Program studiów

Przedmioty podstawowe i kierunkowe:          

 • Administracja samorządowa
 • Administracja rządowa
 • Administracja podatkowa
 • Postępowanie administracyjne
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
 • Podstawy systemów informacji prawnej
 • Podstawy komunikacji w administracji publicznej
 • Podstawy technologii informacyjnej i aplikacji biurowych
 • Prawo konstytucyjne
 • Podatki i prawo finansowe w administracji publicznej 
 • Historia administracji publicznej
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Marketing i promocja w administracji publicznej
 • Nauka o polityce
 • Podstawy zarządzania
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy ekonomii
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Podstawy psychologii
 • Zarządzanie kadrami w administracji publicznej 
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Gra strategiczna
 • Filozofia
 • Logika
 • Metodyka pracy projektowej
 • Wprowadzenie do pracy dyplomowej
 • Wyzwania rynku pracy
 • BHP
 • Język obcy
 • Język polski (dla obcokrajowców)
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot kierunkowy w języku obcym
 • Przedmioty specjalnościowe obowiązkowe (godziny w semestrze w zależności od specjalności)
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa

 

Oraz przedmioty specjalnościowe, które realizowane są od II roku studiów.