Co zyskujesz, studiując prawo w biznesie na Uniwersytecie WSB Merito?

Elfa

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku jest członkiem ELFA, które liczy 150 członków z czterdziestu dziewięciu krajów i czterech kontynentów. ELFA jest wyjątkowym forum dyskusji i koordynacji edukacji prawniczej i badań naukowych, a także wymiany poglądów i dobrych praktyk między jej członkami. Wydział Prawa i Administracji bierze aktywny udział w stymulowaniu wymiany informacji o wydarzeniach i działaniach akademickich organizowanych przez Członków ELFA. Wykorzystujemy to członkostwo jako użyteczne narzędzie, zarówno w odniesieniu do naszych pracowników, jak i studentów, ostatecznie wzmacniając współpracę między członkami ELFA. 

Ukończysz kierunek łączący w sobie elementy z takich dziedzin, jak prawo, zarządzanie oraz finanse i rachunkowość. Interdyscyplinarność kształcenia jest odpowiedzią na współczesne wymagania pracodawców. Zdobyta wiedza i doświadczenie dadzą Ci szansę na pracę w różnych podmiotach, takich jak kancelarie prawnicze, działy prawne i finansowe przedsiębiorstw, firmy konsultingowe, windykacyjne, doradcze, ubezpieczeniowe, banki oraz organy administracji publicznej.
Bierzesz udział w warsztatach biznesowych, warsztatach pisania umów, spotkaniach z coachem, negocjacjach i mediacjach.

cover

Na zajęciach spotkasz praktyków, którzy pracują w dużych przedsiębiorstwach lub prowadzą własną działalność gospodarczą. Podczas zajęć przekażą Ci nie tylko wiedzę teoretyczną, ale podzielą się własnym doświadczeniem biznesowym. Zajęcia w znacznej mierze prowadzone są w formie warsztatów. Realizując projekty czy omawiając case studies, przetestujesz teoretyczne zagadnienia na rzeczywistych przykładach. Masz możliwość odbycia praktyki w działach prawnych i organizacyjnych liczących się na rynku.

Dowiesz się, jakie są prawne aspekty działalności przedsiębiorstw, dzięki temu łatwo się odnajdziesz w różnych branżach i szybciej znajdziesz ciekawą pracę.

Partnerzy kierunku to: Pomorska Izba Adwokacka, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, Trójmiejskie Centrum Mediacji, Pomorskie Biuro Inspektorów Ochrony Danych
Kancelaria Radców Prawnych Stankiewicz, Własów i Partnerzy, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Kancelaria Doradców Zamówień Publicznych Grzegorz Bebłowski, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Gdańsku, Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku, Currenda, Komornik Sądowy Michał Brzózka, Komornik, Sądowy Katarzyna Lniska, Sąd Okręgowy w Gdańsku, Kancelaria Adwokacka Monika Bojkowska, Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Wojtkiewicz, Kancelaria Adwokacka Patryk Łukasiak

Krawat
wiedza prawnicza i biznesowa
Hantel
doskonały kierunek dla przedsiębiorców i planujących własną działalność
Tryby
studia interdyscyplinarne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa, zarządzania oraz finansów.
Nauczysz się zarządzać podmiotami gospodarczymi i prowadzić inwestycje.
Dowiesz się jak interpretować przepisy prawne i rozwiązywać liczne zagadnienia w praktyce.
Zdobędziesz wiedzę o prawnych aspektach prowadzenia działalności biznesowej z kompetencjami menedżerskimi.

Zobacz specjalności na tym kierunku

Specjalności:
Prawo i zarządzanie
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 408 zł 475 zł
Prawo odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 408 zł 475 zł
Prawo social mediów
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe
od 408 zł 475 zł
Zarządzanie wierzytelnościami
Niestacjonarne Stacjonarne Tradycyjne Hybrydowe W przygotowaniu
od 408 zł 475 zł

Program studiów

Program studiów:

