Zasoby biblioteki

Na zasoby Biblioteki Uniwersytetu WSB Merito Chorzów składają się:

 

 • księgozbiór tradycyjny,
 • zasoby elektroniczne,
 • czasopisma.

 

Aby ułatwić przeszukiwanie treści wszystkich zasobów bibliotecznych, możesz skorzystać z przygotowanych przez nas PRZEWODNIKÓW po źródłach dla każdego kierunku studiów.  

Sprawdź także listę wszystkich prenumerowanych przez nas CZASOPISM.

Zasoby elektroniczne

Oprócz dostępu do głównego katalogu biblioteki umożliwiliśmy naszym czytelnikom korzystanie z zasobów elektronicznych - baz danych i czasopism w wersji on-line. 

 

ZDALNY DOSTĘP DO BAZ DANYCH NASZEJ BIBLIOTEKI

Jak uzyskasz zdalny dostęp do baz:
1 krok - zaloguj się do Extranetu
2 krok - na górnym pasku kliknij Katalog biblioteczny
3 krok - kliknij na Wejdź do baz danych
4 krok - wybierz interesującą Cię bazę

Bazy danych dostępne w Bibliotece:

Biblioteka cyfrowa WSB-DSW

Umożliwia dostęp do zasobów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych Uczelni WSB Merito i Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW dla studentów i wykładowców. Po zalogowaniu (używając logowania do Extranetu lub Intranetu) masz dostęp do:

 • materiałów video nagranych przez ekspertów różnych dziedzin,
 • książek i artykułów z czasopism uczelnianych,
 • podcastów,
 • case study,
 • manuali, czyli podręczników z rozpisanymi tematami z danego przedmiotu.

✔ Dostęp na terenie UWSB Merito
✔ Dostęp w dowolnym miejscu przez konto biblioteczne w Extranecie

Academica to cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy (przede wszystkim podręczniki akademickie, prace naukowe, wybrane czasopisma naukowe z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
Aktualnie zasoby obejmują ok. 2 milionów dokumentów i są stale powiększane.
✔ Dostęp na terenie UWSB Merito

eanaliza.pl umożliwia bezpłatny dostęp do bazy wiedzy z zakresu analizy finansowej oraz wskaźników ogólnej sytuacji finansowej, płynności, zadłużenia, sprawności działania oraz rentowności, struktury procentowej rachunku zysków i strat i bilansu oraz analizy dynamiki i zjawisk ekonomicznych. W otwartym dostępie znajduje się również weryfikator RZiS i bilansu oraz kalkulator kredytowy.

Ponadto, po zalogowaniu można uzyskać dostęp do kreatora analiz finansowych. Aby uzyskać bezpłatny dostęp do wersji edukacyjnej systemu należy się zarejestrować - więcej informacji oraz szczegółową instrukcję logowania znajdziesz tutaj.

✔ Dostęp na terenie UWSB Merito

✔ Dostęp w dowolnym miejscu po założeniu konta

EBSCO jest obszerną (głównie anglojęzyczną) bazą pełnotekstową z zakresu nauk: ścisłych, humanistycznych, społecznych, psychologii, edukacji, nauk ekonomicznych, zarządzania, biznesu, informatyki, techniki, biologii, chemii, fizyki, nauk medycznych i wielu innych. Rejestruje zawartość czasopism naukowych (w licznie około 8.000 tytułów), książek, raportów, materiałów konferencyjnych, itp. a także materiały audiowizualne w postaci nagrań wykładów i seminariów oraz fotografie.
Biblioteka WSB w Chorzowie ma otwarty dostęp do wszystkich baz wchodzących w skład pakietu podstawowego EBSCO. Więcej informacji znajdziesz w animacji.
✔ Dostęp na terenie UWSB Merito
✔ Dostęp w dowolnym miejscu przez konto biblioteczne w Extranecie
✔ Indeksowana w Multiwyszukiwarce

ebookpoint BIBLIO (dawne NASBI) to internetowa wypożyczalnia specjalistycznych e-booków, działająca na zasadach podobnych do tradycyjnej biblioteki. Platforma oferuje zdalny dostęp do bazy książek elektronicznych w dowolnym miejscu – zarówno na terenie Uczelni jak i w domu.
Baza dostępna dla naszego uniwersytetu składa się ponad setki tytułów książek z wielu dziedzin, z przewagą tematyki informatycznej. Nowością jest również dostęp do kursów wideo.
Oferta bazy została dobrana w taki sposób, aby jej większość stanowiły pozycje znajdujące się w kartach przedmiotów polecane przez wykładowców – w dużej części są to książki dla przedmiotów podstawowych dla różnych kierunkach studiów z oferty UWSB Merito, ale także pozycje kierunkowe dla studentów informatyki.
✔ Dostęp w dowolnym miejscu przez konto biblioteczne w Extranecie po samodzielnym utworzeniu indywidualnego konta - INSTRUCJA 

