Rok akademicki 2023/2024 uważamy za otwarty! Za nami wyjątkowa uroczystość inauguracji, ponieważ pierwsza w historii naszej uczelni jako Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.

 

 

 

Inauguracja roku akademickiego to zawsze ważne wydarzenie na uczelni, symbolicznie rozpoczyna nowy rok  i dotyczy całej społeczności akademickiej – studentów, szczególnie pierwszorocznych, którzy zaczynają właśnie studia, wykładowców i naukowców, pracowników administracyjnych oraz licznych partnerów biznesowych i instytucjonalnych, dzięki współpracy z którymi uczelnia prężnie się rozwija.
 

Uroczystość odbyła się 9 października 2023 r. w auli Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu w budynku A, jej gospodarzami byli rektor prof. dr hab. inż. Jacek Mercik, kanclerz dr Joanna Nogieć, dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania dr Tomasz Rólczyński oraz dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu dr Katarzyna Mizera.


Władze Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.
 

Rok akademicki otworzyli swoimi przemówieniami prof. dr hab. inż. Jacek Mercik rektor uczelni i Paweł Zygarłowski prezes zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito, założyciel uczelni oraz Dagmara Sobala przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego.

 

Przemówienie rektora dr. hab. inż. Jacka Mercika.

 


Przemówienie Pawła Zygarłowskiego prezesa zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito.

 


Przemówienie Dagmary Sobali przewodniczącej Rady Samorządu Studenckiego.

 

Nadanie nowego sztandaru

 

Ważną częścią uroczystości było nadanie nowego sztandaru, który stanowi symbol uczelni i związany jest z wiekowymi tradycjami akademickimi, do których się odwołujemy.

 

Po 25 latach działalności jako Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu wraz ze zmianą nazwy rozpoczęliśmy 26. rok akademicki jako Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu i pod nowym sztandarem, który został nam nadany przez założyciela uczelni Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito. Podczas uroczystości otrzymaliśmy akt nadania sztandaru a Rektor uniwersytetu oraz Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito przybili do drzewca sztandaru tabliczkę znamionową.

 

Rektor prof. dr hab. inż. Jacek Mercik i prezes zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito z aktem nadania sztandaru.

 

Nowy sztandar zawiera na awersie godło uczelni na błękitnym tle zgodnym z nową identyfikacją wizualną oraz cztery emblematy w rogach - liijka to znak czystości, sowa symbolizuje wiedzę, inteligencję, mądrość. Drzewo życia symbolizuje wieczne odradzanie przyrody i przemijanie ludzkiego życia a waga jest symbolem sprawiedliwości, uczciwości i powagi. Na rewersie sztandaru widnieje biały orzeł w koronie na czerwonym tle. Sztandar został wykonanych techniką haftu artystycznego i stanowi piękne dzieło tradycyjnego rzemiosła ręcznego.
 

Sztandar uczelni.

 

Wykład inauguracyjny

 

Od października tego roku w ofercie naszej uczelni pojawiły się nowe kierunki studiów – dietetyka, kosmetologia oraz media i komunikacja w biznesie. Tematyka wykładu inauguracyjnego powiązana była z kierunkiem studiów dietetyka.

 

Wykład pt. „Guilty pleasure- dlaczego jedzenie sprawia nam taką przyjemność?” wygłosiła dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska, prof. UWSB Merito, wykładowczyni kierunku dietetyka, doradczyni żywieniowa, specjalistka psychodietetyki, członkini Komitetu Nauk o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk, gdzie aktywnie uczestniczy w działaniach Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży.
 

- Z fizjologicznego punktu widzenia jedzenie ma zapewnić nam dowóz składników odżywczych i energii pełnego, harmonijnego wzrostu, rozwoju i funkcjonowania. Ale czy tylko? W ostatnich dekadach obserwujemy intensywny wzrost występowania nadwagi i otyłości. Co takiego uległo zmianie na przestrzeni ostatnich kilku dekad, że wskaźnik otyłości uległ potrojeniu? Czy rzeczywiście jemy tylko z fizjologicznych pobudek? Czy jedzenie pojawia się jedynie w sytuacjach głodu? Nasze schematy żywieniowe regulowane są przez czynniki fizjologiczne zlokalizowane obwodowo i ośrodkowo w mózgu, czynniki emocjonalne, środowiskowe, a także nawyki i automatyzmy. Jemy nie tylko pod wpływem głodu, ale również na skutek skojarzeń, nawyków oraz coraz częściej przyjemności! O tym jak ośrodek nagrody, szlaki dopaminergiczne, serotoninergiczne i opioidowe definiują nasze wybory opowiem podczas wykładuzapowiedziała jeszcze przed inauguracją Pani Profesor.

 

Dr hab. Katarzyna Zabłocka-Słowińska wygłasza wykład inauguracyjny.

 

Złożyli uroczyste ślubowanie

 

Immatrykulacja stanowi najważniejszą część inauguracji roku akademickiego, jest to tradycyjna uroczystość przyjęcia nowych studentów na I rok studiów. Podczas immatrykulacji studenci reprezentujący grono pierwszorocznych studentów, składają przed Władzami uczelni uroczyste ślubowanie i symbolicznie wprowadzają wszystkich studentów I roku do społeczności akademickiej.


