Najważniejsze informacje organizacyjne

Witamy w gronie studentów Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu!

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyłeś, składając swoje dokumenty rekrutacyjne na studia. Dołożymy wszelkich starań, aby sprostać Twoim oczekiwaniom. Przed rozpoczęciem zajęć zachęcamy do zapoznania się ze skrótem najważniejszych informacji organizacyjnych oraz przydatnych stron.

20240115_MERITO_TOR_SW_Niklas_062

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu (mapa)

Młodzieżowa 31A | 87-100 Toruń

 

Komunikacja miejska MZK - zaplanuj podróż na jakdojade.pl. Przystanek docelowy:

 • dworzec autobusowy
event menedżer
Pinezka
Mapa sytuacyjna uczelni

 

W pobliżu uczelni znajdziesz m.in. stacje benzynowe, galerie handlowe oraz punkty gastronomiczne.

Palec
Ważne informacje

Poznaj władze uczelni

WŁADZE UCZELNI

 

Kontakt z działami administracyjnymi tj. biuro rekrutacji, dziekanaty itd.

LISTA KONTAKTÓW

 

Grupa na FB: Studenci Uniwersytetu WSB Merito - informacje organizacyjne

DOŁĄCZ DO GRUPY

Extranet oraz numer albumu

W połowie września każdy nowy student Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu otrzyma na swój adres e-maila:

 • numer albumu (indywidualny numer każdego studenta, którym identyfikujesz się na uczelni)
 • informacje o dostępie do Extranetu (wewnętrzny serwis internetowy, który stworzyliśmy po to, aby Twój kontakt z uczelnią, był maksymalnie szybki i bezproblemowy)
kobieta przy laptopie

Jak zalogować się do Extranetu?

 

1. Wejdź na jedną z poniższych stron (w języku polskim lub angielskim):
 

EXTRANET PL  EXTRANET ANG

 

2.  Zaloguj się, używając indywidualnego loginu, który otrzymałeś od nas w wiadomości mailowej po rozpoczęciu studiów.
 

3. Użyj hasła, które ustawiłeś przy pierwszym logowaniu.

 

Masz problem? Skontaktuj się z nami: admin@torun.merito.pl

 

UWAGA!
Jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia Uniwersytetu WSB Merito i kontynuujesz naukę na studiach II stopnia, Twój numer albumu oraz sposób logowania do Extranetu nie ulega zmianie.

sw-byd

Jak zalogować się do subskrypcji Microsoft 365 A3 dla studentów?

 

Korzystaj z pakietu Office online lub zainstaluj na swoim urządzeniu:

 • Przejdź do portalu Office 365
 • Kliknij przycisk "Zaloguj się"
 • Wpisz nazwę użytkownika w formacie loginextranetowy@student.torun.merito.pl i naciśnij "Dalej"
  (login znajdziesz w Extranecie w zakładce "Mój profil" → "Moje dane" → "Login do usługi MS365")
 • Poczekaj na okno logowania do Extranetu Uniwersytetu WSB Merito, a następnie zaloguj się używając danych swojego konta
   

UWAGA! 

Uczelnianym kontem Office365 należy logować się do wszystkich klasycznych aplikacji Office (w tym Teams) jak i do portalu Office365 online.

 

Konta MS365 będą aktywowane w drugiej połowie września. 

 

W razie pytań lub problemów dotyczących instalacji, prosimy o kontakt: admin365@torun.merito.pl.

office
PIERWSZE ZAJĘCIA

Informacje na temat pierwszych zajęć w semestrze letnim oraz spotkania organizacyjnego zostaną podane w połowie września.

