Program studiów

Przedmioty specjalnościowe (realizowane od II roku studiów): 

  • Zarys prawa lotniczego
  • Obsługa pasażerska w porcie lotniczym
  • Rynek lotniczy
  • Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym
  • Zarządzanie i organizacja ruchu lotniczego
  • Logistyka w ruchu lotniczym
  • Etykieta i komunikacja w obsłudze lotniczej
  • Systemy informacyjne i rezerwacyjne w obsłudze lotniczej
  • Promocja i dystrybucja usług lotniczych
  • Międzynarodowe centra i porty lotnicze

 Oraz przedmioty podstawowe i kierunkowe obowiązujące wszystkich studentów kierunku Turystyka i rekreacja.