Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?

Otrzymasz wiedzę z zakresu:

 • pracowniczych i niepracowniczych form zatrudnienia,
 • ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • ustalania i naliczania wynagrodzenia za pracę,
 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • rozliczania deklaracji,
 • sporządzania listy płac,
 • określania zobowiązań pracodawcy z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych związanych z zatrudnieniem pracowników.
   
 
 
 
Opis kierunku

Masz możliwość wyboru pomiędzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi, które są realizowane hybrydowo. Realizacja zajęć w formule hybrydowej oznacza, że w czasie jednego dnia odbywają się tylko zajęcia online albo tylko zajęcia na uczelni.Studia na tym kierunku realizujesz w sposób hybrydowy:

 • wykłady zrealizujesz online,
 • ćwiczenia w salach wykładowych.
 
 
 
Opis kierunku

Program studiów

Przedmioty kształcenia ogólnego:

 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy prawa
 • Podstawy zarządzania
 • Podstawy psychologii
 • BHP
 • Matematyka
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Ekonomia behawioralna
 • Zarządzanie projektami
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Informatyka w biznesie
 • Prawo II
 • Elementy socjologii
 • Metody efektywnego uczenia się
 • Język obcy
 • Metodyka projektu dyplomowego
 • Finanse behawioralne
 • Ecology and Environmental Protection
 • Competitiveness in financial sector
 • Statystyka i elementy badań operacyjnych
 • Przygotowanie do rynku pracy

Makrofinanse

 • Podstawy finansów
 • Finanse publiczne
 • Systemy bankowe
 • Rynki finansowe
 • Finanse międzynarodowe

Mikrofinanse

 • Finanse przedsiębiorstw
 • Analiza finansowa
 • Finanse gospodarstw domowych

Rachunkowość

 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa
 • Wychowanie fizyczne - zajęcia fakultatywne.

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego:

 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Prawo  pracy
 • Regulacje prawne finansów i rachunkowości
 • Biznesplan
 • Ewidencja wynagrodzeń
 • Ochrona danych osobowych
 • Rozliczenia kadrowo-płacowe
 • Kontrola skarbowo-podatkowa
 • Polityka podatkowa przedsiębiorcy
 • Kontrola finansowo-ksiegowa
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Rozliczenia publiczno-prawne
 • Controlling i audyt wewnętrzny
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Rozliczanie płac w programie PŁATNIK.
 
 
 
Zobacz program studiów

Wykładowcy

prof. Flejterski
WSB
Lubomska
dr Marek Jasztal
dr Marek Czyż
dr Joanna Habelman
dr Zasadzki
Bartosz Niegrebecki
Prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin, prof. zwyczajny, dyscyplina — ekonomia i finanse, specjalizacja — finanse. Doświadczenie w praktyce gospodarczej: 9 lat pracy w bankach komercyjnych (menedżer w latach 1991-1999), pełnienie funkcji przewodniczącego rad nadzorczych...

dr Rafał Koczkodaj

Doktor nauk ekonomicznych w specjalności Bankowość i Badania Operacyjne. Jest wykładowcą studiów MBA na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin, gdzie prowadzi moduł Systemy Wspomagania Decyzyjnego. Doświadczenie praktyczne zdobył dzięki ponad 20-letniej pracy w systemie bankowym, również...

dr Jolanta Lubomska

Doktor nauk ekonomicznych oraz wykładowca akademicki z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując na uczelni publicznej, jak i na uczelniach niepublicznych oraz prowadząc szkolenia. Wyznaje zasadę nieustannego rozwoju. Z tego powodu podejmuje stale nowe wyzwania....

dr Marek Jasztal

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki, praktyk. Obszar jego działalności naukowej obejmuje tematy z zakresu analizy ryzyka, zarządzania finansowego oraz praktyki związanej z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem procesów inwestycyjnych, wyceny przedsiębiorstw, badania...

dr Marek Czyż

Doktor nauk ekonomicznych. Od wielu lat wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. Obecnie jest członkiem zarządu i dyrektorem finansowym w Europa Systems Sp. z o.o. Wcześniej przez 6 lat pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych w Grupie Azoty Polyolefins S.A., gdzie był...

dr Joanna Habelman

Doktor nauk ekonomicznych o specjalności: rachunkowość. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki. Nauczyciel akademicki przedmiotów Rachunkowość i finanse na Uniwersytecie WSB Merito Szczecin. Opiekun...

dr Włodzimierz Zasadzki

Doktor nauk ekonomicznych i wieloletnim wykładowca szkół wyższych. Członek rad nadzorczych i zarządów, w tym również spółek giełdowych. Od 2008 r. związany z Uniwersytetem WSB Merito Szczecin. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych i ponad 30 opracowań konsultingowych na rzecz...

Bartosz Niegrebecki

Przede wszystkim praktyk. Posiada ponad 25 lat doświadczenia w finansach przedsiębiorstw, rachunkowości, podatkach. Kiedyś controller finansowy, główny księgowy, dyrektor finansowy w Polsce i Ukrainie, członek zarządu spółki giełdowej. Obecnie zajmuje się głównie działalnością...

Poznaj innych wykładowców

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma firmami, dzięki czemu na bieżąco dostosowujemy program nauczania do wymagań danej branży.
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro rekrutacji - studia I i II stopnia

Parter
Śniadeckich 3
70-224 Szczecin

E-mail: rekrutacja@szczecin.merito.pl
Tel.: 91 422 58 58

Godziny otwarcia:
 • pn-pt: 09:00 - 17:00
 • so: 10:00 - 14:00
Pobierz stronę do PDF