ebookpoint biblio

Elsevier Science Direct jest interdyscyplinarną, elektroniczną kolekcją czasopism wydawnictwa Elsevier. Aktualny dostępny zbiór to ponad 1.600 tytułów bieżących z rocznikami archiwalnymi do 1995 roku oraz ponad 300 tytułów niekontynuowanych, a także podręczniki i serie wydawnicze. Tematyka bazy obejmuje: nauki ścisłe (biologia, chemia, fizyka, astronomia, matematyka), nauki techniczne (inżynieria, ekologia, informatyka, nauki o Ziemi), a także w ograniczonym zakresie nauki społeczne i humanistyczne (filologia, bibliotekoznawstwo, sztuka, psychologia, pedagogika, historia, socjologia, zarządzanie, biznes i ekonomia) ekonomia, biznes i zarządzanie oraz szeroko pojęte nauki techniczne, przyrodnicze i medyczne.
✔ Dostęp na terenie UWSB Merito
✔ Dostęp w dowolnym miejscu przez konto biblioteczne w Extranecie
✔ Indeksowana w Multiwyszukiwarce

IBUK baza zawierająca elektroniczne wersje książek publikowanych przez najważniejsze polskie wydawnictwa naukowe, głównie PWN, ale też Wolters Kluwer, Infor, Wiedza i Praktyka i wiele innych; przede wszystkim literaturę akademicką i specjalistyczną, liczne podręczniki akademickie z nauk ekonomicznych, humanistycznych, społecznych, matematyczno-przyrodniczych, prawa, medycyny, sportu. Z zakresu literatury popularnej obejmuje pozycje literatury faktu, literatury popularno-naukowej oraz poradniki. Wiele tytułów dostępnych w bazie jest polecanych przez wykładowców i znajduje się w kartach przedmiotów dla poszczególnych kierunków studiów w WSB.
✔ Dostęp na terenie UWSB Merito
✔ Dostęp w dowolnym miejscu przez konto biblioteczne w Extranecie
✔ Indeksowana w Multiwyszukiwarce

Baza Inforlex zawiera prawie 30 tytułów czasopism: Biblioteka Księgowego, Biuletyn Głównego Księgowego, Biuletyn MSSF. MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków, Biuletyn VAT, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Finanse i Controlling, Gazeta Samorządu i Administracji, Informator Urzędu Zamówień Publicznych, Monitor Księgowego, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Personel i Zarządzanie, Poradnik Gazety Prawnej, Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej, Poradnik Oświatowy, Poradnik Rachunkowości Budżetowej, Poradnik Samorządowca, Prawo Przedsiębiorcy, Prawo Spółek, Rachunkowość Budżetowa, Rozliczenia zagraniczne, Sekretariat, Serwis BHP, Serwis Finansowo Księgowy (F-K), Serwis Prawno-Pracowniczy, Sposób na płace, Tax24.
Katalogi wiedzy:  Podatki, Kadry i płace, Obrót gospodarczy, Rachunkowość, Ubezpieczenia, Prawo administracyjne, Personel i zarządzanie, Prawo karne, Prawo konstytucyjne, Unia Europejska, Rachunkowość budżetowa, Sprawozdawczość, Finanse publiczne i in.; a także przepisy prawne, prawo miejscowe, formularze i wzory oraz orzecznictwo sądowe.
✔ Dostęp w dowolnym miejscu przez konto biblioteczne w Extranecie

Legalis to wielomodułowy System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H. Beck. Baza zawiera pełne wersje komentarzy, artykułów, orzeczeń, interpretacji oraz innych aktów prawa a także prawnicze książki i czasopisma.
W bazie dostępnych jest 15 tytułów czasopism, w tym „Monitor Podatkowy”, „Monitor Prawniczy”, „Nieruchomości”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” i kilka innych. Oprócz tego udostępniona jest baza monografii z prawa cywilnego, rodzinnego, podatkowego, karnego, samorządowego, gospodarczego, własności intelektualnej, prawa spółek handlowych, rynku kapitałowego, pracy, nieruchomości czy Unii Europejskiej.
Baza zawiera również liczne pozycje książkowe a także kodeksy i opracowania z zakresu podatków i finansów publicznych a także wzory wniosków i dokumentów, liczne informatory prawne i wyjaśnienia z zakresu kadr i płac, finansów i księgowości, BHP oraz zamówień publicznych.
✔ Dostęp na terenie UWSB Merito
✔ Dostęp w dowolnym miejscu przez konto biblioteczne w Extranecie

