Projekt stażowy dla studentów WSB


Jeśli jesteś studentem drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia (nabór 2018/2019) na kierunkach: Psychologia w biznesie, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Logistyka, Finanse i rachunkowość, Turystyka i rekreacja lub trzeciego roku studiów stacjonarnych na kierunku Inżynieria zarządzania (nabór 2017/2018) zgłoś swój udział w stażu w ramach projektu "Zintegrowany program Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rzecz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla kogo. Czas trwania stażu

 • Kierunki studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Psychologia w biznesie, Finanse i rachunkowość, Logistyka, Inżynieria Zarządzania, Turystyka i Rekreacja, Zarządzanie, Design w Biznesie
 • Czas trwania stażu: 3 miesiące
 • Łączna liczba godzin zadań stażowych do realizacji: 480 godzin (min. 20 godzin tygodniowo)
 • Staże realizowane będą w okresie: sierpień 2020 - grudzień 2022
 • Za każdy miesiąc stażu (zrealizowanych 160h) student otrzymuje stypendium w wysokości 2.260,00 zł.

Gdzie będziesz odbywać staż?

Dla studentów BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE:

Dla studentów FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

Dla studentów PSUCHOLOGII W BIZNESIE:

i inne

Uwaga!

 • Staże będą realizowane u partnerów biznesowych Uniwersytetu WSB Merito oraz w innych znaczących firmach i instytucjach, głównie z regionu kujawsko-pomorskiego.
 • Liczba miejsc stażowych jest ograniczona, a o wyborze studenta na staż decyduje lista rankingowa (lista rankingowa i lista rezerwowa są tworzone w wyniku oceny formalnej i jakościowej)
 • Stażysta nie może realizować stażu w firmie/instytucji, z którą związany jest umową o pracę lub umową cywilno-prawną.
 • Stażysta nie może realizować stażu w firmie/instytucji, której jest właścicielem, ani w firmie, gdzie zasiada w jej organach zarządzających.
 • Stażysta nie może realizować stażu w firmie/instytucji, w której z właścicielem firmy, z opiekunem stażu z firmy lub z którąś z osób zasiadających w organach zarządzających firmy pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o staż:

UWAGA: Zapisz plik formularza uczestnika na komputerze, uzupełnij dane, nazwij plik swoim nazwiskiem i imieniem, odeślij uzupełniony plik w formacie Excel wraz z formularzem zgłoszeniowym i CV na adres e-mail: biuro_karier@wsb.torun.pl. W tytule wiadomości wpisz: „Zgłoszenie - staż”

Wydrukowane i podpisane formularze wraz z deklaracją udziału w projekcie dostarcz do Biura Karier.

Zasady rekrutacji i realizacji staży określa Regulamin rekrutacji i organizacji staży.

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Biuro Karier
Uniwersytet WSB Merito Toruń

ul. Młodzieżowa 31 A, parter p. 006

Tel.: 56 66 09 258

E-mail: biuro_karier@wsb.torun.pl

 

Dyżur telefoniczny:

 • wtorek i czwartek godz. 9-12
 • środa godz. 11-15
 • sobota godz. 9-14

Dyżur stacjonarny:

 • wtorek i czwartek godz. 13-15
 • sobota godz. 9-14