TERMINARZ ZAJĘĆ

Terminarz zjazdów dla studentów I roku studiów niestacjonarnych (nabór letni):

 • studia licencjackie
 • studia inżynierskie
 • jednolite studia magisterskie
 • studia magisterskie

Terminarz zjazdów na cały rok będzie dostępny od września w Extranecie:

 • Plan zajęć -> Terminarz zjazdów” – terminy zjazdów na cały rok akademicki
 • Mój profil -> Informacje dla I roku” – ważne informacje dla I roku (na start)
 • Dziekanat” – ważne informacje dla studentów z Dziekanatu
 • Plan zajęć (Class schedule) -> Plany na semestr (Term schedule)” – plany w formie pliku Excel na cały semestr dla całego rocznika, widoczne na tydzień przed pierwszymi zajęciami.
 • Plan zajęć (Class schedule -> Mój plan (My class schedule)” – indywidualny plan zajęć

 

UWAGA! 
Aby widzieć plan musisz być przypisany przez Dziekanat do grupy. Szczegóły w sekcji "Organizacja toku studiów -> Zapisy do grup"  
Plan będzie zawsze widoczny na dwa dni przed planowymi zajęciami
Na planie zajęć w polu "Uwagi" przy każdych zajęciach znajdą się specjalne oznaczenia, które będą informowały o sposobie prowadzenia tych zajęć.

Organizacja
ZAPISY DO GRUP

Na pierwszym roku danego kierunku może być nawet kilkuset studentów. W takim gronie przeprowadzenie wykładów lub ćwiczeń byłoby nieefektywne, a nawet niemożliwe. Dlatego dzielimy studentów na mniejsze grupy administracyjne.

 

Zapisy do grup administracyjnych odbędą się w połowie września przez Extranet w zakładce Organizacja toku studiów -> Zapisy do grup 


Każdy student musi zapisać się do grupy, w przeciwnym razie nie zobaczy swojego planu zajęć.
Osoby, które nie zapiszą się samodzielnie, po zakończeniu zapisów, zostaną przypisane do grup administracyjnie.


Jeżeli opcja zapisu nie jest aktywna oznacza to, że na danej specjalności została uruchomiona jedna grupa, a przypisanie nastąpi automatycznie.

 

Informacja do jakiej grupy jest się przypisanym znajduje się w Extranecie w zakładce Mój profil -> Moje dane.

Legitymacje studenckie

Legitymacje wydawane będą w Dziekanacie nie wcześniej niż 1 października. Zabierz ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, aby odebrać legitymację.

 

Informacje dotyczące przedłużania legitymacji dla absolwentów naszej uczelni będą przekazane w zakładce Dziekanat w Extranecie.

 

Jeśli w czerwcu/lipcu 2024 r. ukończyłeś studia I stopnia na Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu i posiadasz legitymację studencką, możesz ją przedłużyć w Dziekanacie, aby nie ponosić kosztów wydania nowej legitymacji. Absolwenci Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu zachowują swoje nr albumów oraz nr indywidualnych kont bankowych ze studiów I stopnia i tam dokonują wpłaty.

legitymacja

Kształcenie na odległość

Zajęcia realizowane w formule online oraz hybrydowej prowadzimy z wykorzystaniem trzech rozwiązań:

 • Platformy e-learningowej Moodle 
 • Microsoft Teams wraz z pakietem Microsoft Office 365

Elektroniczne zasoby Biblioteki
W Bibliotece Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu znajdziesz ponad 70 000 tytułów! W zasobach tradycyjnych i elektronicznych udostępniamy:

 • tradycyjne książki i czasopisma 
 • 2 platformy książek online (Ibuk Libra i Ebookpoint Biblio)
 • bazy danych m.in.: prawnicze (LEX i Legalis), finansowo-księgowe (Inforlex) i inne
   

Do dyspozycji studentów mamy Wrzutnie do zwrotu książek i Książkomat do odbioru książek 24h/7 dni w tygodniu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www Biblioteki.