Legalis Administracja to dodatkowy wielomodułowy System Informacji dla jednostek samorządu terytorialnego, pomocy społecznej, instytucji kultury, oświaty, terenowej administracji rządowej Wydawnictwa C.H. Beck.
System umożliwia dostęp do bazy prawa, komentarzy, rozwiązań z praktyki i poradni eksperckiej, co zapewnia sprawne działanie urzędu/jednostki i kontrolę procedur administracyjnych. Baza stanowi wsparcie w takich obszarach, jak m.in.: finanse publiczne, księgowość i podatki, zatrudnienie, postępowanie administracyjne i egzekucyjne, organizacja i ustrój urzędu, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, prawo budowlane i nieruchomości, informacja publiczna, zamówienia publiczne.
✔ Dostęp w dowolnym miejscu przez uzyskany w Bibliotece login i hasło

System informacji prawnej LEX Akademia to codziennie aktualizowana baza prawnicza. Zawiera szeroki wybór dokumentów, w tym pełną bazę orzecznictwa sądowego i administracyjnego, piśmiennictwa prawniczego i źródeł prawa polskiego.

✔ Dostęp na terenie UWSB Merito
✔ Dostęp w dowolnym miejscu przez konto biblioteczne w Extranecie

Czasopismo Nature jest dostępne z serwera wydawcy Nature Publishing Group (NPG). Udostępniona przez Wirtualną Bibliotekę Nauki licencja krajowa Nature pozwala na pełny dostęp do archiwum tego jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie. Opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. Czasopismo to posiada od lat najwyższy Impact Factor ze wszystkich czasopism naukowych wydawanych na świecie.

✔ Dostęp na terenie UWSB Merito
✔ Dostęp w dowolnym miejscu przez konto biblioteczne w Extranecie
✔ Indeksowana w Multiwyszukiwarce

Pearson  w pełni anglojęzyczna baza gromadząca książki z zakresu ekonomii i zarządzania wydawane przez przedsiębiorstwo edukacyjne i wydawnicze Pearson.

✔ Dostęp na terenie UWSB Merito
✔ Dostęp w dowolnym miejscu przez konto biblioteczne w Extranecie

pearson baza

Czasopismo Science jest udostępniane z serwera wydawcy American Association for the Advancement of Science. Licencja krajowa Science, dostępna w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.
Czasopismo podejmuje tematy z wielu różnych dziedzin nauki, m. in.: astronomia, biologia, biznes, chemia, edukacja, ekologia, ekonomia, farmakologia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, medycyna, mikrobiologia, socjologia, technika i technologia. Science jest jednym z najważniejszych źródeł informacji o najnowszych badaniach naukowych. Posiada jeden z najwyższych wskaźników Impact Factor wśród czasopism z nauk przyrodniczych.
✔ Dostęp na terenie UWSB Merito
✔ Dostęp w dowolnym miejscu przez konto biblioteczne w Extranecie
✔ Indeksowana w Multiwyszukiwarce

Scopus jest tworzoną przez wydawnictwo Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje kilkadziesiąt tysięcy tytułów publikacji, większość z nich to recenzowane czasopisma.

✔ Dostęp na terenie UWSB Merito
✔ Dostęp w dowolnym miejscu przez konto biblioteczne w Extranecie
✔ Indeksowana w Multiwyszukiwarce

SpringerLink jest pełnotekstową bazą danych wydawnictwa Springer, która pozwala na przeszukiwanie tysięcy tytułów czasopism w formie elektronicznej, serii książkowych, kolekcję książek elektronicznych wydanych przez Sprignera. Zakres dziedzinowy bazy zawiera nauki chemiczne, informatykę, ekonomię, inżynierię, ochronę środowiska, naukę o ziemi, prawo, nauki biologiczne, matematykę, medycynę, fizykę i astronomię. Czytelnik ma możliwość przeszukiwania numerów bieżących i archiwalnych.

✔ Dostęp na terenie UWSB Merito
✔ Dostęp w dowolnym miejscu przez konto biblioteczne w Extranecie
✔ Indeksowana w Multiwyszukiwarce

Platforma Web of Knowledge - Web of Science pozwalająca na przeglądanie baz danych tworzonych przez firmę Thompson Reuters zawierająca cytowania, abstrakty oraz pełne teksty artykułów a także ukazuje aktualny i archiwalny Impact Factor dla rejestrowanych czasopism naukowych. Doskonałe narzędzie do gromadzenia bibliografii oraz sprawdzenia wartości naukowej czasopism. Baza aktualizowana jest co tydzień.

