Jeśli jesteś:

  • pracownikiem służby mundurowej (wojskowej, policyjnej, więziennej, granicznej, celno-skarbowej, państwowej lub ochotniczej straży pożarnej).

Wybierając kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I lub II stopnia) otrzymujesz zniżkę w czesnym w wysokości 800 zł oraz zwolnienie z opłaty wpisowej.

 

Warunkiem skorzystania ze zniżki i zwolnienia z opłaty wpisowej jest złożenie w terminie do 14 lipca 2022 r kompletu dokumentów rekrutacyjnych wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego przynależność do służby mundurowej. 

 

Więcej informacji uzyskasz, kontaktując się z Biurem Rekrutacji:

Tel.: 58 522 75 19 /21

E-mail: rekrut@wsb.gda.pl

Czytaj więcej