Projekt zintegrowany

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu realizuje projekt dofinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
”ZINTEGROWANI - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”.

Kontakt

Biuro Karier
Centrum Rozwoju Kariery i Współpracy z Biznesem 
Uniwersytet WSB Merito Toruń
ul. Młodzieżowa 31 A, parter p. 005

E-mail: biuro_karier@wsb.torun.pl