 • BHP
 • Informatyka prawnicza
 • Marketing
 • Podstawy zarządzania
 • Prawo konstytucyjne
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Warsztaty komunikacji i prezentacji
 • Wprowadzenie do studiów
 • Ustrój organów ochrony prawnej
 • Etyka biznesowa i prawnicza
 • Podstawy ekonomii
 • Prawo międzynarodowe publicznego
 • Podstawy prawa europejskiego
 • Metody pisania prac projektowych
 • Prawo karne
 • Marketing usług prawniczych
 • Podstawy postępowania karnego
 • Psychologia
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Zarządzanie działalnością gospodarczą
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Prawo cywilne: część ogólna
 • Prawa handlowe
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Język obcy
 • Postępowania cywilne
 • Prawo o stowarzyszeniach i fundacjach
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo cywilne: zobowiązania
 • Prawo wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Proseminarium
 • General electives
 • Przygotowanie studenta do rynku pracy
 • Seminarium dyplomowe
 • Prawo finansowe
 • Prawo podatkowe
 • Spotkanie z opiekunem praktyk
 • Zarządzanie projektami 
 • Praktyka zawodowa
 • Obieg dokumentów w przedsiębiorstwie 
 • Przedmiot do wyboru
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Praktyka zawodowa
 • Wychowanie fizyczne
   

 

Zobacz program studiów

Wykładowcy

Joanna Gręndzińska
Maja Głuchowska
Prof--Grzegorz-Gozdziewicz
Prof. dr hab. Kazimierz Lubiński
Dr Małgorzata Wróblewska
dr Anna Dalkowska
dr Piotr Bielski
dr Krzysztof Łokucijewski
dr Krzysztof Biernat
Patryk Łukasiak
Klaudia Skelnik
dr_marta_ludzia
Małgorzata Daniela Strzelecka
aleksandra_bogdańska
dr Sylwia Kamińska-Jaśkiewicz
Joanna Gręndzińska

Menedżer kierunku prawo i prawo w biznesie

Adwokat, mediator.  Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku bieżącej kadencji. Członek Rady Konsultacyjnej przy Centrum Mediacji Naczelnej Rady...

dr Maja Głuchowska-Wójcicka

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Doktor nauk prawnych, absolwentka Uniwersytetu w Heidelbergu, absolwentka letniej szkoły Prawa Morza przy Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza w Hamburgu, laureatka stypendium Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law,...

Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Od 1971 r. do 2019 roku pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w latach...

Prof. dr hab. Kazimierz Lubiński

Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat kierował Katedrą Postępowania Cywilnego. Obecnie jest profesorem Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Wybitny procesualista o ogromnym dorobku naukowym z zakresu postępowania cywilnego, organizacji i...

Dr Małgorzata Wróblewska

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa finansowego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół międzynarodowego prawa podatkowego, w szczególności regulacji podatkowych Światowej...

dr Anna Dalkowska

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, doktor nauk prawnych, była Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Redaktor Naczelny kwartalnika „Probacja i „Nieruchomości”

dr Piotr Bielski

Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Specjalista z zakresu prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa rynku kapitałowego i papierów wartościowych, prawa transportowego, prawa ochrony konsumentów oraz...

dr Krzysztof Łokucijewski

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, wcześniej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, następnie Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. W latach 1992-93 stypendysta Fundacji Sorosa i brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na...

dr Krzysztof Biernat

Wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym  i prawie inwestycji rzeczowych. Posiada blisko 20 lat doświadczeń zawodowych w zakresie obsługi przedsiębiorstw polskich i zagranicznych zdobytych w trakcie pracy w...

Dr Patryk Łukasiak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał tytuły zawodowe magistra prawa oraz magistra administracji. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czynny...

dr Klaudia Skelnik

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji

opiekun merytoryczny kierunku Analityk Bezpieczeństwa Informacji (studia podyplomowe)

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, absolwentka studiów MBA zarządzanie bezpieczeństwem, mgr politologii w specjalizacji...

dr Marta Kowalczyk-Ludzia

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie. Konsultant prawny w placówkach medycznych. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania...

Małgorzata Daniela Strzelecka

Adwokat od 2007 roku, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Skarbnik Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku bieżącej kadencji. Wykładowca i egzaminator w ramach Komisji Egzaminacyjnych powoływanych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w latach 2014 – 2022. Wykładowca...

Aleksandra Bogdańska

Adwokat, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, spadkowych oraz szeroko rozumianym prawie ubezpieczeniowym. Członek Fundacji TENEO zajmującej się edukacją prawną oraz świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób...

dr Sylwia Jaśkiewicz-Kamińska

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, prawa UE oraz prawa sektorów...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie

Parter - pokój 004
Aleja Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk

E-mail: rekrut@gdansk.merito.pl
Tel.: 58 522 75 19

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00-16:00
 • so: 09:00-13:00
Pobierz stronę do PDF