Studia MBA

Master of Business Administration to studia ukierunkowane na szeroko rozumiany rozwój kompetencji biznesowych niezbędnych do skutecznego zarządzania. W naszej ofercie mamy cztery programy:

Program MBA General przygotowaliśmy we współpracy z University of Northampton, uczelnią z Wielkiej Brytanii. Nowoczesne metody kształcenia i doskonała organizacja studiów to również efekt współpracy z praktykami biznesu. Dzięki temu tematyka podejmowana na zajęciach jest ściśle powiązana z aktualnymi realiami gospodarczymi. 

 • Studia trwają 2 lata.
 • Słuchacze mają do wyboru dwie ścieżki językowe: polskojęzyczną i polsko-angielską, w trakcie której 30% programu realizują w języku angielskim.
 • W trakcie zajęć wykorzystujemy różne metody nauczania:  warsztaty, business case’y (nasi słuchacze pracują również na Case Studies for Harvard Business School), dyskusje panelowe, projekty. 
 • Podczas studiów słuchacze mają możliwość wyjazdu do siedziby partnera – Northampton University w Wielkiej Brytanii.
 • Absolwenci zdobywają dyplom ukończenia studiów MBA, z klauzulą gwarancji jakości University of Northampton, wystawiony przez Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Dyplom podpisują przedstawiciele władz obu uczelni.
mba

Studia MBA Leadership to nowość w naszej ofercie. Unikalny program jest zorientowany na miękkie kompetencje menedżerskie oraz treści przekrojowe związane z zarządzaniem. W czasie zajęć słuchacze poszerzają umiejętności, dzięki którym stają się skutecznymi 
liderami w swoich organizacjach. 

 • Studia trwają 4 semestry.
 • Kandydaci mogą wybierać między dwiema ścieżkami:  anglojęzyczną – 100% zajęć w języku angielskim - oraz angielsko-polską – 30% zajęć w języku angielskim. 
 • Program stworzyliśmy we współpracy z partnerami biznesowymi: Deloitte oraz amerykańskim Peregrine Leadership Institute.
 • Zajęcia prowadzi profesjonalna kadra wykładowców–praktyków z doświadczeniem międzynarodowym.
 • Studia kończą się napisaniem projektu zaliczeniowego opartego na metodyce FRIS.
sp

Post-MBA to program mentorski dla liderów biznesu. Jest to innowacyjny produkt kierowany do aktywnych menedżerów i przedsiębiorców, którym zależy na poszerzaniu sieci networkingowej oraz wymianie doświadczeń w obszarze szeroko rozumianego biznesu. To także okazja do spojrzenia na biznes z innej niż dotąd perspektywy i możliwość czerpania inspiracji od ludzi, którzy odnieśli sukces i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem. To również program adresowany do absolwentów studiów MBA, pomyślany jako naturalna kontynuacja studiów w mniej sformalizowanej formie oraz platforma utrzymywania relacji absolwenckich. 

 • 6 sesji szkoleniowo-inspiracyjnych, które odbywają się w komfortowej przestrzeni hotelu Radisson Blu w Gdańsku.
 • Spotkania z przedstawicielami świata biznesu i sfery publicznej oraz najbardziej cenionymi wykładowcami studiów Master of Business Administration na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku.
 • Spotkania mają warsztatowy, interaktywny i praktyczny charakter.
 • Kameralny charakter grupy.
 • Program trwa od listopada 2022 do marca 2023.
 • Po ukończeniu cyklu spotkań uczestnicy otrzymają dyplom.
POST MBA_2022
Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programów MBA