Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnością

Chcąc sprawić, aby Uniwersytet WSB Merito Opole był miejscem przyjaznym dla wszystkich studentów, Władze Uniwersytetu powołały Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON), które oferuje szeroki zakres usług na rzecz poprawy procesu kształcenia studentów z niepełnosprawnościami.

Elżbieta Modrzejewska

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób z Niepełnosprawnością

Do zadań BON należą m.in.

  • Wsparcie studentów z niepełnosprawnością w rozwiązywaniu problemów związanych ze studiami
  • Zakup i wypożyczanie sprzętu ułatwiającego osobom z niepełnosprawnością naukę i funkcjonowanie w Uniwersytecie
  • Zakup usług umożliwiających studentom z niepełnosprawnością pełne uczestnictwo w zajęciach
  • Przydzielanie asystentów dla studentów z niepełnosprawnością
  • Monitorowanie bieżących potrzeb i problemów studentów z niepełnosprawnością
  • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością
  • Informowanie o możliwościach uzyskania pomocy materialnej
  • Organizowanie konsultacji dla studentów z niepełnosprawnością w czasie dyżurów pracowników Biura
  • Monitorowanie zmian w prawie dotyczącym osób z niepełnosprawnością
  • Organizowanie szkoleń dla pracowników Uniwersytetu dotyczących funkcjonowania studentów z niepełnosprawnością

Forma udzielanego wsparcia bezpośrednio zależy od rodzaju niepełnosprawności zgłaszającego się studenta. Jednocześnie różnorodność oferowanych przez BON usług jest dopasowana do rodzajów dysfunkcji, deficytów i potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Do BON mogą się zwrócić zarówno studenci jak i pracownicy Uniwersytetu WSB Merito Opole we wszelkich kwestiach związanych z procesem edukacji studenta z niepełnosprawnością. 

 

Pomoc Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością jest udzielana wyłącznie osobom, które zgłoszą taką potrzebę oraz dostarczą dokumentację opisującą ich sytuację zdrowotną. Ma to na celu uszanowanie niezależności i praw studentów z niepełnosprawnościami.

Studenci_BON

Zapraszamy do BON jeśli potrzebujesz:

asystenta osoby z niepełnosprawnością
wsparcia o charakterze materialnym
CSR
informacji związanych z funkcjonowaniem w Uniwersytecie
Dwie dziewczyny patrzące w ekran laptopa.
informacji o stypendium dla osób z niepełnosprawnością
pomocy w procesie dydaktycznym (dostosowanie formy zajęć, egzaminów, wypożyczenie sprzętu, itp.)
wsparcia w integracji ze społecznością Uniwersytetu

Kontakt

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób z Niepełnosprawnością – Elżbieta Modrzejewska

 

Uniwersytet WSB Merito Opole

ul. Augustyna Kośnego 72, 45-372 Opole | pok. 205 (II piętro)


e-mail: elzbieta.modrzejewska@opole.merito.plbon@opole.merito.pl

tel.: +48 880 521 447

 

Godziny dyżurów:  
pon-sob: 8:00-12:00
kontakt osobisty – po umówieniu się telefonicznym lub mailowym