Pierwsza płatność

Każdy student Uniwersytetu WSB Merito otrzymuje osobisty numer konta bankowego, na które należy wpłacać czesne. Numer konta, kolejne terminy płatności oraz wysokość czesnego znajdziesz w Extranecie w zakładce „Mój profil -> Płatności i wpłaty”, a w Extranecie anglojęzycznym: „My profile -> Fees and payments”


Numer konta, kolejne terminy płatności oraz wysokość czesnego znajdziesz w Ekstranecie w zakładce „ Mój profil”.


Wykonaj dwa osobne przelewy: 

 • Pierwsza rata czesnego – konto o nazwie „czesne”
 • Opłata za legitymację 22 zł – konto o nazwie „inne” 
   

Wysokość czesnego znajdziesz w podpisanej umowie edukacyjnej, jak również w Extranecie po otrzymaniu dostępu.

 

Absolwenci Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu zachowują swoje nr albumów oraz nr indywidualnych kont bankowych ze studiów I stopnia i tam dokonują wpłaty. 

Ubezpieczenie zdrowotne i NNW

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się w Extranecie w zakładce: 
Dziekanat - > Ubezpieczenie zdrowotne”.

 

Istnieje również możliwość ubezpieczenia NNW. Informacja na ten temat znajdują się w Extranecie w zakładce: „Dziekanat - > Ubezpieczenie NNW” .

sw-byd

Ważne informacje o ubezpieczeniu dla studentów zagranicznych!

 

Ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia wymagane jest nie tylko podczas wjazdu i ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy, lecz także w czasie całego pobytu cudzoziemca w Polsce. 


Jeżeli nie masz obywatelstwa państwa członkowskiego krajów UE/EFTA, ani prawa legalnego zamieszkiwania na terytorium innego niż RP państwa UE/ EFTA, nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie RP lub w innym państwie członkowskim UE/ EFTA (np. obowiązkowe ubezpieczenie dla osoby zatrudnionej, prawo do zgłoszenia jako członek rodziny ubezpieczonego, itp.), wówczas ubezpieczasz się dobrowolnie i samodzielnie np. w Narodowym Funduszu Zdrowotnym (NFZ). Wcześniej pobierz z Dziekanatu zaświadczenie o statusie studenta.

Zaświadczenia potwierdzające status studenta

Od 1 października 2023 r. w dziekanatach można składać zapotrzebowanie na zaświadczenie potwierdzające status studenta w wersji papierowej lub skorzystać z możliwości pobrania e-zaświadczenia w Extranecie w zakładce Mój profil -> E-zaświadczenia.
Dzięki temu zaświadczenie otrzymasz natychmiastowo.

 

DZIEKANAT

Budynek A, pokój nr 002

Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń

 

Dyżury:

 • wtorek 12:00 - 15:00
 • środa 15:00 - 18:00
 • czwartek 12:00 - 15:00
 • sobota 09:00 - 14:00

 

Dyżury telefoniczne:

 • wtorek 09:00-15:00
 • czwartek 09:00-15:00
 • środa 15:00-18:00
 • sobota 09:00-14:00

Telefon: 56 660 92 22

E-mail: dziekanat@torun.merito.pl

sw-byd
Promocja
STYPENDIA I ZNIŻKI

STUDIA I STOPNIA oraz JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Już w pierwszym semestrze studiów możesz uzyskać 50% lub 100% promocji w czesnym dzięki programowi VIS. Nasza uczelnia docenia osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia szkoły ponad podstawowej z wyróżnieniem oraz wysokie wyniki na świadectwie dojrzałości, a także wspiera wychowanków domów dziecka oraz rodzin zastępczych.

  Aby uzyskać zniżkę, dostarcz do końca rekrutacji odpowiedni dokument uprawniający do przyznania zniżki w Biurze Rekrutacji.

STUDIA MAGISTERSKIE

 • Stypendium Rektora (dla absolwentów z najlepszymi wynikami w nauce). Złóż wniosek o stypendium poprzez Extranet, do którego dostęp otrzymasz we wrześniu.

