarządzanie i marketing w turystyce.  Autorka i współautorka artykułów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, konkurencyjności polskich firm turystycznych w Unii Europejskiej, kreowania markowych produktów turystycznych, kreowania wizerunku turystycznego, zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie turystycznym i marki ekologicznej w turystyce, komunikacji marketingowej w turystyce, innowacji w turystyce, zrównoważonego rozwoju i CSR w turystyce. Współautorka opracowań o charakterze naukowo-wdrożeniowym dotyczących rozwoju rynku turystycznego w Poznaniu i diagnozy turystyki w województwie wielkopolskim. Uczestniczy w programie międzynarodowej wymiany nauczycieli akademickich Erasmus, od 2008 roku prowadzi seminarium praktyczne ,,Tourism Management’’ w Hochschule Hof, prowadziła też zajęcia dydaktyczne w BEST-Sabel Hochschule w Berlinie, w Baltic College w Schwerin i w Szolnok College.

Ukończyła studia i uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w Katedrze Turystyki Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu.

Agata Dondajewska

Menedżer kierunku turystyka i rekreacja, zarządzanie Management oraz Business Management

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunkach Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (spec. Logistyka Międzynarodowa) i Zarządzanie (spec. Konsulting gospodarczy), a także Politechniki Poznańskiej na kierunku Inżynieria Zarządzania. Aktualnie pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Autorka publikacji naukowych. Certyfikowany trener-szkoleniowiec, nauczyciel akademicki od 2015 roku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w języku polskim i angielskim z obszaru zarządzania przedsiębiorstwami, a jej zainteresowania koncentrują się wokół zarządzania strategicznego i kryzysowego.

Doświadczenie zawodowe poza uczelnią zdobyła pracując w projektach zajmujących się podnoszeniem jakości kształcenia w wielkopolskich szkołach zawodowych.