Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku inżynieria oprogramowania dla SAP ERP i programowanie w języku ABAP na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu (VII edycja).

 • 80% w formie ćwiczeń odbywających się w pracowni komputerowej na najnowszej wersji systemu SAP ERP
 • 20% w formie wykładu.
   
Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 192
Liczba zjazdów: 12
Liczba semestrów: 2
Podstawy systemu ERP na podstawie SAP MM
(16 godz.)
 • Wprowadzenie do systemu ERP i Architektura SAP S/4HANA
 • Moduł SAP MM
 • Pierwsze programy w ABAP
   

Opanujesz podstawowe umiejętności poruszania się po systemie SAP. Poznasz architekturę tego systemu oraz stworzysz swój pierwszy program.
 

Narzędzia do programowania ABAP
(8 godz.)
 • Narzędzia do tworzenia oprogramowania 
 • Wprowadzenie do systemu transportu
 • Wprowadzenie do języka ABAP
   

W tym module przedstawimy narzędzia do budowy oprogramowania dla systemu SAP ERP.
 

Podstawy programowania ABAP
(52 godz.)
 • Podstawy języka ABAP 
 • Debugowanie 
 • Struktury danych 
 • Programowanie obiektowe
 • Obsługa wyjątków
 • Data Dictionary 
 • Testowanie Programów 
 • ABAP Reports 

 

Zdobędziesz umiejętności wymagane do pisania programów w języku ABAP i ich testowania.

Programowanie dialogowe
(16 godz.)
 • Tworzenie programów dialogowych 
   

Będziesz mieć możliwość samodzielnego tworzenia programów dialogowych.
 

Komunikacja z bazą danych i OpenSQL
(16 godz.)
 • Komunikacja z bazą danych i OpenSQL 
 • Tworzenie tabel w bazie danych
 • Efektywne programowanie w ABAP
   

Dowiesz się, jak tworzyć programy wykorzystujące bazę danych w sposób efektywny.
 

Zaawansowane techniki programowania
(20 godz.)
 • Strukturalizacja kodu i komentarze 
 • Konwencje, nazewnictwo
 • Batch Inputs vs. BAPI
 • Migracja Danych (LSMW) 
 • Wielojęzyczne programowanie w środowisku SAP

 

Nauczysz się pisania kodów, które są łatwe do czytania i współdzielenia z innymi członkami zespołów programistycznych. Zdobędziesz również umiejętności niezbędne do integracji systemu SAP ERP z zewnętrznymi systemami informatycznymi.

Tworzenie wydruków
(8 godz.)
 • Praca z użyciem SAPScript i SmartForms


Zapoznamy Cię z pisaniem programów do tworzenia  programów drukujących oraz formularzy.

Tworzenie rozszerzeń i modyfikacje SAP ERP
(16 godz.)
 • Pisanie aplikacji  z użyciem user-exit oraz BADI 


Dowiesz się, jak rozszerzać funkcjonalności istniejących transakcji z pomocą user-exit i BADI.
 

Lista ALV
(8 godz.)
 • Lista ALV na przykładzie ALV Grid 


Będziesz mógł samodzielnie tworzyć listy ALV z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w niej funkcjonalności, co pozwoli Ci na budowę efektywnych i interaktywnych raportów.
 

SAP HANA
(8 godz.)
 • Wsparcie dla SAP Hana w ABAP-ie 
 • SAP Hana
 • Wykorzystanie SAP HANA Cloud i SAP HANA XSA
Trendy w inżynierii oprogramowania dla SAP
(16 godz.)
 • Wielojęzykowe programowanie (polyglot programming)
 • Przykłady wykorzystywania innych języków programowania w środowisku SAP
 • Oprogramowanie w chmurze
   

Zapoznasz się z tematami tj. DevOps, DataOps, Front-end vs Back-end, zarządzanie API, kontenery i ich orkiestracja, mikroserwisy etc.
 

EGZAMIN / PODSUMOWANIE
(8 godz.)

Podsumowanie roku i egzamin zaliczeniowy. 

Forma zaliczenia
Projekt
egzamin w formie testu
Organizacja
projekt developerski z wybranego zakresu SAP indywidualnie lub zespołowo