Studia MBA

Master of Business Administration to studia ukierunkowane na szeroko rozumiany rozwój kompetencji biznesowych niezbędnych do skutecznego zarządzania. W naszej ofercie mamy cztery programy:

 • MBA General (ścieżka polska)
 • MBA General (ścieżka polsko -  angielska)
 • MBA Leadership (ścieżka polsko - angielska )
 • MBA Leadership (ścieżka angielska)

Szczegóły znajdziesz na stronie programu.

Program MBA General przygotowaliśmy we współpracy z University of Northampton, uczelnią z Wielkiej Brytanii. Nowoczesne metody kształcenia i doskonała organizacja studiów to również efekt współpracy z praktykami biznesu. Dzięki temu tematyka podejmowana na zajęciach jest ściśle powiązana z aktualnymi realiami gospodarczymi. 

 • Studia trwają 2 lata.
 • Słuchacze mają do wyboru dwie ścieżki językowe: polskojęzyczną i polsko-angielską, w trakcie której 30% programu realizują w języku angielskim.
 • W trakcie zajęć wykorzystujemy różne metody nauczania:  warsztaty, business case’y (nasi słuchacze pracują również na Case Studies for Harvard Business School), dyskusje panelowe, projekty. 
 • Podczas studiów słuchacze mają możliwość wyjazdu do siedziby partnera – Northampton University w Wielkiej Brytanii.
 • Absolwenci zdobywają dyplom ukończenia studiów MBA, z klauzulą gwarancji jakości University of Northampton, wystawiony przez Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Dyplom podpisują przedstawiciele władz obu uczelni.
mba

Studia MBA Leadership to unikalny program, zorientowany na miękkie kompetencje menedżerskie oraz treści przekrojowe związane z zarządzaniem. W czasie zajęć słuchacze poszerzają umiejętności, dzięki którym stają się skutecznymi 
liderami w swoich organizacjach. 

 • Studia trwają 4 semestry.
 • Kandydaci mogą wybierać między dwiema ścieżkami:  anglojęzyczną – 100% zajęć w języku angielskim - oraz angielsko-polską – 30% zajęć w języku angielskim. 
 • Program stworzyliśmy we współpracy z partnerami biznesowymi: Deloitte oraz amerykańskim Peregrine Leadership Institute.
 • Zajęcia prowadzi profesjonalna kadra wykładowców–praktyków z doświadczeniem międzynarodowym.
 • Studia kończą się napisaniem projektu zaliczeniowego opartego na metodyce FRIS.
sp
Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Więcej informacji uzyskasz, kontaktując się z Działem Sprzedaży:

 

Jagoda Nowakowska
Koordynator klienta biznesowego
tel. +48 602 638 538
e-mail: jagoda.nowakowska@gdansk.merito.pl

 

Ewelina Fritza
Koordynator klienta biznesowego
tel. +48 664 090 419
e-mail: ewelina.fritza@gdansk.merito.pl