Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:             

 • Gramatyka kontrastywna angielsko-polska
 • Historia języka angielskiego i literatury angielskojęzycznej
 • Praktyczna nauka języka angielskiego: fonetyka
 • Praktyczna nauka języka angielskiego: gramatyka praktyczna
 • Praktyczna nauka języka angielskiego: język pisany
 • Praktyczna nauka języka angielskiego: konwersacje
 • Praktyczna nauka języka angielskiego: lektorat prasy angielskojęzycznej
 • Wprowadzenie do kultury i historii krajów angielskojęzycznych I
 • Wprowadzenie do kultury i historii krajów angielskojęzycznych II
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • Metodyka pracy projektowej
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy komunikacji
 • Podstawy marketingu
 • Podstawy prawa
 • Podstawy zarządzania
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • Wprowadzenie do przekładu
 • Wyzwania rynku pracy
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wychowanie fizyczne
 • Język obcy II
 • BHP
 • Język polski (tylko dla obcokrajowców)
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe
 • Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe (godziny w semestrze w zależności od specjalności) 

 

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II roku studiów.