Obowiązkiem banków jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych w nim depozytów, ochrony informacji objętych tajemnicą bankową, należytego zabezpieczenia systemów teleinformatycznych oraz dokonywanych przy ich użyciu operacji bankowych. Aby ten cel zrealizować, banki coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologie, w tym technologie biometryczne. 


Obszary zastosowań biometrii 


Technologia biometryczna umożliwia identyfikowanie klienta po cechach fizycznych lub behawioralnych, które są unikalne dla każdego człowieka. Właśnie dlatego zastosowanie danej technologii biometrycznej, może być wykorzystane w różnych obszarach banku, takich jak: 

  • bankomaty,
  • bankowość internetowa,
  • podpisywanie dokumentów,
  • Call Center,
  • bankowość mobilna,
  • placówki samoobsługowe,
  • identyfikacja w oddziałach banku. 

 

Technologie biometryczne

 

Najbardziej znaną technologią biometryczną jest biometria linii papilarnych palca. Jednak coraz szersze zastosowanie w bankowości mają także inne technologie:

  • biometria fizyczna – biometria tęczówki oka, kształtu twarzy, naczyń krwionośnych palca i dłoni;   
  • biometria behawioralna – biometria głosowa, podpisu odręcznego, sposobu pisania na klawiaturze komputera, rozpoznawanie sposobu chodzenia.

Biometria fizyczna skupia się na badaniu wybranych cech anatomicznych człowieka. To, co musi zrobić człowiek, aby wykonać pomiar, to – z reguły – prosta i krótka interakcja z urządzeniem pomiarowym, np. przyłożenie palca do czytnika w smartfonie.

 

 

Biometria behawioralna, oparta na wzorcach zachowań, wymaga z reguły podjęcia przez człowieka określonych działań, pozwalających na pozyskanie próbki danych umożliwiających identyfikację. W praktyce pozyskiwanie niektórych pomiarów może w tym przypadku odbywać się niejako w tle, to np. sposób pisania na klawiaturze czy chód. 

 

Zastosowanie biometrii w bankowości 


Jako pierwsza w Europie biometrię w bankowości wdrożyła Polska. W 2010 roku jeden z oddziałów Podkarpackiego Banku Spółdzielczego rozpoczął instalowanie bankomatów biometrycznych, wykorzystujących biometrię naczyń krwionośnych palca. Obecnie, na polskim rynku bankowym, zabezpieczenia biometryczne są dość powszechne. Banki najczęściej wykorzystują biometrię w formie rozpoznawania twarzy czy odcisku palca – klienci mogą jej używać do zalogowania się na swoje konto, uwierzytelnienia transakcji lub nawet założenia konta. Nieco mniej popularnym sposobem zabezpieczeń biometrycznych jest użycie głosu. W ten sposób klienci banku mogą potwierdzić swoją tożsamość na odległość. Na uwagę zasługuje tu także zastosowanie biometrii polegającej na zapamiętywaniu sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu bankowości internetowej. Algorytm śledzi ruchy myszką oraz wpisywany na klawiaturze tekst. W sytuacji, gdy zachowanie nie pokrywa się z danymi zgromadzonymi przez system, może skontaktować się z nami pracownik banku, aby upewnić się, czy to rzeczywiście to my jesteśmy zalogowani do serwisu. 
 

 

W 2017 roku jeden z banków udostępnił możliwość potwierdzenia odciskiem palca płatności 3D Secure z wykorzystaniem dodatkowego zabezpieczenia, co było jednym z pierwszych takich rozwiązań na rynku. 3D Secure to usługa wykorzystywana w płatnościach kartami płatniczymi w internecie, realizowana przy użyciu dodatkowego zabezpieczenia. Poza tym klienci banku, korzystający z telefonów iPhone, mogą logować się do aplikacji mobilnej za pomocą FaceID


Jednym z najnowszych rozwiązań wykorzystania biometrii jest płacenie skanem tęczówki oka. Technologia Pay Eye została opracowana w Polsce i jest już wykorzystywana w około 120 miejscach we Wrocławiu i okolicach, m. in. w sklepach, restauracjach, hotelach. Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym płatność tęczówką oka testowana jest na tak szeroką skalę. Tak, płatność za pomocą jednego spojrzenia jest już możliwa. 

 

Korzyści i zagrożenia  


Stosowanie biometrii w bankowości ma wiele korzyści zarówno dla samych banków, jak i osób korzystających z ich usług. Dla klientów oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa oraz wygodę. Nie trzeba nosić przy sobie karty płatniczej, pamiętać kodu PIN czy hasła. Z punktu widzenia banku wprowadzenie biometrii pozwala na optymalizację kosztów obsługi klienta, redukcję kosztów związanych z obiegiem dokumentów papierowych czy odciążeniem oddziałów. Poza tym bank wdrażający nowoczesne technologie jest postrzegany jako innowacyjna i bezpieczna instytucja. 

 

Dużym ryzykiem stosowania biometrii w bankowości, jest możliwość kradzieży elektronicznych baz danych zawierających biometryczne kartoteki klientów, stanowiących indywidualny miernik biologicznych cech ludzkich.  W niepowołanych rękach mogą stanowić duże zagrożenie dla banku i klienta. Ponadto istnieje ryzyko związane z krótkim cyklem życia nowości technologicznych i konieczności częstej wymiany czytników. 


Technologie biometryczne mają bardzo szerokie zastosowanie w bankowości. Ich zastosowanie korzystnie wpływa na jakość usług oferowanych przez banki, a dla nas wszystkich oznacza wygodę i bezpieczeństwo.

 

Zainteresował Cię ten temat? Przeczytaj artykuł pt. Jak stać się osobą inteligentną finansowo? 
 

Zobacz także