Słowa ślubowania składanego przez studentów: „Ślubuję uroczyście, że jako student Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu zdobywać będę wytrwale wiedzę i nabywać kwalifikacje godne absolwenta wyższej uczelni. Ślubuję także, że w trakcie studiów dbać będę o jej dobre imię, przestrzegać jej regulaminów i panujących w niej obyczajów.”

 


Studenci podczas pasowania.

 

Nagroda kanclerza

 

Podczas uroczystości wręczyliśmy również nagrody kanclerza dla pracowników uczelni za szczególne osiągnięcia w działalności organizacyjnej na rzecz uczelni. Nagrody przyznała i wręczyła kanclerz dr Joanna Nogieć a uhonorowane nimi zostały:

 

  • dr inż. Agnieszce Pawlak-Wolanin, wykładowca i Dyrektor Centrum Lean Management za przygotowanie, pozyskanie sponsorów i otworzenie na naszej uczelni Centrum Lean Management.  

Centrum Lean Management znajduje się w budynku G, jest to miejsce, w którym uczymy zarządzania w duchu lean management. Centrum jest doskonałym przykładem realizacji strategicznej wizji przyjętej przez naszą uczelnię, która brzmi “Dołącz, doświadczaj, rozwijaj się”. Zakłada ona zapewnienie praktycznego kształcenia, w inspirujących, pozwalających na zdobywanie doświadczenia warunkach, z wykorzystaniem potencjału jaki daje synergia świata nauki i biznesu.

 

Kanclerz dr Joanna Nogieć wręcza nagrodę dr inż. Agnieszce Pawlak-Wolanin.

 

  • Agnieszka Ulman menedżer ds. Klienta Biznesowego w Departamencie Rekrutacji i Sprzedaży oraz Magdalena Kuczyńska-Czubak starszy specjalista ds. rozwoju kariery w Biurze Karier, które zostały nagrodzone za pozyskanie sponsorów na wyposażenie trzech sal zrównoważonego rozwoju.

Wspomniana wyżej wizja uczelni jest wpisana w strategię rozwoju Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Strategia jest realnym dokumentem i kierunkiem działania, który objęliśmy. Jednym z jej filarów jest zrównoważony rozwój. Jesteśmy na początku naszej ekologicznej drogi. Wykorzystując potencjał jaki daje współpraca środowiska akademickiego i biznesowego, przygotowaliśmy trzy szczególne sale dydaktyczne, których wystrój i tematyka są ściśle związane ze zrównoważonym rozwojem. Otwarcie tych sal nastąpi jeszcze w październiku, jednak już dziś chcemy uhonorować osoby, dzięki którym przedsięwzięcie było możliwe.

 

Agnieszka Ulman i Magdalena Kuczyńska-Czubak odbierają nagrodę z rąk kanclerz dr Joanny Nogieć.

 

OIRP Biznesowym Partnerem Roku 2023
 

Tradycją inauguracji roku akademickiego na naszej uczelni jest również przyznanie nagrody „Biznesowy Partner Roku”. Stanowi ona wyraz uhonorowania współpracy środowiska gospodarczego z akademickim, przyznajemy ją organizacjom, z którymi prowadzimy szczególnie intensywne działania na rzecz dydaktyki i nauki.  
 

W tym roku nagrodę przyznaliśmy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu za merytoryczne wsparcie procesu kształcenia na naszej uczelni. Nagrodę w imieniu OIRP odebrała wicedziekan Izby Joanna Zimoń-Frankiewicz a wręczył ją dr Tomasz Rólczyński dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania.

 

Wręczenie nagrody Biznesowy Partner Roku dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

 

Z Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu podpisaliśmy porozumienie o współpracy na początku 2022 r. i od tamtego momentu intensywnie działamy. Przedstawiciele Izby biorą udział w posiedzeniach Rady Biznesu dla kierunków prawnych, doradzają nam, współpracują z Biurem Karier. Zgłosili nam już wiele cennych rekomendacji dotyczących procesu kształcenia na kierunkach prawniczych. To jednak nie wszystko, Okręgowa Izba Radców Prawnych wspiera nas w inicjatywach na rzecz studentów, takich jak powstanie dydaktycznej sali rozpraw sądowych będącej unikalną przestrzenią do rozwijania umiejętności prawniczych, czy organizacja konkursu krasomówczego dla studentów a także współpraca z Kołem Naukowym Prawa tworzonym przez studentów i wykładowców naszej uczelni.

 


Wydarzenie poprowadziła Aleksandra Szczepaniak.

 

Tegoroczną inaugurację poprowadziła nasza wykładowczyni kierunku zarządzanie Aleksandra Szczepaniak, a oprawę wokalną zapewnił chór "Czwarty Wymiar" pod kierownictwem Jacka Rzempolucha.


Z okazji nowego roku akademickiego otrzymaliśmy listy od Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezydenta Wrocławia skierowane do naszej społeczności akademickiej. Umieszczamy je na stronie i zachęcamy do zapoznania się z treścią.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym szczególnym dla naszej społeczności wydarzeniu!

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na Facebooku!

 

Czytaj więcej