Życie studenckie w WSB Merito? Wystarczy tylko chcieć!


Jeśli lubisz działać, masz głowę pełną pomysłów, chciałbyś pomagać innym, Rada Samorządu Studenckiego czeka na Ciebie! Będziesz reprezentował interesy studentów Uniwersytetu WSB Merito Chorzów, a do tego współorganizował eventy, wykłady z ekspertami i spotkania integracyjne. działalność w RSS to cenne doświadczenie na przyszłość. 

Wszystko, co musisz wiedzieć

Samorząd studencki

Rada Samorządu Studenckiego 

 

W skład Samorządu wchodzą studenci z różnych trybów i lat, wybierani w corocznych wyborach. Łącznie w skład Rady Samorządu Studenckiego wchodzi 7 osób.

 

Samorząd reprezentuje studentów Uniwersytetu WSB Merito Chorzów przed władzami Uczelni. Jego przedstawiciele biorą czynny udział w posiedzeniach Rady Akademickiej, Komisji Dyscyplinarnej, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Stypendialnej oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej, Międzywydziałowym Kolegium Samorządu Studenckiego WSB Merito w Poznaniu, a także w egzaminach komisyjnych.
 
Członkowie Samorządu angażują się w bieżące funkcjonowanie uczelni. Nadzorują pracę starostów grup konwersatoryjnych.
 
Celem działalności Samorządu jest nadto reprezentowanie Uczelni na zjazdach, konferencjach i sympozjach.
 
Członkowie RSS organizują szkolenia dla studentów, interesujące prelekcje oraz imprezy integracyjne: Welcome Party, „Adapciak” (wydarzenia dla nowo przyjętych studentów), Andrzejki, Walentynki czy Dzień Kobiet. Od kilku lat aktywnie włączają się w organizację Juwenaliów Śląskich.

Gdzie rozwijać swoje pasje?

Organizacje studenckie, na czele z Radą Samorządu Studenckiego, są szansą na bycie częścią ciekawych projektów już na studiach. Działają u nas koła naukowe, dzięki którym możesz rozwijać swoje zainteresowania i poznać ciekawych ludzi.

 

Jako student Uniwersytetu WSB Merito możesz dołączyć do:

 • Inżynierskiego Koła Naukowego „Gustaw” (dedykowane studentom logistyki)

 • Koła Naukowego Administracji i Prawa (dedykowane studentom administracji publicznej oraz biznesu i administracji)

 • Koła Naukowego Best English for Students (dedykowane studentom kierunku język angielski w biznesie)

 • Koło naukowe MarkeThink (dedykowane studentom marketingu i sprzedaży)

 • Koło Naukowe Progressus (dedykowane studentom psychologii w biznesie i zarządzania)

Klub Uczelniany AZS

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu WSB Merito Chorzów powstał z inicjatywy kierownika SWFiS a po spełnieniu wszystkich warunków został powołany uchwałą zarządu głównego AZS 22 stycznia 2002r.
Wszystkie funkcje w zarządzie Klubu pełnią studenci. Do podstawowych zadań Klubu Uczelnianego AZS należy:

 • organizowanie życia sportowego Uczelni,
 • uczestniczenie w imprezach, zawodach sportowych,
 • treningi w sekcjach sportowych Klubu.

Aktualnie w Klubie Uczelnianym AZS działa na stałe 8 sekcji sportowych:

 • piłki siatkowej kobiet,
 • piłki siatkowej mężczyzn,
 • futsal mężczyzn, 
 • futsal kobiet, 
 • Koszykówka Mężczyzn, 
 • Koszykówka Kobiet,
 • Szachy Mężczyzn, 
 • Szachy kobiet.

Studenci mają możliwość reprezentowania Uniwersytetu w zawodach sportowych na szczeblu:

 • Ogólnopolskim: Akademickie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Uczelni WSB Merito (od roku 2008/2009), Integracyjne Mistrzostwa Polski,
 • Wojewódzkim: Akademickie Mistrzostwa Śląska (organizowane przez Oś. AZS w Katowicach w 43 dyscyplinach),
 • Miejskim: Ligi Terytorialne
 • „Imprezy sportowe własne”.

 

Zawody sportowe są najważniejszymi imprezami dla sekcji działających w Klubie Uczelnianym, są jednym z celów ich działalności, motorem napędowym pracy trenerskiej, motywacją i inspiracją do poszukiwania nowych rozwiązań sportowych i organizacyjnych. Sportowcy Uniwersytetu WSB Merito Chorzów mają na swoim koncie wiele sukcesów.


W współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Organizację Środowiskową AZS w Katowicach w ostatnich 3 latach nasza Uczelnia zajmuje wysokie miejsca w klasyfikacji szkół niepublicznych.

W listopadzie 2011 roku AZS Uniwersytetu WSB Merito Chorzów otrzymał puchar za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu najlepszej uczelni niepublicznej w województwie śląskim. Co więcej, w 2012 r. utrzymał pozycję lidera i zatrzymał puchar dla najlepszej niepublicznej uczelni na Śląsku.

 

Prezes: Patryk Sochacki
Wiceprezeska ds. Medialnych: Martyna Owczarek

Wiceprezes ds. Organizacyjnych: Aleksy Dziuba

Sekretarz: Krzysztof Grzywna 
Członkini zarządu: Kamila Gałka-Grabowska