Informacje o stypendiach np. socjalnym i zapomogach uzyskasz w Centrum Wsparcia Studenta (pomocmaterialna@torun.merito.pl), a o stypendiach dla osób z niepełnosprawnościami w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz w Extranecie.

Welcome Center

W Welcome Center:

 • dowiesz się o współpracy naszej uczelni z uczelniami i instytucjami zagranicznymi
 • uzyskasz wsparcie w komunikacji międzykulturowej
 • poznasz możliwości wzięcia udziału w praktykach lub studiach w ramach Programu Erasmus+, międzynarodowym Programie Business Week w jednym z kilkunastu krajów partnerskich, pracach wolontariackich przy realizacji różnych projektów międzynarodowych, Adaptation Days, Program BIP (Blended Intensive Program), Dniach Międzynarodowych.

Szczegółowe informacje znajdziesz:

 • w Extranecie w zakładce: „Inne działy obsługi studenta -> Współpraca z zagranicą -> O Centrum Współpracy Międzynarodowej”
 • bezpośrednio w Welcome Center.
marketing i sprzedaż studia anglo

Biuro Karier

Zajmuje się wspieraniem studentów i absolwentów w:

 • poszukiwaniu stażu lub zmianie miejsca pracy,
 • organizacji praktyk zawodowych,
 • zaplanowaniu ścieżki kariery w ramach konsultacji z doradcami zawodowymi.
   

Dodatkowo we współpracy z pracodawcami organizuje dla studentów szkolenia, rekrutacje i spotkania z pracodawcami. Szczegółowe informacje na temat bieżących działań znajdują się na stronie internetowej w zakładce Strefa studenta -> Biuro karier.

 

Biuro Karier

Budynek A, Parter, Pokój nr A003A

Telefon: 56 660 92 58

Dyżur telefoniczny we wtorki i czwartki w godz 9-12, w środy 11-15,
E-mail: biuro_karier@torun.merito.pl

20240115_MERITO_TOR_SW_Niklas_051.

Praktyki zawodowe

W trakcie studiów każdy student ma obowiązek zaliczenia praktyk zawodowych w wymiarze od 3 do 6 miesięcy (w zależności od typu studiów). Za proces organizacji praktyk odpowiada Biuro Karier.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad zaliczania praktyk oraz potrzebnych dokumentów są dostępne w Extranecie w zakładce Praktyki studenckie.

Uczelnia bez barier

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnościami i chcesz rozpocząć studia, możesz skorzystać z wielu ułatwień:

 • indywidualnego toku studiów, zmiany warunków uczestniczenia w zajęciach oraz ich zaliczania
 • możliwości nagrywania zajęć
 • możliwości wykorzystania posiadanych przez uczelnię dodatkowych urządzeń lub wykorzystania urządzeń własnych, np. powiększalnika, dyktafonu
 • stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
 • indywidualnych warunków korzystania z zasobów biblioteki.

Ponadto możesz korzystać z: 

 • przystosowanych dla osób niedowidzących stanowisk komputerowych w bibliotece i czytelni
 • specjalnego sprzętu: laptopów, tabletów, dyktafonów, czytników e-booków, notebooków, lupy elektronicznej
 • oznaczeń w alfabecie Braille’a usytuowanych na terenie uczelni
 • infrastruktury budynku Uniwersytetu WSB Merito przyjaznego studentom z niepełnosprawnościami
 • wsparcia w aktywizacji zawodowej.

 

W razie pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji:

TORUŃ

Ciekawe strony o naszym mieście:

KONTAKT

Biuro Rekrutacji - studia I stopnia, jednolite studia magisterskie, studia II stopnia

Młodzieżowa 31A

Budynek A, pokój nr 005

87-100 Toruń

Budynek A, pokój nr 005

Godziny otwarcia


poniedziałek: 08:00 - 16:00
wtorek: 10:00 - 17:00
środa: 08:00 - 16:00
czwartek: 08:00 - 16:00
piątek: 08:00 - 15:00