Studia MBA na Uniwersytecie WSB Merito

Kandydaci na studia MBA na Uniwersytecie WSB Merito Opole mogą wybierać wśród  5 programów: 

 • Executive MBA Zarządzanie jakością - program polskojęzyczny, 3 semestry – formuła tradycyjna
 • Master of Business Administration – program polskojęzyczny, 4 semestry- formuła tradycyjna
 • MBA zarządzanie w podmiotach leczniczych - program polskojęzyczny, 3 semestry- formuła hybrydowa
 • Executive MBA Project Management 3 semestry – formuła

 • Executive MBA – Digital Transformation & AI – 3 semestry - formuła

Program Executive MBA – Zarządzanie jakością:

 

 • Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim. 
 • Program nauczania przygotowaliśmy we współpracy TUV SUD
 • partnerem biznesowym programu jest TUV SUD 
 • Uczestnicy studiów otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne.
 • W ramach programu uczestnicy biorą udział w warsztatach i symulacji biznesowej. 
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
 • Uczestnicy studiów zdobywają kompleksową wiedzę w dwóch obszarach: General Management oraz Zarządzanie jakością
 • Zajęcia w ramach trzeciego semestru prowadzą eksperci TUV SUD
 • Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA – Zarządzanie Jakością oraz dyplom Executive MBA – Zarządzanie Jakością wystawiony przez Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu Filia w Opolu oraz certyfikaty „Wymagania ISO 9001:2015” oraz „Manager ds. jakości TÜV SÜD wystawione przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

 

Partner:

 


 

Mężczyzna patrzący w dal

Program Master of Business Administration:

 

 • Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim.
 • Program nauczania przygotowaliśmy we współpracy z Franklin University i konsultujemy go z praktykami biznesu.
 • partnerem biznesowym programu MBA jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. 
 • Uczestnicy studiów otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne.
 • W ramach programu uczestnicy biorą udział w warsztatach i symulacji biznesowej. 
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
 • Absolwenci zdobywają dyplom MBA sygnowany przez przedstawicieli Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu oraz Franklin University.

Partnerzy:

 


 

grupa pracują nad projektem

Program MBA zarządzanie w podmiotach leczniczych:

 

 • Wszystkie zajęcia prowadzimy w języku polskim w formule hybrydowej
 • zajęcia realizowane online na platformie MS Teams (3 zjazdy w formie tradycyjnej)
 • Program nauczania przygotowaliśmy we współpracy z Franklin University i konsultujemy go z praktykami biznesu.
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
 • Absolwenci zdobywają dyplom MBA zarządzanie w podmiotach leczniczych sygnowany przez przedstawicieli Uniwesytetu WSB Merito we Wrocławiu oraz Franklin University.

 


 

Grupa rozmawiających znajomych.

Program Executive MBA Project Management

 

 • Zajęcia prowadzone są w języku polskim przez praktyków biznesu.
 • Partnerem biznesowym programu jest EY Academy of Business.
 • Uczestnicy studiów zdobywają kompleksową wiedzę w dwóch obszarach: General Management oraz Project Management.
 • Zajęcia związane z zarządzania projektami w trzecim semestrze prowadzą eksperci z EY Academy od Business.
 • Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (w soboty i niedziele).
 • Program zakwalifikowany do klasy profesjonalnej w ratingu programów MBA SEM Forum 2020.
 • Uczestnicy otrzymują tytuł Certyfikowanego Project Managera EY Academy of Business.
 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów Executive MBA – Project Management oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Kobieta patrząca w dal

Program Executive MBA – Digital Transformation & AI

 

 • Zajęcia prowadzone są w języku polskim,
 • Zajęcia realizowane są stacjonarnie (w soboty i niedziele)
 • Uczestnicy programu zdobywają wiedzę i kompetencji w dwóch obszarach: General Management i Digital Transformation
 • Studia kierowane są do menedżerów, których zadaniem jest tworzenie strategii, podejmowanie decyzji i rozwój firmy pod kątem automatyzacji, robotyzacji oraz wykorzystania innych rozwiązań technologicznych.
 • Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA – Digital Transformation & AI oraz dyplom Executive MBA – Digital Transformation & AI
grupa pracują nad projektem
Palec

Więcej informacji znajdziesz na stronie programu MBA

Aurelia Żarska uczestniczka studiów MBA w Opolu

Głównymi kryteriami, które brałam pod uwagę podczas wyboru uczelni był program nauczania oraz kadra dydaktyczna. Uniwersytet WSB Merito proponuje mix w postaci praktyków i wykładowców akademickich, którzy doskonale łączą wiedzę z praktyką. Ponadto program nauczania nie opiera się na standardowych wykładach ale na warsztatach i symulacjach biznesowych.

Moim zdaniem studia MBA tworzą bezpieczne środowisko do wymiany doświadczeń i pomysłów biznesowych, a dla mnie osobiście bardzo istotne jest, aby w sposób świadomy i przemyślany budować ścieżkę kariery.

Aurelia Żarska

uczestniczka studiów MBA w Opolu