Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe: 

 • Diagnoza psychologiczna 
 • Etyka w biznesie 
 • Zachowania organizacyjne 
 • Wywieranie wpływu 
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 • Etyka zawodu psychologa 
 • Statystyka w psychologii 
 • Psychologia ekonomiczna 
 • Psychologia emocji i motywacji 
 • Psychologia komunikacji w działaniu 
 • Psychologia marketingu i reklamy 
 • Psychologia osobowości i różnic indywidualnych 
 • Metodologia badań psychologicznych 
 • Metodyka pracy projektowej 
 • Mikroekonomia 
 • Ochrona własności intelektualnej 
 • Podstawy marketingu 
 • Podstawy prawa 
 • Podstawy psychologii 
 • Podstawy socjologii 
 • Filozofia 
 • Język polski (tylko dla obcokrajowców)
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych 
 • Podstawy zarządzania 
 • Praktyka zawodowa 
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym 
 • Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe (godziny w semestrze w zależności od specjalności) 
 • Psychologia poznawcza 
 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia 
 • Psychologia społeczna 
 • Psychometria 
 • Seminarium dyplomowe 
 • Trening umiejętności interpersonalnych 
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej 
 • Wychowanie fizyczne 
 • Język obcy  
 • BHP
 • Wyzwania rynku pracy 

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II roku studiów.