Co zyskujesz, studiując pedagogikę na Uniwersytecie WSB Merito?

Pedagogika to kierunek dla otwartych osób, które chcą profesjonalnie troszczyć się o innych. Praca z ludźmi to wyzwanie i duża odpowiedzialność. W czasie studiów poznasz więc różne narzędzia i metody, dzięki którym będziesz analizować zachowania ludzi, wspierać ich rozwój i pomagać w rozwiązywaniu problemów. W zależności od wybranej specjalności zrozumiesz specyfikę i metodykę pracy pedagogicznej w konkretnym obszarze – nauczyciela, wychowawcy, opiekuna, pedagoga resocjalizującego. 
 

Nasza kadra dydaktyczna to eksperci, którzy z zaangażowaniem przekazują swoją wiedzę z wielu obszarów: pedagogiki, psychologii, metodyki, dydaktyki czy komunikacji społecznej. Dzięki nim, a także zajęciom w terenie – wizytom i obserwacjom w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych – zbudujesz swój własny warsztat pedagoga. Wraz z dyplomem ukończenia studiów zdobędziesz uprawnienia do wykonywania zawodu. 

Czego nauczysz się w trakcie studiów? 

 

  • Diagnozować potrzeby edukacyjne osób z różnych środowisk i w różnym wieku oraz udzielać im właściwej pomocy. 
  • Projektować programy edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
  • Planować i realizować działania profilaktyczne. 
  • Realizować projekty kulturalno-oświatowe.
  • Wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu i aktywizujące metody uczenia się w pracy z podopiecznymi.
  • Wspomagać rozwój osób niepełnosprawnych.
     
pedagogika

Kierunek pedagogika na Uniwersytecie WSB Merito to m.in.:

Krawat
zajęcia z ekspertami
Tryby
praktyki i staże
Książka
interdyscyplinarna wiedza
Dyplom
uprawnienia pedagogiczne
Wybierz miasto, w którym możesz studiować ten kierunek: