Co zyskujesz, studiując na Uczelni WSB Merito?

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa zależy od skutecznego działania wielu instytucji, które dbają o ochronę obywateli i ich mienia, przeciwdziałają zagrożeniom, a także ściśle współpracują w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. W tej branży potrzebni są wykwalifikowani specjaliści ze znajomością prawa i psychologii oraz umiejętnościami związanymi z zarządzaniem i komunikacją.

bezpieczenstwo wewnetrzne

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne to studia dla osób, które chcą pracować w służbach mundurowych lub administracji państwowej. Zajęcia na studiach prowadzą przedstawiciele policji, straży miejskiej, administracji, sądownictwa, specjaliści z obszaru zarządzania kryzysowego i ratownictwa. W zależności od wybranej specjalności uczysz się, jak walczyć z cyberprzestępczością, poznajesz tajniki kryminologii i kryminalistyki albo zdobywasz kwalifikacje przydatne w pracy w jednostkach samorządowych.

bezpieczenstwo wewnetrzne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 

  • Oceniać i szacować ryzyko w stanach zagrożenia.
  • Orientować się w zasadach funkcjonowania administracji publicznej i instytucji UE w zakresie zapewniania bezpieczeństwa.
  • Stosować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.
  • Zarządzać w sytuacji kryzysowej.
bezpieczenstwo wewnetrzne

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne na Uczelni WSB Merito to m.in.:

Dyplom
dodatkowe certyfikaty
zajęcia z przedstawicielami służb mundurowych
Krawat
praktyki w instytucjach publicznych
Uścisk dłoni
partnerzy biznesowi kierunku
Wybierz miasto, w którym możesz studiować ten kierunek: