Pierwszy dyplom doktorski w historii naszej uczelni wręczyliśmy w 2018 roku! Od tego czasu przeprowadziliśmy 18. postępowań doktorskich o nadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz językoznawstwo.

 

W 2023 roku będąc członkiem Federacji Naukowej WSB-DSW, a dziś już Federacji Naukowej WSB-DSW Merito, uzyskaliśmy wysokie oceny ewaluacji jakości działalności naukowej w 8 dyscyplinach naukowych, staliśmy się uniwersytetem i zmieniliśmy nazwę na Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Od tego roku nowe postępowania doktorskie prowadzone są już w Federacji, która posiada pełne uprawnienia awansowe w 8 dyscyplinach naukowych. Natomiast postępowania otwarte przed zmianą, zostały zakończone przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.

 

2 października 2023 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktorskiego dr. Jarosławowi Tomaszewskiemu, który obronił rozprawę doktorską w roku akademickim 2022/2023 jako jeden z trzech doktorantów broniących się w tym terminie. Dyplom wręczył osobiście Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Jacek Mercik.

 

Serdecznie gratulujemy!
 
  • Dr Jarosław Tomaszewski obronił rozprawę pt. "Efektywność i jakość umiędzynarodowienia w szkolnictwie wyższym – studium komparatystyczne Polski, Wielskiej Brytanii i Ukrainy". Promotorem pracy był dr hab. Krzysztof Łobos, recenzentami prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta i prof. dr hab. Stanisław Czaja.
  • Dr Mariusz Onufer obronił rozprawę pt. "Wpływ form zatrudnienia na kształtowanie rynku pracy w Polsce". Promotorem była dr hab. Katarzyna Szalonka, Recenzentami dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec oraz dr hab. Agata Niemczyk.
  • Dr Tomasz Hetmańczuk obronił rozprawę pt. "Mechanizm tworzenia kryptowalut w oparciu o technologię Blockchain na przykładzie Bitcoina". Promotorem był prof. dr hab. Marian Noga, recenzentami dr hab. Tomasz Bernat oraz dr hab. inż. Mieczysław Owoc.

 

Myślisz o doktoracie?

Zapraszamy na Kolegium doktorskie - studia podyplomowe, które przygotują Cię do uzyskania stopnia naukowego doktora!ł

Czytaj więcej