Dnia 3 kwietnia 2023 roku zostaliśmy Uniwersytetem WSB Merito w Toruniu.

Zmiana na uniwersytet to wyjątkowe wydarzenie dla całej naszej społeczności akademickiej. Drzwi do tego sukcesu otworzyły nam wysokie wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej, której poddaliśmy się w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW. Zostanie uniwersytetem to kolejny, niezwykle ważny krok w rozwoju naszej uczelni, który potwierdza nasz szeroki, uniwersalny profil kształcenia oraz działalności naukowej. Nie zmieniamy jednak tego, co najważniejsze, na czym od lat budowaliśmy WSB. Zapewniamy Cię, że praktyczne kształcenie i przyjazność nadal są dla nas najważniejsze. 

Jesteśmy uniwersytetem przedsiębiorczym, który stawia na praktyczność przekazywanej wiedzy i umiejętności oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Najważniejsi są dla nas studenci i ich potrzeby.

Zaufało nam już ponad 550 000 studentów.

 

Nasza uczelnia zajmuje trzecie miejsce wśród uczelni niepublicznych w regionie w Rankingu Perspektyw 2023!

kciuki

Nowa nazwa Merito

Nowa nazwa wyraża praktyczny charakter i szeroką ofertę naszych studiów. Zmieniliśmy nazwę, ponieważ od dawna oferujemy znacznie więcej niż tylko kierunki związane z bankowością.

Merito - skuteczne działanie

Merito nawiązuje znaczeniowo do meritum. Dążenie do sedna, merytoryczne i skuteczne działanie, które od zawsze nas charakteryzowały, teraz znajdują swoje odzwierciedlenie również w nazwie naszego uniwersytetu.  

Szeroka oferta

Nowa nazwa podkreśla szeroką ofertę i praktyczność naszych studiów – tworzymy kierunki, które odpowiadają na dzisiejsze trendy na rynku pracy. 

Nowe możliwości

Stawiamy na synergię pomiędzy nową kategorią uczelni i możliwościami, jakie ona daje, a naszym doświadczeniem w praktycznym przekazywaniu wiedzy oraz we współpracy z otoczeniem.

Stałe wartości

 

Nie rozstajemy się jednak ze skrótem WSB – jesteśmy tą samą uczelnią, ważne są dla nas te same wartości. 

Palec

Więcej informacji znajdziesz: