• Jak wyglądały początki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu?
  • Na czym polegał problem z krzesłem dziekana i rektora?
  • Co to znaczy: prowadzić zajęcia na foliach?
  • W jaki sposób odbywało się grupowe wypełnianie PIT-ów?
  • Czym zajmuje się centrum nowoczesnego nauczania?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w podcaście, do którego zaprosiliśmy trzy osoby od lat związane z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu: dr Annę Kocikowską, kanclerz uczelni, prof. Jana Głuchowskiego, rektora seniora, oraz prof. Jacka Patyka, wykładowcę.
Czas słuchania: 53:50.

Zobacz także