Dlaczego umiejętność komunikowania się z innymi jest tak ważna? Czy nie wystarczy po prostu się porozumiewać? 

 

Pracując ze studentami czy prowadząc szkolenia dla firm z zakresu komunikacji międzyludzkiej, zawsze podkreślam, że komunikacja to nie tylko wypowiadane słowa. To również empatia, umiejętność słuchania, odczytywania mowy ciała, dostosowanie komunikatu do osoby, z którą rozmawiamy, a przede wszystkim savoir vivre.  Umiejętność komunikowania się jest uznawana za kluczową kompetencję XXI wieku wśród pracodawców. Prawda jest taka, że mamy z nią do czynienia wszędzie. Przykładowo: pracując w zespole, musimy się komunikować; jeśli jesteśmy menedżerami, zlecamy zadania, więc musimy się komunikować; rozwiązujemy problem – musimy się komunikować; nawet w kłótni z partnerem musimy to robić. Dlatego tak ważne jest, aby znać podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej i rozwijać umiejętności w tym zakresie. 


W komunikacji zawsze bierze udział nadawca i odbiorca. Może ona odbywać się na poziomie słownym oraz za pomocą gestów. Podczas rozmowy z drugą osobą warto pamiętać o kilku istotnych zasadach:

 • nie przerywaj rozmówcy
 • bądź cierpliwy i opanowany
 • okazuj zainteresowanie 
 • koncentruj się tylko na rozmówcy
 • zadawaj pytania
 • mów zrozumiałym językiem
 • upewnij się, że dobrze zrozumiałeś partnera 
 • stosuj potwierdzenia niewerbalne (np. kiwanie głową dla potwierdzenia). 

 

Dlaczego się komunikujemy? 


Człowiek jest istotą społeczną. Poprzez komunikowanie się zaspokaja podstawowe potrzeby fizjologiczne, społeczne i tożsamościowe. Oto korzyści wynikające z konieczności nawiązywania relacji z drugim człowiekiem:

 • wpływa na dobrostan człowieka
 • jest źródłem wiedzy o samym sobie
 • tworzy poczucie przynależność do grupy społecznej
 • sprawia przyjemność i jest sposobem okazywania uczuć.


Bardzo ważną kwestią w procesie komunikacji jest aktywne słuchanie. Każdy z nas powinien pracować nad wyrobieniem w sobie tej umiejętności, ponieważ jest to jeden z elementów komunikacji międzyludzkiej wpływający na kształtowanie się relacji z przyjaciółmi, rodziną, a także z osobami, z którymi spotykamy się w pracy. Ludzie cenią sobie osoby, które potrafią ich wysłuchać. Co więcej, aktywne słuchanie łagodzi kryzysy oraz zapobiega wybuchom złości i nieporozumieniom. Trzeba pamiętać, że głównym narzędziem aktywnego słuchania jest parafrazowanie, czyli zdania typu: „Czy dobrze zrozumiałem, że ty…” lub „Z tego, co powiedziałaś, rozumiem, że...”.

 

 

Bariery komunikacyjne 
 

Podczas porozumiewania się  mogą wystąpić bariery komunikacyjne, które w miarę możliwości należy niwelować. Przykładowo, jeśli zapraszamy kogoś na negocjacje, zadbajmy o to, żeby w  pomieszczeniu, w którym będą się odbywały rozmowy:

 • nie było nadmiernego hałasu
 • odległość między rozmówcami nie była zbyt duża, ale jednocześnie by zachowane było minimum komfortu 
 • temperatura pomieszczenia była sprzyjająca, ponieważ – jak wskazują badania – wysoka temperatura sprzyja zachowaniom agresywnym oraz szybkiemu zmęczeniu. 

Do najczęstszych barier w komunikacji należą:

 • fizyczne – hałas, odległość, temperatura, zmęczenie, głód, pragnienie, ale również cechy naszego mówcy  np. jego ubiór
 • psychologiczne – różnice kulturowe, samopoczucie, stereotypy, utrudnienia percepcyjne
 • intrapsychiczne – osądzanie, decydowanie za innych, zniekształcenia poznawcze, tj. myślenie czarno-białe, czytanie w myślach, pomijanie pozytywów.

Podczas ważnej rozmowy biznesowej zła komunikacja może doprowadzić do przerwania negocjacji, a w sytuacjach skrajnych doprowadzić do konfliktów. 


Złote zasady efektywnej komunikacji 

 

 1. Nie oceniaj, nie krytykuj, dawaj konstruktywną informację zwrotną. 
 2. Opisuj sytuację. Wyrażaj swoje zdanie, koncentrując się na faktach i zachowaniach.
 3. Stosuj komunikaty typu „Ja”, a nie „Ty”, czyli mów o sobie i o tym, co czujesz.
 4. Prowadź rozmowy w warunkach bezpieczeństwa i zaufania.
 5. Przekazuj informacje tzw. metodą kanapki: pozytywna – negatywna – pozytywna.
 6. Słuchaj innych i szanuj ich zdanie.
 7. Mów wyraźnie, utrzymując kontakt wzrokowy z rozmówcą, ale oczywiście nie wpatruj się cały czas w oczy rozmówcy, ponieważ może uznać to za agresję.  
 8. Szukaj rozwiązań zaistniałej sytuacji. Nie uprawiaj czarnowidztwa. 

 

A ponadto ćwicz, ćwicz, ćwicz… Tylko trening czyni mistrza komunikacji.

Zobacz także