Praca na każdym stanowisku wymaga od pracownika określonych kompetencji. Idealny pracownik posiada trzy komponenty kompetencji  na wysokim poziomie: 

  • należytą wiedzę – a więc zna fakty, teorię, prawa czy doświadczenia przydatne na określonym stanowisku,
  • odpowiednie umiejętności – czyli zdolność do wykorzystania przyswojonej wiedzy podczas realizowania różnych zadań, 
  • określone postawy – kompetencje społeczne, czyli umiejętności interpersonalne, dzięki którym radzi sobie w różnego rodzaju sytuacjach społecznych, również podczas pracy.  

Inaczej mówiąc, kompetencje są tym, co pracownik umie zrobić, biorąc pod uwagę wiedzę, czyli co i jak trzeba wykonać, a także to, jak jest nastawiony do wykonania określonego zadania i w jaki sposób będzie działał. Na każdym stanowisku potrzebne są kompetencje adekwatne do wykonywanych czynności. Dla osoby zatrudniającej ważne są:

  • kompetencje twarde, czyli wiedza i umiejętności umożliwiające efektywne wykonywanie zadań na stanowisku pracy (np. znajomość języków, obsługi komputera, wiedza na temat procesów zarządzania),  
  • kompetencje miękkie, czyli umiejętności osobiste jednostki, cechy charakteru, sposób w jaki działa samodzielnie oraz jak współdziała w grupie. Sama wiedza czy umiejętności nie wystarczą – dana osoba musi także posiadać przydatne na swoim stanowisku kompetencje społeczne, dopiero wtedy można powiedzieć, że jest idealnie przystosowanym pracownikiem, który będzie wykonywał swoje obowiązki efektywnie oraz będzie czerpał satysfakcję ze swojej pracy. 

 

Zawartość ogłoszeń o pracę


W ogłoszeniach o pracę zamieszczane są najważniejsze wymagania, które powinien spełniać idealny kandydat. Pracodawcy zależy na tym, aby proces rekrutacyjny przebiegł sprawnie, w wyniku czego zyska on odpowiedniego pracownika, który będzie wykonywał swoją pracę efektywnie. Istotna kwestią jest to, że najczęściej otrzymuje się pracę ze względu na kompetencje twarde, ponieważ łatwo można sprawdzić je w CV. Natomiast najczęściej traci się ją ze względu na braki w kompetencjach miękkich, które ciężko przetestować podczas procesu rekrutacji, i które stają się widoczne po zatrudnieniu. Dlatego pamiętaj, że Twoja postawa jest bardzo istotna w wykonywanej pracy. Jeśli chcesz utrzymać określone stanowisko, nie zapominaj o pracy nad kompetencjami miękkimi. Pracodawca na pewno to zauważy i doceni Twój rozwój, ponieważ będzie mu się lepiej z Tobą pracowało.

 


 

Zmiany, zmiany, zmiany… 


Świat niesamowicie szybko się zmienia, dlatego warto postawić na zwinność (ang. agile), otworzyć się na zmiany, eksperymentowanie i dostosowywanie do ciągle rozwijającego się otoczenia. Niektóre zawody znikają, natomiast powstaje wiele nowych. 


Pracownicy nie są już tak bardzo jak kiedyś związani z firmami, w których pracują, dlatego dzisiaj warto postawić na markę osobistą. Spójrz na siebie jak na markę i zacznij inwestować w swój rozwój. Zwróć też uwagę na to, jak jesteś postrzegany przez otoczenie, ponieważ dzięki temu zyskasz w oczach swojego potencjalnie przyszłego pracodawcy. 

 

 

Na zachodzące na rynku przeobrażenia wpływa wiele czynników. Zwłaszcza rozwój technologiczny ma ogromny wpływ na zmiany na rynku pracy. Sztuczna inteligencja przejmuje coraz więcej procesów, automatyzacja i robotyzacja postępują w bardzo szybkim tempie. Spada zapotrzebowanie na średnio wykwalifikowanych pracowników, natomiast wzrasta zapotrzebowanie na pracowników posiadających niskie oraz wysokie kwalifikacje. Praca, którą dotychczas wykonywali średnio wykwalifikowani pracownicy, może zostać zautomatyzowana lub wsparta technologią cyfrową. Starzenie się społeczeństwa ma również ogromny wpływ na to, w jakich zawodach będą najbardziej poszukiwani pracownicy. 

 

Na jakie umiejętności powinieneś zwrócić największą uwagę w zmieniającym się świecie? 

  • Kompetencje cyfrowe – umiejętności sprawnego oraz skutecznego wykorzystywania internetu i komputerów, wyszukiwania informacji, tworzenia treści, obsługi urządzeń i rozwiązywania napotkanych problemów. Umiejętności te są przydatne na większości oferowanych stanowisk.
  •  Inteligencja społeczna – kluczowa w pracy zespołowej oraz na stanowiskach związanych z zarządzaniem pracownikami. Umiejętność ta będzie coraz bardziej przydatna na wielu stanowiskach nie tylko tych związanych z zarządzaniem, ale także opieką nad osobami w podeszłym wieku w naszym starzejącym się społeczeństwie. Jest ona ważna zwłaszcza w pracy interakcyjnej, której sukces zależy od dobrze prowadzonej komunikacji.
  • Elastyczność i otwartość na zmiany. Musisz uświadomić sobie, że wiedza zdobyta w systemie kształcenia nie zawsze będzie aktualna i przydatna, a stabilne zatrudnienie w wyuczonym zawodzie to już przeszłość. Dlatego tak ważna jest nauka przez całe życie, nabywanie nowych umiejętności oraz gotowość na zmiany. Świadome tworzenie marki osobistej to przyszłość.
  • Ocena wiarygodności źródeł oraz umiejętne ich wykorzystanie w odniesieniu głównie do wiedzy pochodzącej z Internetu i urządzeń mobilnych, które obecnie stają się naszym głównym źródłem informacji. Korzystając z internetu, pamiętaj, że należy wybierać tylko sprawdzone źródła.

Zainteresował Cię ten temat? Obejrzyj wideo pt. Masz talent! Sprawdź, jak go odkryć.

Zobacz także