✔ Dostęp na terenie UWSB Merito
✔ Dostęp w dowolnym miejscu przez konto biblioteczne w Extranecie
✔ Indeksowana w Multiwyszukiwarce

Wiley Online Library to pełnotekstowa baza wydawnictwa Wiley-Blackwell zawierająca tysiące materiałów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami roku na serwerze wydawcy. Umożliwia wyszukiwanie materiałów wg obszarów tematycznych.

✔ Dostęp na terenie UWSB Merito
✔ Dostęp w dowolnym miejscu przez konto biblioteczne w Extranecie
✔ Indeksowana w Multiwyszukiwarce

Czytelników zapraszamy także do korzystania z ogólnodostępnych baz danych:

 • BazEkon
  Bibliograficzno-pełnoteksotwana baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych.
 • BazHum
  Baza bibliograficzna i pełnotekstowa z zakresu nauk humanistycznych rejestrująca całą zawartość czasopism od pierwszych numerów do bieżących prowadzona przez Muzeum Historii Polski. Każdy artykuł jest opisywany z osobna. W bazie bibliograficznej znajduje się obecnie prawie 600 czasopism, zawierających ponad 430 000 artykułów, a w bazie pełnotekstowej ponad 100 czasopism, zawierających ok. 90 000 artykułów. BazHum gromadzi rozprawy, artykuły i artykuły recenzyjne opublikowane w wybranych polskich czasopismach z nauk humanistycznych i społecznych.
 • Biblioteki cyfrowe
  to uporządkowane zbiory zasobów cyfrowych. Umożliwiają korzystanie ze zbiorów za pośrednictwem Internetu każdemu użytkownikowi, w dowolnym miejscu na świecie i w dowolnym czasie. Mogą na nie składać się materiały, które zostały zdigitalizowane, takie jak cyfrowe kopie książek i innych materiałów mających postać fizyczną.
 • Copernicus Publications
  jest wydawcą literatury naukowej który od roku 2001 włączył się do inicjatywy Open Access. Udostępnia ok. 30 tytułów recenzowanych czasopism, głównie nauk przyrodniczych.
 • DOAB
  Directory of Open Access Books. Przewodnik po książkach w wolnym dostępie. 2195 książek akademickich recenzowanych, 73 wydawców. To serwis, który rejestruje pełnotekstowe książki naukowe, dostępne na zasadach Open Access. Serwis jest stale aktualizowany o nowe tytuły i swoim zasięgiem obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe, miedzy innymi: biznes i ekonomia, prawo i nauki polityczne, nauki społeczne i matematyczno - przyrodnicze oraz literaturę i języki.
 • EconBiz
  to głównie publikacje ekonomiczne, ale też dotyczące biznesu i zarządzania, w większości w języku angielskim i niemieckim ale część także po polsku. Baza danych stworzona przez German Research Foundation (DFG). Prace kontynuuje German National Library of Economics (ZBW) ze wsparciem EconBiz Advisory Board i partnerami. EconBiz oferuje wyszukiwanie informacji w niemieckich i międzynarodowych bazach z dziedzin dotyczących ekonomii i zarządzania, a także darmowy serwis EconDesk wspierający wyszukiwanie (umożliwia uzyskanie pomocy poszukiwaniach za pośrednictwem poczty elektronicznej i czatu lub telefonicznie).
 • Google Scholar
  Wyszukiwarka służąca do przeszukiwania bazy danych zawierającej różnorodne publikacje naukowe z wielu dziedzin wiedzy (artykuły, książki, materiały konferencyjne itp.). Można przy jej pomocy dotrzeć  do pełnych tekstów artykułów, a także cytowań.
 • GUS
  Główny Urząd Statystyczny udostępnia różnego typu materiały oraz publikacje własne, w tym aktualne oraz archiwalne Roczniki Statystyczne
 • Monitor Ubezpieczeniowy
  Kwartalnik poświęcony jest szeroko rozumianej ochronie konsumentów w ubezpieczeniach oraz prawu ubezpieczeniowemu także w aspekcie regulacji unijnych, teoretycznym podstawom ubezpieczeń jak również praktycznym zagadnieniom funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego w Polsce, Unii Europejskiej i poza jej granicami.
  Zawiera opracowania tematyczne, zestawienia statystyczne dotyczące rynku ubezpieczeniowego, monografie, kalendaria wydarzeń, pisma Rzecznika Ubezpieczonych oraz analizy prawne.
  Organ Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, realizowany we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.