Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • prawo cywilne,
 • prawo administracyjne,

 • prawo karne i prawo wykroczeń.

   

Przedmioty kształcenia ogólnego:
 • Metody efektywnego uczenia się
 • Ekonomia dla prawników
 • Logika
 • Microsoft 365
 • Praca zespołowa z wykorzystaniem narzędzi IT
 • Proseminarium
 • Przygotowanie do rynku pracy
 • Język obcy
 • Język polski branżowy
 • BHP
 • Wychowanie fizyczne

 

Przedmioty kierunkowe:
 • Symulacja rozprawy sądowej
 • Pisma procesowe
 • Zawody prawnicze
 • Programy prawnicze 1
 • Programy prawnicze 2
 • Prawoznawstwo
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo cywilne, część ogólna
 • Prawo cywilne, zobowiązania
 • Prawo cywilne, prawo rzeczowe
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo spadkowe
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
 • Postępowanie cywilne
 • Prawo karne
 • Prawo wykroczeń
 • Prawo karne gospodarcze
 • Postępowanie karne
 • Prawo finansowe
 • Postępowanie podatkowe
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo handlowe
 • Ustrojowe prawo administracyjne
 • Materialne prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo publiczne gospodarcze
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prawo międzynarodowe prywatne
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Ochrona własności intelektualnej, danych osobowych i informacji niejawnych
 • Ochrona praw człowieka
 • Etyka prawnicza i biznesowa
 • Prawo zamówień publicznych
 • Doktryny polityczno-prawne
 • Teoria i filozofia prawa
 • Tradycje prawa
Przedmioty wybieralne:
 • Seminarium magisterskie
 • Analiza źródłowa
 • Praktyka zawodowa
 • Psychologia sądowa dla prawników lub negocjacje i psychologia komunikacji dla prawników

 

Przedmiot do wyboru 1

 • Prawne instrumenty prowadzenia działalności gospodarczej  
 • Kredyty i gwarancje bankowe  
 • Prawo ubezpieczeń osobowych i majątkowych  

    

Przedmiot do wyboru 2

 • Prawo mediów  
 • Prawo wyznaniowe  
 • Ekonomiczna analiza prawa  

     
Przedmiot do wyboru 3

 • Kryminalistyka
 • Kryminologia
 • Prawo karne wykonawcze  

     
Warsztat specjalizacyjny 1

 • Warsztat specjalizacyjny z postępowania administracyjnego
 • Warsztat specjalizacyjny z egzekucji i sankcji w prawie administracyjnym  
 • Warsztat specjalizacyjny z ochrony praw człowieka w postepowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i sądowo-administracyjnym  

     
Warsztat specjalizacyjny 2

 • Warsztat specjalizacyjny z postepowania cywilnego  
 • Warsztat specjalizacyjny z prawa rodzinnego  
 • Warsztat specjalizacyjny z prawa spadkowego  

    

Warsztat specjalizacyjny 3

 • Warsztat specjalizacyjny z prawa karnego materialnego  
 • Warsztat specjalizacyjny z prawa karnego gospodarczego
 • Warsztat specjalizacyjny z prawa wykroczeń  

     
Przygotowanie do aplikacji – wybór z listy

 • Przygotowanie do aplikacji sądowej i prokuratorskiej  
 • Przygotowanie do aplikacji adwokackiej  
 • Przygotowanie do aplikacji radcowskiej  
 • Przygotowanie do aplikacji notarialnej
 • Przygotowanie do aplikacji komorniczej  

    

Przedmiot blokowy: umiejętności praktyczne 1

 • Business and Human Rights  
 • Einführung in das Recht  
 • International commercial contracts  

     
 Przedmiot blokowy: umiejętności praktyczne 2

 • Umowy w obrocie gospodarczym  
 • Umowy w prawie własności intelektualnej  
 • Umowy w sektorze IT  

     
Przedmiot blokowy: umiejętności praktyczne 3

 • Prawo korporacyjne  
 • Prawo bankowe i rynków finansowych  
 • Strategie podatkowe przedsiębiorstw  

     
Przedmiot blokowy: umiejętności praktyczne 4

 • Mediacje w sprawach gospodarczych  
 • Mediacje w sprawach rodzinnych i nieletnich
 • Mediacje w sprawach o błędy medyczne

     
Przedmiot blokowy: umiejętności praktyczne 5

 • Prawo sztucznej inteligencji  
 • Prawo jednolitego rynku cyfrowego UE
 • Połączenia, przejęcia i przekształcenia spółek  

     
Wykład do wyboru 1

 • Fundamentals of Law /Podstawy prawa w j. angielskim  
 • Grundlagen des Rechts/Podstawy prawa w j. niemieckim